Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій

Нормативні документи

Документи, що подаються в Спецраду

  1. заява здобувача щодо проведення атестації;
  2. копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
  3. копія диплому магістра/спеціаліста (у разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту);
  4. копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);
  5. витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку);
  6. академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми;
  7. висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;
  8. висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;
  9. дисертація в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;
  10. копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань (копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку).

Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій


Захист дисертації Завалій Тетяни Олександрівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.003 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №280 від 03.03.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завалій Тетяни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».

ПІБ здобувача Завалій Тетяна Олександрівна
Тема дисертації «Вартісно-орієнтоване управління клієнтським капіталом підприємства»
Науковий керівник д.е.н., доц. Шиманська Катерина Володимирівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Прийняття дисертації до розгляду 09.03.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 06.04.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Репіна І.М., Яремко І.Й.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради
Наказ МОН
Наказ університету


Захист дисертації Ковальчук Ольги Антонівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.004 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №280 від 03.03.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ковальчук Ольги Антонівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент».

ПІБ здобувача Ковальчук Ольга Антонівна
Тема дисертації «Розвиток бренд-менеджменту підприємств»
Науковий керівник д.е.н., проф. Тарасюк Галина Миколаївна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Прийняття дисертації до розгляду 09.03.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 14.04.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Боєнко О.Ю., Гончар О.І.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради
Наказ МОН
Наказ університету


Захист дисертації Тростенюк Тетяни Михайлівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.002 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1064 від 18.08.2020 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тростенюк Тетяни Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування».

ПІБ здобувача Тростенюк Тетяна Михайлівна
Тема дисертації «Управлінський облік у державних закладах вищої освіти України»
Науковий керівник д.е.н., проф. Свірко Світлана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Прийняття дисертації до розгляду 07.09.2020
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 08.10.2020
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Осадча О.О., Скрипник М.І.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись


Захист дисертації Сидорова Олександра Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.001 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №517 від 15.04.2020 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сидорова Олександра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю «Гірництво».

ПІБ здобувача Сидоров Олександр Миколайович
Тема дисертації «Керування якістю лицьової поверхні природного каменю за допомогою фізико-хімічних методів»
Науковий керівник д.т.н., проф. Коробійчук Валентин Вацлавович
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність 184 «Гірництво»
Прийняття дисертації до розгляду 13.07.2020
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 28.08.2020
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Ложнікова О.В., Фролова О.О.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 214 (перший проректор), 211 (зав. аспірантури)
Телефон: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: aspirantura.ztu.edu@ukr.net (зав. аспірантури)