Службові телефони

Ректор Євдокимов Віктор Валерійович +38 (0412) 24-14-23
Приймальна, факс   +38 (0412) 24-14-22
Перший проректор Олiйник Оксана Вiкторiвна +38 (0412) 24-14-20
Проректор з науково-педагогічної роботи Виговський Георгiй Миколайович +38 (0412) 41-82-95
Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Нонік Валерій Вікторович +38 (0412) 24-14-19
Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Яцик Ірина Станіславівна +38 (0412) 24-14-25
Помічник ректора з фінансових питань Дмитренко Зінаїда Володимирівна +38 (0412) 24-58-10
Навчально-методичний вiдділ Царук Ірина Михайлівна +38 (0412) 24-19-48
Відділ з міжнародних зв’язків Мамрай Василь Васильович +38 (0412) 41-85-41
Вiддiл кадрiв Нікітчук Людмила Олександрівна +38 (0412) 24-14-25
Бухгалтерiя Мовчанова Антонiна Гаврилiвна +38 (0412) 24-14-26
Планово-фiнансовий вiддiл Степанчук Раїса Дем’янівна +38 (0412) 24-58-10
Науково-дослідна частина Шестаков Валерій Іванович +38 (0412) 22-69-19
Аспiрантура Коваль Жанна Цезарівна +38 (0412) 24-37-89
Сектор захисту прав інтелектуальної власності Колодій Марина Анатоліївна +38 (0412) 24-37-89
Редакційно-видавничий сектор Леонець Ірина Володимирівна +38 (0412) 22-89-18
Центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами Прилипко Олександр Іванович +38 (0412) 24-07-04
Центр післядипломної освіти Остапчук Тетяна Петрівна +38 (0412) 24-19-49
+38 (067) 411-07-40
Приймальна комісія Дикий Анатолій Петрович +38 (0412) 24-14-27
Начальник режимно-секретного органу Ткаченко Валерій Іванович +38 (0412) 22-85-78
Військово-обліковий кабінет Мінчук Тетяна Іванівна +38 (098) 048-06-74
Голова первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Коцюба Ірина Григорівна +38 (0412) 24-19-48
Голова первинної профспілкової організації студентів ЖДТУ Сич Сергій Олегович +38 (0412) 24-19-48
Центр студентської молоді Колядюк Сергій Володимирович +38 (0412) 24-19-48
Секретар Вченої Ради Сергієнко Лариса Василівна  
Бiблiотека Могиленко Ольга Миколаївна +38 (0412) 22-89-18
Відділ комп’ютерних мереж Лукашевич Вадим Васильович +38 (0412) 41-85-42
Провідний спеціаліст з охорони праці Нєгін В'ячеслав Олексійович +38 (0412) 24-09-85
Головний інженер Сердега Микола Миколайович +38 (0412) 24-19-50
Головний енергетик Чистяков Леонід Романович +38 (0412) 24-19-50
Головний механік Щедров Ігор Валерійович  
Завідувач господарством навчального корпусу № 1 Мельниченко Володимир Леонідович +38 (0412) 24-19-50
Гуртожиток №1 (вул. Чуднівська, 103-а) Мельниченко Тетяна Михайлівна +38 (0412) 24-09-85
Гуртожиток №2 (вул. Чуднівська, 103-б) Федосєєва Світлана Львівна +38 (0412) 24-09-89
Спортивно-оздоровчий табiр Міненко Петро Федорович +38 (0412) 49-13-18
Декан факультету інженерної механіки, деканат Громовий Олексій Андрійович +38 (0412) 24-14-18
Кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Полонський Леонід Григорович +38 (0412) 24-69-19
Кафедра галузевого машинобудування Степчин Ярослав Анатолійович  
Кафедра автомобілів і транспортних технологій Кравченко Олександр Петрович +38 (0412) 22-89-16
Кафедра фізики та вищої математики Москвін Павло Петрович +38 (0412) 22-89-15
Кафедра фізичного виховання та спорту Засік Григорій Борисович +38 (0412) 22-89-18
Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, деканат Морозов Андрій Васильович +38 (0412) 41-85-42
+38 (0412) 24-14-17
Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Подчашинський Юрій Олександрович +38 (0412) 22-89-17
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б.Самотокіна Ткачук Андрій Геннадійович +38 (0412) 22-89-16
Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій (Пушкінська, 44) Нікітчук Тетяна Миколаївна +38 (0412) 22-14-10
Кафедра інженерії програмного забезпечення Панішев Анатолій Васильович +38 (0412) 41-85-42
Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Єфіменко Андрій Анатолійович +38 (0412) 22-89-15
Декан факультету економіки та менеджменту, деканат Денисюк Олена Григорівна +38 (0412) 24-09-93
Кафедра гуманiтарних і соціальних наук Муляр Володимир Ілліч +38 (0412) 24-38-56
Кафедра економіки та підприємництва Валінкевич Наталія Василівна +38 (0412) 24-14-21
Кафедра менеджменту і туризму Тарасюк Галина Миколаївна +38 (0412) 24-14-21
Кафедра управління персоналом та економіки праці Богоявленська Юлія В'ячеславівна +38 (0412) 24-09-88
Декан гірничо-екологічного факультету, деканат Котенко Володимир Володимирович +38 (0412) 24-68-09
+38 (0412) 22-49-13
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Підвисоцький Віктор Тодосійович +38 (0412) 24-37-70
Кафедра маркшейдерії Соболевський Руслан Вадимович +38 (0412) 22-49-13
Кафедра екології Краснов Володимир Павлович +38 (0412) 24-37-70
Кафедра iноземних мов Могельницька Людмила Францівна +38 (0412) 22-49-13
Декан факультету обліку і фінансів, деканат Лаговська Олена Адамівна +38 (0412) 24-09-95
Кафедра обліку і аудиту Легенчук Сергій Федорович +38 (0412) 24-09-91
Кафедра фiнансiв і кредиту Виговська Наталія Георгіївна +38 (0412) 22-89-17
Кафедра міжнародних економічних відносин Романчук Катерина Василівна +38 (0412) 24-09-91
Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Грицишен Димитрій Олександрович  
Кафедра права та правоохоронної діяльності Литвак Олег Михайлович