Нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі, підготовка та захист дисертацій

Навчання в аспірантурі: підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)

Вибір спеціальності

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у закладах вищої освіти (наукових установах)

Підготовка документів для вступу до аспірантури

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Правила прийому до аспірантури і докторантури, додаток 8

Вступні іспити для аспірантів

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Правила прийому до аспірантури і докторантури, додаток 8

Індивідуальний план роботи та звітність

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (зразок)

Відрахування з аспірантури та докторантури, повернення стипендії

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Дисертація: вимоги до змісту та оформлення

Загальні вимоги до дисертації

Порядок присудження наукових ступенів (втрата дії 31.12.2020 р.)

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання

Оформлення посилань і цитат

Міжнародні стилі цитування і посилань в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання

Оформлення списку літератури

Міжнародні стилі цитування і посилань в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання

Попередження плагіату

Рекомендації з попередження академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях та ін.)

Тимчасове «Положення про заходи щодо недопущення академічного плагіату в Державному університеті «Житомирська політехніка»

Положення про дотримання академічної доброчесності в Державному університеті «Житомирська політехніка»

Публікація статей, доповідей і тезисів конференцій

Вимоги до кількості та складу публікацій

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Вибір журналу для публікації

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук

Фахові видання

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук

Перелік українських журналів, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science

Перелік українських журналів, що індексуються в міжнародній наукометричній базі DOAJ

Пошук конференцій

Перелік наукових конференцій

План проведення конференцій

Захист дисертації

Вибір спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації

Мережа спеціалізованих вчених рад

Спеціалізовані вчені ради Житомирської політехніки

Процедура захисту дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Подання оголошення про захист

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Експертиза дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії