Розгляд Вченою Радою питань про роботу підрозділів університету

Назва структурного підрозділу Розгляд питання про роботу підрозділу на засіданні Вченої ради
Факультети 2012 2013 2014 2015 2016
Факультет інженерної механіки Грудень   Листопад   Листопад
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Травень   Квітень   Червень
Факультет економіки та менеджменту   Жовтень   Листопад  
Гірничо-екологічний факультет Листопад   Листопад   Листопад
Обліково-фінансовий факультет   Листопад   Листопад  
Центр довузівської підготовки Травень   Травень   Травень
Центр післядипломної освіти   Травень   Квітень  
Інші підрозділи 2012 2013 2014 2015 2016
Вище професійне училище Червень   Травень   Травень
Санаторій-профілакторій Квітень Х Х Х Х
Органи самоврядування студентів Грудень     Квітень  
Бібліотека та бібліотечна рада Грудень     Травень  
Редакційно-видавничий відділ       Травень  
Бухгалтерія (щорічно) Лютий Лютий Лютий Лютий Лютий
Планово-фінансовий відділ (щорічно) Лютий Лютий Лютий Лютий Лютий
Міжнародний відділ Квітень Травень     Жовтень
Приймальна комісія (щорічно) Вересень Вересень Вересень Вересень Вересень