Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій

Нормативні документи

Документи, що подаються в Спецраду

 1. заява здобувача щодо проведення атестації;
 2. копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
 3. копія диплому магістра/спеціаліста (у разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту);
 4. копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);
 5. витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку);
 6. академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми;
 7. висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;
 8. висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;
 9. дисертація в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;
 10. копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань (копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку).

Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій

 1. Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.001 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №517 від 15.04.2020 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сидорова Олександра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю «Гірництво».

  ПІБ здобувача Сидоров Олександр Миколайович
  Тема дисертації «Керування якістю лицьової поверхні природного каменю за допомогою фізико-хімічних методів»
  Науковий керівник д.т.н., проф. Коробійчук Валентин Вацлавович
  На здобуття наукового ступеня доктор філософії
  Галузь науки 18 «Виробництво та технології»
  Спеціальність 184 «Гірництво»
  Прийняття дисертації до розгляду 13.07.2020
  Анотація дисертації ознайомитись
  Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
  Дата захисту
  Примірник дисертації
  Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
  Відгуки опонентів
 2.  

  ПІБ здобувача Тростенюк Тетяна Михайлівна
  Тема дисертації «Управлінський облік у державних закладах вищої освіти України»
  Науковий керівник д.е.н., проф. Свірко Світлана Володимирівна
  На здобуття наукового ступеня доктор філософії
  Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
  Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
  Прийняття дисертації до розгляду
  Анотація дисертації
  Повідомлення про прийняття дисертації до захисту
  Дата захисту
  Примірник дисертації
  Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
  Відгуки опонентів

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 214 (перший проректор), 211 (зав. аспірантури)
Телефон: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: aspirantura.ztu.edu@ukr.neta (зав. аспірантури)