Зразки документів на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Житомирської політехніки

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії університету та реєструють в загальному відділі (каб.215) такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора;
 2. заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 3. дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
 4. копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 5. копію паспорта громадянина України (стор.1, 2, 3, 10, 11), засвідчену відділом кадрів;
 6. список наукових та навчально-методичних праць, які свідчать про професійний рівень кандидата, завірений секретарем Вченої ради університету у встановленому порядку;
 7. довідка про рівень наукової та професійної активності, завірена начальником навчально-методичного відділу (відповідність п. 38 ліцензійних вимог);
 8. інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;
 9. матеріали про підвищення кваліфікації або стажування;
 10. інші документи, передбачені наказом ректора як додаткові при оголошенні конкурсу

! Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.


Особи, які працюють у Державному університеті «Житомирська політехніка», для участі в конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь в конкурсі на ім’я ректора;
 2. список наукових та навчально-методичних праць з часу останнього обрання, завірений секретарем Вченої ради університету у встановленому порядку;
 3. копії матеріалів про підвищення кваліфікації або стажування;
 4. довідка про рівень наукової та професійної активності з часу останнього обрання, завірена начальником навчально-методичного відділу (відповідність п. 38 ліцензійних вимог);
 5. звіт про виконання розділу 3 «Обов’язки науково-педагогічного працівника» контракту, завірений начальником відділу кадрів;
 6. інші документи, передбачені наказом ректора як додаткові при оголошенні конкурсу.

Зверніть увагу: інформація (зокрема, щодо особистих публікацій, відповідності п.30 ліцензійних вимог), що наведена на https://portal.ztu.edu.ua, повинна бути оновлена та ідентична тій, що зазначена у поданих документах до конкурсної комісії.