Спеціалізована вчена рада К 14.052.02

Загальна інформація

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №775 від 16 липня 2018 р.) в Державному університеті «Житомирська політехніка» продовжено дію спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту строком до 31 грудня 2020 року.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор Мельничук Петро Петрович, почесний ректор Державного університету «Житомирська політехніка», заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри технологій машинобудування, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор, Кравченко Олександр Петрович, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій, спеціальність 05.22.20.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук, доцент Громовий Олексій Андрійович, декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • Голова ради : Мельничук Петро Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01.
 • Заступник голови: Кравченко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20.
 • Вчений секретар: Громовий Олексій Андрійович, к.т.н., доцент, декан, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01.
 • Біліченко Віктор Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.22.20;
 • Грицук Ігор Валерійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Херсонська державна морська академія, спеціальність 05.22.20;
 • Добровольський Геннадій Георгійович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Кирилович Валерій Анатолійович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Мамлюк Олег Володимирович, д.т.н., професор, директор, Київський авіаційний технікум, спеціальність 05.03.01;
 • Москвін Павло Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Полонський Леонід Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Соболевський Руслан Вадимович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Шевченко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.03.01;
 • Бегерський Дмитро Богданович, к.т.н., завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Виговський Георгій Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Ільченко Андрій Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Копєйкіна Марина Юріївна, к.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, спеціальність 05.03.01;
 • Мурований Ігор Сергійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.22.20;
 • Опанасюк Євгеній Григорович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Степчин Ярослав Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01.

Новини

11 травня 2021 року о 10.00 в ауд. 248 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 Державного університету «Житомирська політехніка» відбудеться захист дисертації Антонюка Олега Павловича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Покращення процесу забезпечення запасними частинами рухомого складу автотранспортного підприємства» за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Біліченко Віктор Вікторович.


11 травня 2021 року о 13.00 в ауд. 248 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 Державного університету «Житомирська політехніка» відбудеться захист дисертації Погорлецького Дмитра Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Поліпшення паливної економічності та екологічних показників переобладнаних для роботи на газовому паливі транспортних засобів» за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Грицук Ігор Валерійович.


14 травня 2021 року о 12.00 в ауд. 248 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 Державного університету «Житомирська політехніка» відбудеться захист дисертації Рубана Владислава Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення ефективності відновлення колісних пар фрезеруванням робочих поверхонь на верстатах КЖ20» за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Сладковський Олександр Валентинович.

Автореферати здобувачів наукових ступенів

Дисертації здобувачів наукових ступенів

Відгуки офіційних опонентів