Напрямки наукової діяльності, лабораторії

Технічні науки

Наукові напрямки
 • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології.
 • Інтегровані системи баз даних та знань. Ситуаційні центри.
 • Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень.
 • Технології та засоби захисту інформації.
 • Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива.
 • Енергоефективні технології на транспорті.
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища.
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів.
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів.
 • Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування.
 • Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення.
 • Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.
Наукові лабораторії
 • Мехатроніки та робототехніки
 • Машинобудівної інженерії
 • Комп’ютерного моделювання процесів в машинобудуванні
 • Вакуумно-плазмових нанотехнологій
 • Газотермічних покриттів
 • Фізики «Lab Eos»
 • Smart транспорту та логістики міста
 • Інтелектуальних транспортних систем
 • Медичних приладів і систем
 • Електродинаміки та техніки НВЧ
 • Комп’ютерних мереж CISCO
 • Хімії та біогеохімії
 • Біології та гідробіології
 • Грунтознавства та лісівництва
 • Радіоекологічна та радіобіологічна

Суспільні науки

Наукові напрямки
 • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
 • Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій
 • Інноваційні та інвестиційні процеси в економіці, математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних систем
 • Облікове забезпечення соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни
 • Урбанізаційні виклики для суспільства
 • Проблеми діяльності правоохоронних органів в аспекті протидії тероризму в сфері ІТ та проведення судових експертиз
 • Сучасні філологічні студії: теоретичні та прикладні аспекти
Наукові лабораторії
 • Експертно-консультаційний центр бізнесу та лідерства
 • Креативний поліхаб
 • Лабораторія обліково-аналітичного забезпечення фінансових та господарських розрахунків
 • Лабораторія інформатизації управління та проблем розвитку соціально-економічних систем
 • Лабораторія проблем цифрової трансформації вищої освіти