Службові телефони

Ректор Євдокимов Віктор Валерійович +38 (0412) 24-14-23
Приймальна, факс   +38 (0412) 24-14-22
Перший проректор Олiйник Оксана Вiкторiвна +38 (0412) 24-14-20
Проректор з науково-педагогічної роботи Морозов Андрій Васильович +38 (0412) 41-82-95
Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Нонік Валерій Вікторович +38 (0412) 24-14-19
Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Денисюк Олена Григорівна +38 (0412) 24-14-25
Помічник ректора з фінансових питань Дмитренко Зінаїда Володимирівна +38 (0412) 24-58-10
Навчально-методичний вiдділ Царук Ірина Михайлівна +38 (0412) 24-19-48
Відділ з міжнародних зв’язків Мамрай Василь Васильович +38 (0412) 41-85-41
Вiддiл кадрiв Нікітчук Людмила Олександрівна +38 (0412) 24-14-25
Бухгалтерiя Мовчанова Антонiна Гаврилiвна +38 (0412) 24-14-26
Планово-фiнансовий вiддiл Лавренчук Наталія Леонідівна +38 (0412) 24-58-10
Науково-дослідна частина    
Аспiрантура Довгалюк Віта Валентинівна +38 (0412) 24-37-89
Сектор захисту прав інтелектуальної власності Котенко Наталія Василівна +38 (0412) 24-37-89
Редакційно-видавничий сектор Леонець Ірина Володимирівна +38 (0412) 41-39-87
Центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами Черниш Оксана Андріївна +38 (0412) 24-07-04
Центр післядипломної освіти Кучменко Віталій Олександрович +38 (067) 411-07-40
Приймальна комісія Дикий Анатолій Петрович +38 (0412) 24-14-27
Начальник режимно-секретного органу Борківська Наталія Станіславівна +38 (0412) 41-37-09
Провідний юрисконсульт Остапчук Максим Володимирович +38 (0412) 24-58-10
Військово-обліковий кабінет Охремчук Вікторія Сергіївна +38 (0412) 24-14-25
Голова первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Назаренко Тетяна Петрівна  
Голова первинної профспілкової організації студентів університету Сич Сергій Олегович +38 (096) 588-81-46
Студентський ректор Наумчук Ігор Вадимович +38 (097) 484-27-17
Центр культури студентської молоді Саннікова Світлана Борисівна  
Секретар Вченої Ради Сергієнко Лариса Василівна  
Керівник центру розвитку та стратегічних комунікацій Псюк Михайло Олександрович +38 (0412) 24-19-48
Центр розвитку кар’єри Богоявленська Юлія В’ячеславівна  
Бiблiотека Могиленко Ольга Миколаївна +38 (0412) 41-39-87
Відділ комп’ютерних мереж Лукашевич Вадим Васильович +38 (0412) 41-85-42
Провідний спеціаліст з охорони праці Таловір Юрій Миколайович +38 (0412) 24-09-85
Головний інженер Чистяков Леонід Романович +38 (0412) 24-19-50
Головний енергетик Сахненко Іван Самсонович +38 (0412) 24-19-50
Головний механік Щедров Ігор Валерійович +38 (0412) 24-09-89
Завідувач господарством навчального корпусу №1 Мельниченко Володимир Леонідович +38 (0412) 24-19-50
Гуртожиток №1 (вул. Чуднівська, 103-а) Орловська Людмила Дмитрівна +38 (0412) 24-09-85
Гуртожиток №2 (вул. Чуднівська, 103-б) Орловська Людмила Дмитрівна +38 (0412) 24-09-89
Спортивно-оздоровчий табiр Кравчук Олександр Борисович +38 (0412) 49-13-18
Факультет публічного управління та права, декан Грицишен Димитрій Олександрович +38 (063) 367-13-78
Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Драган Іван Олександрович  
Кафедра права та правоохоронної діяльності Кузьмін Сергій Аркадійович  
Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики Могельницька Людмила Францівна +38 (0412) 41-85-70
Кафедра психології та соціального забезпечення Леган Ірина Миколаївна  
Факультет бізнесу та сфери обслуговування, декан Тарасюк Галина Миколаївна +38 (0412) 24-09-93
Кафедра обліку і аудиту Легенчук Сергій Федорович +38 (0412) 24-09-91
Кафедра фiнансiв і кредиту Виговська Наталія Георгіївна +38 (0412) 41-39-86
Кафедра гуманiтарних і соціальних наук Муляр Володимир Ілліч +38 (0412) 24-38-56
Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Шиманська Катерина Володимирівна  
Кафедра менеджменту і підприємництва Остапчук Тетяна Петрівна  
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Давидюк Юлія Володимирівна (в.о)  
Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, деканат Лобанчикова Надія Миколаївна +38 (0412) 41-85-42
+38 (0412) 24-09-95
Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Нікітчук Тетяна Миколаївна +38 (0412) 24-14-17
Кафедра інженерії програмного забезпечення (в.о. завідувача кафедри) Морозов Андрій Васильович +38 (0412) 41-85-42
+38 (0412) 41-82-95
Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Єфіменко Андрій Анатолійович +38 (0412) 41-85-71
Кафедра комп’ютерних наук Сугоняк Інна Іванівна  
Декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки, деканат Громовий Олексій Андрійович +38 (0412) 24-14-18
Кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Полонський Леонід Григорович +38 (0412) 22-69-19
Кафедра галузевого машинобудування Степчин Ярослав Анатолійович  
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (в.о. завідувача кафедри) Бегерський Дмитро Богданович +38 (0412) 41-39-85
Кафедра фізики та вищої математики Москвін Павло Петрович +38 (0412) 22-89-15
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б.Самотокіна Ткачук Андрій Геннадійович +38 (0412) 22-89-16
Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Подчашинський Юрій Олександрович +38 (0412) 22-89-17
Декан гірничо-екологічного факультету, деканат Котенко Володимир Володимирович +38 (0412) 24-68-09
+38 (0412) 42-09-55
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Башинський Сергій Іванович +38 (0412) 24-37-70
Кафедра маркшейдерії Соболевський Руслан Вадимович +38 (0412) 42-09-55
Кафедра екології Коцюба Ірина Григорівна +38 (0412) 24-37-70
Кафедра фізичного виховання та спорту Засік Григорій Борисович +38 (0412) 22-89-18