Доступ до публічної інформації

Житомирський державний технологічний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Надання публічної інформації ЖДТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  згаданих вище суб’єктів.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса для подання інформаційного запиту: Житомирський державний технологічний університет, вул Черняховського, 103, м. Житомир, 10005

Приймальна ректора (на конверті вказувати Публічна інформація);

Телефон: +38 (0412) 24-14-22;

Факс: +38 (0412) 24-14-22;

Електронна пошта: officerector@ztu.edu.ua