Нормативно-правова база з трансферу технологій в Україні

 1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
 2. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 02.12.2010 № 143-У.
 3. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 № 433-ІУ.
 4. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 № 40-ІУ.
 5. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-ХІІ.
 6. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688-ХІІ.
 7. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792- XII.
 8. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.1995 № 51/95-ВР.
 9. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 № 1977- XII.
 10. Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.1993 № 3322-ХІІ.
 11. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 № 723/97-ВР.
 12. Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.1999 № 991-ХІУ.
 13. Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" від 09.04.2004 № 1676-ІУ.
 14. Закон України "Про наукові парки" від 25.06.2009 № 1563-УІ.
 15. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ.
 16. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-1V.
 17. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-ХІІ.
 18. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5.11.1997 № 621/97-ВР.
 19. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.1993 № 3689-ХІІ.
 20. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.1999 № 752-ХІУ.
 21. Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг" від 19.09.2007 № 1148.
 22. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" від 22.01.2001 № 22.
 23. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" від 15.03.2002 № 197.
 24. Наказ Держдепартаменту України "Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" від 28.07.1995 №116.
 25. Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорти рослин" від 26.04.2007 № 287.
 26. Наказ Держдепартаменту України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок" від 18.02.2002 № 110.
 27. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20.12.1996 № 2733-ІІІ.
 28. Наказ МОНМСУ «Деякі питання розвитку національної мережі трансферу технологій» від 12.04.2012 № 462.