Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій

Документація

Перелік документів, які подає здобувач

Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій

Список рад з проведення разового захисту дисертацій

Захисти докторів філософії

ПІБ здобувача Сидоров Олександр Миколайович
Тема дисертації «Керування якістю лицьової поверхні природного каменю за допомогою фізико-хімічних методів»
Дата захисту
Науковий керівник д.т.н. Коробійчук Валентин Вацлавович
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність 184 «Гірництво»
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту
Примірник дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки опонентів