Рада молодих вчених

Нормативні документи

Голова ради

Сергій Володимирович Кальчук
Сергій Володимирович Кальчук

к.т.н., доцент кафедри РРКК ім. проф. Бакка М.Т., докторант кафедри екології.

Структура ради молодих вчених

Заступник голови ради:

 • Мельник Олександр Леонідович, к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування (технічні спеціальності)
 • Шиманська Катерина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин (економічні спеціальності)

Секретар ради:

 • Сазонов Артем Юрійович, к.т.н., доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна

Члени ради:

 • Лугових О.О., асистент кафедри М та ІВТ
 • Поліщук О.А., асистент кафедри М та ІВТ
 • Морозов Д.С., старший викладач кафедри БІ та Т
 • Ципоренко В.В., к.т.н., доцент кафедри БІ та Т
 • Левківський В.Л., старший викладач кафедри ІПЗ
 • Гришкун, Є.О., старший викладач кафедри ІПЗ
 • Поліщук О.А., асистент кафедри КІ та КБ
 • Байлюк Є.М., асистент кафедри КІ та КБ
 • Ткачук А.Г., к.т.н., зав кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна
 • Коваль А.В., к.т.н., доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна
 • Шавурський Ю.О., к.т.н., доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна
 • Ксендзук В.В., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
 • Лозинський Д.Л., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
 • Полчанов А.Ю., к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
 • Тростенюк Т.М., асистетн кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
 • Штегін О.О, к.т.н., доцент кафедри прикладної механіки та КІТ
 • Бегерський Д.Б., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та механіки технічних систем
 • Ткачук В.О., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економiки працi
 • Корбут К.Є., аспірант кафедри управління персоналом та економiки працi
 • Балковська В.В, асистент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Башинський С.І., к.т.н., доцент кафедри РРКК ім. проф. Бакка М.Т.
 • Барановський А.Ю., аспірант кафедри маркшейдерії
 • Мандро Ю.Н., асистент кафедри екології

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
E-mail: radamv@ztu.edu.ua