Службові телефони

Ректор Євдокимов Віктор Валерійович +38 (0412) 24-14-23
Приймальна, факс   +38 (0412) 24-14-22
Перший проректор Олiйник Оксана Вiкторiвна +38 (0412) 24-14-20
Проректор з науково-педагогічної роботи Виговський Георгiй Миколайович +38 (0412) 41-82-95
Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Нонік Валерій Вікторович +38 (0412) 24-14-19
Навчально-методичний вiдділ Шелест Зоя Михайлівна +38 (0412) 24-19-48
Вiддiл міжнародних зв'язкiв Мамрай Василь Васильович +38 (0412) 41-85-41
Вiддiл кадрiв Чеховська Юлія Антонівна +38 (0412) 24-14-25
Бухгалтерiя Мовчанова Антонiна Гаврилiвна +38 (0412) 24-14-26
Планово-фiнансовий вiддiл Степанчук Раїса Дем’янівна +38 (0412) 24-58-10
Аспiрантура Коваль Жанна Цезарівна +38 (0412) 24-37-89
Сектор захисту прав інтелектуальної власності Колодій Марина Анатоліївна +38 (0412) 24-37-89
Центр студентської молоді Колядюк Сергій Володимирович +38 (0412) 24-19-48
Декан факультету інженерної механіки, деканат Громовий Олексій Андрійович +38 (0412) 24-14-18
Кафедра технологій машинобудування Полонський Леонід Григорович +38 (0412) 24-69-19
Кафедра автомобілів і автомобільного господарства Рудзінський Володимир Васильович +38 (0412) 22-89-16
Кафедра фiзики та вищої математики Москвiн Павло Петрович +38 (0412) 22-89-15
Кафедра загальноінженерних дисциплін Райковська Галина Олексіївна +38 (0412) 24-09-88
Кафедра металорізальних верстатів та систем Шевченко Олександр Віталійович  
Кафедра фізичного виховання і спорту Засік Григорій Борисович +38 (0412) 22-89-18
Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, деканат Морозов Андрій Васильович +38 (0412) 24-14-17
Кафедра програмного забезпечення систем Панiшев Анатолій Васильович +38 (0412) 41-85-42
Кафедра радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій (вул. Пушкiнська, 44) Манойлов В’ячеслав Пилипович +38 (0412) 22-14-10
Кафедра автоматизації та управління комп'ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна Безвесiльна Олена Миколаївна +38 (0412) 22-89-16
Кафедра комп'ютеризованих систем управління та автоматики Подчашинський Юрій Олександрович +38 (0412) 22-89-17
Кафедра комп'ютерної інженерії Єфіменко Андрій Анатолійович +38 (0412) 22-89-15
Декан факультету економіки та менеджменту, деканат Денисюк Олена Григорівна +38 (0412) 24-09-93
Кафедра гуманiтарних і соціальних наук Муляр Володимир Ілліч +38 (0412) 24-38-56
Кафедра економiки підприємства Валінкевич Наталія Василівна +38 (0412) 24-14-21
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування Тарасюк Галина Миколаївна +38 (0412) 24-14-21
Кафедра управління персоналом i економiки працi Богоявленська Юлія В'ячеславівна +38 (0412) 24-09-88
Декан гірничо-екологічного факультету Котенко Володимир Володимирович +38 (0412) 24-68-09
Деканат   +38 (0412) 22-49-13
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Підвисоцький Віктор Тодосійович +38 (0412) 24-68-09
Кафедра маркшейдерії Назаренко Валентин Олексійович  
Кафедра екології Краснов Володимир Павлович  
Кафедра iноземних мов Могельницька Людмила Францівна +38 (0412) 22-89-14
Декан факультету обліку і фінансів Лаговська Олена Адамівна +38 (0412) 24-09-95
Кафедра обліку і аудиту Легенчук Сергій Федорович +38 (0412) 24-09-91 (+fax)
Кафедра міжнародної економіки Романчук Катерина Василівна +38 (0412) 24-09-91 (+fax)
Кафедра фiнансiв і кредиту Петрук Олександр Михайлович +38 (0412) 37-84-82
Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Грицишен Димитрій Олександрович  
Кафедра економічної теорії та загальноекономічної підготовки Ущаповський Юрій Володимирович +38 (0412) 22-69-19
Завідувач центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами Прилипко Олександр Іванович +38 (0412) 24-07-04
Завідувач центру післядипломної освіти Остапчук Тетяна Петрівна +38 (0412) 24-19-49
Приймальна комiсiя Дикий Анатолій Петрович +38 (0412) 24-14-27
Військово-обліковий кабінет Мінчук Тетяна Іванівна +38 (0412) 22-85-78
Бiблiотека Могиленко Ольга Миколаївна +38 (0412) 22-89-18
Провідний інженер з охорони праці Нєгін В'ячеслав Олексійович +38 (0412) 24-09-85
Завідувач господарством навчального корпусу № 1 Мельниченко Володимир Леонідович +38 (0412) 24-19-50
Гуртожиток №1 (вул. Черняховського, 103-а) Гаврилюк Любов Адамівна +38 (0412) 24-09-85
Гуртожиток №2 (вул. Черняховського, 103-б) Федосєєва Світлана Львівна +38 (0412) 24-09-89
Науково-дослiдна лабораторiя, швейцар корпусу (вул. Пушкiнська, 44)   +38 (0412) 22-13-65
Спортивно-оздоровчий табiр Міненко Петро Федорович +38 (0412) 49-13-18