Розгляд Вченою Радою питань про роботу підрозділів університету

Назва структурного підрозділу Розгляд питання про роботу підрозділу на засіданні Вченої ради
Факультети 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки Жовтень   Жовтень   Жовтень  
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Квітень   Квітень   Квітень  
Факультет економіки та менеджменту   Жовтень   Жовтень   Жовтень
Гірничо-екологічний факультет Листопад   Листопад   Листопад  
Факультет обліку і фінансів   Листопад   Листопад   Листопад
Факультет публічного управління та права   Листопад   Листопад   Листопад
Центри 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами   Червень   Червень   Червень
Центр післядипломної освіти   Квітень   Квітень   Квітень
Центр професійного розвитку кар’єри Жовтень   Жовтень   Жовтень  
Інші підрозділи 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Органи самоврядування студентів   Травень   Травень   Травень
Бібліотека та бібліотечна рада   Квітень   Квітень   Квітень
Редакційно-видавничий відділ     Травень      
Міжнародний відділ   Жовтень     Жовтень  
Бухгалтерія (щорічно) Лютий Лютий Лютий Лютий Лютий Лютий
Планово-фінансовий відділ (щорічно) Лютий Лютий Лютий Лютий Лютий Лютий
Приймальна комісія (щорічно) Вересень Вересень Вересень Вересень Вересень Вересень