Спеціалізована вчена рада К 14.052.02

Загальна інформація

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №775 від 16 липня 2018 р.) в Державному університеті «Житомирська політехніка» продовжено дію спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту строком до 31 грудня 2020 року.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор Мельничук Петро Петрович, почесний ректор Державного університету «Житомирська політехніка», заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри технологій машинобудування, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор, Кравченко Олександр Петрович, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій, спеціальність 05.22.20.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук, доцент Громовий Олексій Андрійович, декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • Голова ради : Мельничук Петро Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01.
 • Заступник голови: Кравченко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20.
 • Вчений секретар: Громовий Олексій Андрійович, к.т.н., доцент, декан, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01.
 • Біліченко Віктор Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.22.20;
 • Грицук Ігор Валерійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Херсонська державна морська академія, спеціальність 05.22.20;
 • Добровольський Геннадій Георгійович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Кирилович Валерій Анатолійович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Мамлюк Олег Володимирович, д.т.н., професор, директор, Київський авіаційний технікум, спеціальність 05.03.01;
 • Москвін Павло Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Полонський Леонід Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Соболевський Руслан Вадимович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Шевченко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.03.01;
 • Бегерський Дмитро Богданович, к.т.н., завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Виговський Георгій Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01;
 • Ільченко Андрій Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Копєйкіна Марина Юріївна, к.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, спеціальність 05.03.01;
 • Мурований Ігор Сергійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.22.20;
 • Опанасюк Євгеній Григорович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.22.20;
 • Степчин Ярослав Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 05.03.01.

Новини

17 вересня 2021 року о 10.00 в ауд. 248 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 Державного університету «Житомирська політехніка» відбудеться захист дисертації Майданюка Сергія Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка конструкції відрізних фрез з різнонаправленими зубцями» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти.
Науковий керівник – д.т.н., доц. Охріменко Олександр Анатолійович.


17 вересня 2021 року о 13.00 в ауд. 248 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.02 Державного університету «Житомирська політехніка» відбудеться захист дисертації Українського Євгена Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення паливної економічності транспортних засобів категорії N3» за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Грицук Ігор Валерійович.

Автореферати здобувачів наукових ступенів

Дисертації здобувачів наукових ступенів

Відгуки офіційних опонентів