Пакет документів на присвоєння вченого звання професора (доцента)

Перелік документів, необхідних для формування атестаційної справи здобувачів вченого звання професора:
 1. Заява про розгляд подання щодо присвоєння вченого звання
 2. Копія першої сторінки паспорта
 3. Копія диплому кандидата наук
 4. Копія диплому доктора наук
 5. Копія атестату доцента
 6. Висновок профілюючої кафедри про науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню
 7. Витяг з протоколу засідання профілюючої кафедри
 8. Список навчально-методичних праць та наукових праць
 9. Копія сертифіката про рівень володіння іноземною мовою
 10. Копії сертифікатів про проходження міжнародного стажування
 11. Довідка з основного місця роботи
 12. Довідка про науково-педагогічну діяльність
 13. Довідка про педагогічний стаж під час навчання в аспірантурі
 14. Копія трудової книжки
 15. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання
 16. Протокол засідання лічильної комісії
 17. Копія супровідного листа до атестаційної справи
 18. Явочний лист членів Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка»
 19. Конверт з бюлетенями для таємного голосування

Перелік документів, необхідних для формування атестаційної справи здобувачів вченого звання доцента:
 • Заява про розгляд подання щодо присвоєння вченого звання
 • Копія першої сторінки паспорта
 • Копія диплому кандидата наук
 • Висновок профілюючої кафедри про науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню
 • Витяг з протоколу засідання профілюючої кафедри
 • Список навчально-методичних праць та наукових праць
 • Копія сертифіката про рівень володіння іноземною мовою
 • Копії сертифікатів про участь в міжнародних конференціях
 • Копії сертифікатів про проходження міжнародного стажування
 • Довідка з основного місця роботи
 • Довідка про науково-педагогічну діяльність
 • Довідка про педагогічний стаж під час навчання в аспірантурі
 • Копія трудової книжки
 • Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання
 • Протокол засідання лічильної комісії
 • Копія супровідного листа до атестаційної справи
 • Явочний лист членів Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка»
 • Конверт з бюлетенями для таємного голосування