Процеси механічної обробки в машинобудуванні

Рік заснування

2005

Проблематика

стан перспектив та концепцій розвитку процесів механічної обробки в машинобудуванні

ISSN

1817-2997

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 10533 від 23.10.2005

Фахова реєстрація у ВАК України

Постанова №1-05/7 від 04.07.2006

Галузь науки

технічні науки

Періодичність

2 рази на рік

Мова видання

українська, російська, англійська, німецька, французька

Засновник

Житомирський державний технологічний університет

Головний редактор

Новиков Микола Васильович, академік НАН України, доктор технічних наук

Заступник головного редактора

Мельничук Петро Петрович, доктор технічних наук

Відповідальний секретар

Лоєв В.Ю., кандидат технічних наук

Члени редколегії

Вальчуга С., д-р техн. наук (Словаччина); Верезуб М.В., д-р техн. наук; Внуков Ю.М., д-р техн. наук; Волчкевич Л.І., д-р техн. наук (Росія); Гавриш А.П., д-р техн. наук; Гевко Б.М., д-р техн. наук; Грабар І.Г., д-р техн. наук; Грабченко А.І., д-р техн. наук; Карюк Г.Г., д-р техн. наук; Каладжич М., д-р техн. наук (Сербія); Клименко С.А., д-р техн. наук; Ковальов В.Д., д-р техн. наук; Кундрак Я., д-р техн. наук (Угорщина); Лієрат Ф., д-р техн. наук (Німеччина); Любимов В.Є., д-р техн. наук; Мазур М.П., д-р техн. наук; Марчук В.І., д-р техн. наук; Михайленко В.В., д-р фіз.-мат. наук; Михайлов О.М., д-р техн. наук; Москвін П.П., д-р фіз.-мат. наук; Мрочек Ж.А., д-р техн. наук (Білорусь); Нагорняк С.Г., д-р техн. наук; Петраков Ю.В., д-р техн. наук; Петрина Ю.Д., д-р техн. наук; Полонський Л.Г., д-р техн. наук; Равська Н.С., д-р техн. наук; Романов В.Ф., д-р техн. наук (Росія); Старков В.К., д-р техн. наук (Росія); Струтинський В.Б., д-р техн. наук; Толнай М., д-р техн. наук (Словаччина); Фельдштейн Є.Е., д-р техн. наук (Польща); Хейфець М.Л., д-р техн. наук (Білорусь); Якубов Ф.Я., д-р техн. наук

Адреса редакції

Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005

Сайт журналу - http://pmo.ztu.edu.ua

Міжнародний збірник наукових праць: Процеси механічної обробки в машинобудуванні