Спеціалізована вчена рада К 14.052.02

Загальна інформація

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 515 від 16 травня 2016 р.) в Житомирському державному технологічному університеті створено спеціалізовану вчену раду К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор Мельничук Петро Петрович, почесний ректор ЖДТУ, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри технологій машинобудування, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор, Рудзінський Володимир Васильович, завідувач кафедри автомобілів і автомобільного господарства, спеціальність 05.22.20.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук, доцент Громовий Олексій Андрійович, декан факультету інженерної механіки, спеціальність 05.03.01.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • Голова: доктор технічних наук, професор Мельничук Петро Петрович, почесний ректор Житомирського державного технологічного університету, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри технологій машинобудування, спеціальність 05.03.01.
 • Заступник голови: доктор технічних наук, професор, Рудзінський Володимир Васильович, завідувач кафедри автомобілів і автомобільного господарства Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.22.20.
 • Учений секретар: кандидат технічних наук, доцент Громовий Олексій Андрійович, декан факультету інженерної механіки Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.03.01.
 • Доктор технічних наук, професор Біліченко Віктор Вікторович, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, спеціальність 05.22.20.
 • Доктор технічних наук, професор Бойко Анатолій Іванович, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 05.22.20.
 • Доктор технічних наук, професор Виноградов Олександр Олександрович, професор кафедри металорізальних верстатів і систем Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.03.01.
 • Доктор технічних наук, доцент Кирилович Валерій Анатолійович, професор кафедри автоматизованого управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.03.01.
 • Доктор технічних наук, професор, Кравченко Олександр Петрович, професор кафедри автомобілів і автомобільного господарства Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.22.20.
 • Доктор технічних наук, професор Мамлюк Олег Володимирович, директор Київського авіаційного технікуму, професор кафедри літакобудування, спеціальність 05.03.01.
 • Доктор технічних наук, професор, Маяк Микола Михайлович, професор кафедри автомобілів і автомобільного господарства Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.22.20.
 • Доктор технічних наук, професор Полонський Леонід Григорович, завідувач кафедри технологій машинобудування Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.03.01.
 • Доктор технічних наук, професор Шевченко Олександр Віталійович, професор кафедри конструювання верстатів і систем Національного технічного університету України «КПІ», спеціальність 05.03.01.
 • Кандидат технічних наук, доцент Виговський Георгій Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри технологій машинобудування Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.03.01.
 • Кандидат технічних наук, доцент Гутаревич Сергій Юрійович, заступник директора Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», доцент кафедри виробничих систем та сервісу на транспорті, спеціальність 05.22.20.
 • Кандидат технічних наук, доцент Ільченко Андрій Володимирович, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.22.20.
 • Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Копєйкіна Марина Юріївна, старший науковий співробітник відділу технологічного управління якістю обробки поверхні виробів машино- та приладобудування Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України , спеціальність 05.03.01.
 • Кандидат технічних наук, доцент Лоєв Володимир Юхимович, професор кафедри металорізальних верстатів та систем Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.03.01.
 • Кандидат технічних наук, доцент Мельничук Сергій Володимирович, професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.22.20.
 • Кандидат технічних наук, доцент Опанасюк Євгеній Григорович, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 05.22.20.

Новини

04 травня 2018 року о 13.00 в ауд. 248 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 Житомирського державного технологічного університету відбудеться захист дисертації Глембоцької Лариси Євгеніївни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення продуктивності оброблення плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів шляхом застосування торцевих фрез із ступінчастим розташуванням ножів» за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Науковий керівник − к.т.н. Балицька Н.О.

Автореферати здобувачів наукових ступенів

Дисертації здобувачів наукових ступенів

Відгуки офіційних опонентів