Структура звіту факультету

Загальні відомості про факультет

Якісний склад науково-педагогічних кадрів кафедр

Віковий рівень викладачів факультету

Проходження стажування викладачами факультету

 1. Навчально-організаційна робота
  • Аналіз успішності навчання студентів
  • Динаміка відрахувань студентів
  • Організація та проведення практик
  • Характеристика результатів випуску бакалаврів, спеціалістів, магістрів
  • Працевлаштування випускників
  • Профорієнтаційна робота кафедр факультету
 2. Методична робота
  • Забезпеченість навчального процесу навчально-методичними розробками
  • Кількість дисплейних класів
 3. Наукова робота
  • Підготовка наукових кадрів
  • Міжнародні та всеукраїнські конференції: організація та участь
  • Наукові публікації кафедр факультету
 4. Фінансово-господарська діяльність факультету
  • Вартість навчання студентів на факультеті
  • Динаміка заборгованості студентів з оплати за навчання
 5. Виховна та спортивно-масова робота

Недоліки:

Шляхи усунення недоліків

Стратегічні напрями розвитку факультету