Нормативно-правове забезпечення навчання в докторантурі, підготовка та захист дисертацій

Навчання в докторантурі: підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук

Вибір спеціальності

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Правила прийому до аспірантури і докторантури, додаток 8

Підготовка документів для вступу до докторантури

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Правила прийому до аспірантури і докторантури, додаток 8

Індивідуальний план роботи та звітність

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Відрахування з докторантури, повернення стипендії

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Дисертація та автореферат: вимоги до змісту та оформлення

Загальні вимоги до дисертації

Порядок присудження наукових ступенів (втрата дії 31.12.2020 р.)

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання

Оформлення посилань і цитат

Міжнародні стилі цитування і посилань в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання

Оформлення списку літератури

Міжнародні стилі цитування і посилань в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання

Попередження плагіату

Рекомендації з попередження академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях та ін.)

Тимчасове «Положення про заходи щодо недопущення академічного плагіату в Державному університеті «Житомирська політехніка»

Положення про дотримання академічної доброчесності в Державному університеті «Житомирська політехніка»

Підготовка автореферату

Порядок присудження наукових ступенів (втрата дії 31.12.2020 р.)

Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10

ДСТУ 3008:2015 Документи. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання

Публікація статей, доповідей і тезисів конференцій

Вимоги до кількості та складу публікацій

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Вибір журналу для публікації

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук

Фахові видання

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук

Перелік українських журналів, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science

Перелік українських журналів, що індексуються в міжнародній наукометричній базі DOAJ

Пошук конференцій

Перелік наукових конференцій

План проведення конференцій

Захист дисертації

Вибір спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації

Мережа спеціалізованих вчених рад

Спеціалізовані вчені ради Житомирської політехніки

Процедура захисту дисертації

Положення про спеціалізовану вчену раду

Порядок присудження наукових ступенів (втрата дії 31.12.2020 р.)

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Положення про спеціалізовану вчену раду

Подання оголошення про захист

Порядок присудження наукового ступеня (втрата дії 31.12.2020 р.)

Інструктивний лист МОН України «Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту»

Експертиза дисертації

Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України