Відомості про присвоєння звань "Почесний ректор ЖДТУ", "Почесний доктор ЖДТУ", "Почесний професор ЖДТУ"

Почесний ректор ЖДТУ

Відомості про присвоєння звання "Почесний ректор ЖДТУ"
№ з/п ПІБ Подання від структурного підрозділу університету Дата прийняття рішення Вченою радою, протокол №
1 Д.т.н., проф. Мельничук Петро Петрович Кафедри технології машинобудування, ректорат Протокол № 1 від 12 травня 2016 р.

Почесний доктор ЖДТУ

Відомості про присвоєння звання "Почесний доктор ЖДТУ"
№ з/п Професор Дані про почесного доктора Від якого підрозділу висунуто кандидатуру Дата засідання Вченої ради № прот.
1 Теодора Димитрова Петрова Проректор по студенческой, информационной и социальной политике; професор кафедры "Финансы и кредит". Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова г. Свиштова, Республика Болгария Ректорат ЖДТУ 27.05.2013 9
2 Ладіслав Мейзлік Декан факультету фінансів і обліку Вищої економічної школи м.Праги, доц., Ph.D. Ладіслав Мейзлік співпрацює з ЖДТУ вже понад 15 років. Співпраця полягала у: - багаторазовому відвідуванні конференцій, організованих кафедрою обліку і аудиту; - читанні лекцій чеськими викладачами студентам ЖДТУ та викладачем ЖДТУ в Вищій економічній школі в м.Празі; - участю чеських викладачів в режимі он-лайн на Всеукраїнських методичних семінарах з методики викладання бухгалтерського обліку; - виданні спільних підручників; - публікацій спільних наукових статей у виданнях ЖДТУ, а також міжнародних виданнях, зареєстрованих у базі Scopus. Протягом 2015 року за ініціативи Ладіслава Мейзліка був підписаний договір між Вищою економічною школою м.Праги та ЖДТУ, а також один аспірант та один викладач факультету обліку і фінансів пройшли наукове стажування у Вищій школі економіки в Празі. В рамках наукового стажування було здійснено обмін досвідом наукових досліджень та викладання економічних дисциплін англійською мовою. Крім того, досягнуто ряд домовленостей щодо напрямків співпраці між двома вищими навчальними закладами за магістерськими програмами через Чеський центр освіти і культури ім. Вацлава Длоугі в ЖДТУ. Кафедра обліку і аудиту 28.12.2015 6

Почесний професор ЖДТУ

Відомості про присвоєння звання "Почесний професор ЖДТУ"
№ з/п Професор Дані про професора Від кафедри Дата № прот.
1 Соколов Ярослав В’ячеславович бухгалтер-економіст (Ленінградський інститут радянської торгівлі ім. Ф. Енгельса) 1959 р., кандидат економічних наук 1964 р., доктор економічних наук 1976 р., дипломований аудитор, який обіймає посаду завідувача кафедри статистики, обліку і аудиту Санкт-Петербурзького державного університету, професор Кафедри бухгалтерського обліку і контролю 26.01.2004 9
2 Шуллєр Вольфганг Професор університету м. Мітвайде (Німеччина) Автоматики і комп’ютеризованих технологій 26.01.2004 9
3 Добія Мечислав магістр математики Ягеллонського університету в Кракові 1968 р., кандидат економічних наук Економічна академія в Кракові 1975 р., доктор обліку Економічна академія в Кракові 1989 р., дипломований аудитор 1985 р., завідувач Кафедри обліку, Факультету Управління Економічної академії в Кракові, Завідувач Кафедри обліку Вищої Школи Підприємництва і Управління ім. Леона Козьмінського в Варшаві. Кафедри бухгалтерського обліку і контролю 26.01.2004 9
4 Самотокін Борис Борисович д.т.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків Житомирського державного технологічного університету Кафедри автоматизації і компютеризованих технологій 23.02.2004 10
5 Новиков Микола Васильович академік НАН України, директор Інституту надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАН України Кафедри технології машинобудування та конструювання технічних систем 29.03.2004 11
6 Сьюзан Уорк Мартін професор з бухгалтерського обліку та оподаткування, Спеціальний Помічник ректора університету Гранд Веллей (Grand Valley State University) (Мічиган, США), доктор філософії в бухгалтерському обліку Кафедри бухгалтерського обліку і контролю 29.11.2004 4
7 Кірейцев Григорій Герасимович д.е.н., професор кафедри фінансів, Заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Академії аграрної освіти, дійсний член Академії природничих наук Російської Федерації Кафедри фінансів 28.02.2005 7
8 Лібанова Елла Марленівна д.е.н., член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Кафедри менеджменту і маркетингу 28.02.2005 7
9 Чумаченко Микола Григорович д.е.н., професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України Кафедри аналізу і статистики 25.04.2005 10
10 Родін Петро Родіонович чл.-кор. НАН України, проф. кафедри "Інструментальне виробництво Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Кафедри технології машинобудування та конструювання технічних систем 06.06.2005 12
11 Дем'яненко Микола Якович д.е.н., професор, академік Української академії аграрних наук, член-кореспондент УААН, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центра "Інститут аграрної економіки" Кафедри фінансів 06.06.2005 12
12 Грищак-Гроенер Валерій Володимирович професор Оксфордського університету (Англія), 1952 р.н., закінчив Оксфордський університет, з 1995 р. - отримав звання професора, стаж науково-педагогічного працівника - 27 років. Кафедра автомобілів і механіки технічних систем 26.12.2005 5
13 Дегтяр Юрій Давидович професор Ризького університету (Латвія), 1947 р.н., закінчив Ризький політехнічний інститут, в 1992 р. захистив докторську дисертацію в Латвійському університеті, з 1993 р. - професор Ризького технічного університету, з 2001 р. - диплом професора, стаж науково-педагогічного працівника - 33 роки. Кафедри автомобілів і механіки технічних систем 26.12.2005 5
14 Улі Арнольд 1944 року народження, закінчив університет Ерлангена-Нюрнберга, м. Нюрнберг у 1970 р., отримав кваліфікацію “спеціаліста з економіки”. Докторську дисертацію захистив в університеті м. Готтінген у 1974 р., отримавши звання кандидата з бізнес-адміністрування; у 1981 р. він отримав ступінь доктора наук в Університеті м. Геттінген, а через три роки отримав ступінь професора. Професор має великий досвід викладання дисциплін з таких наукових напрямків, як дослідження ринку, менеджмент постачання, міжнародний маркетинг та логістика; бере активну участь в роботі центру CAPS, the Center for Advanced Purchasing Studies (Центр поглибленого вивчення продажу), в Університеті Штату арі зона у м. Темпе, США, в частині управління продажами. Також проф. Улі Арнольд бере активну участь у редакторських колективах наукових журналів з менеджменту, логістики, індустріального маркетингу та управління неприбутковими організаціями. Неодноразово читав лекції на правах запрошеного професора в університетах Китаю, Швеції, Польщі, Угорщини, Індії, Росії, США, Франції, Швейцарії. Допомагає кафедрі менеджменту та маркетингу у виконанні гранту “Магістр ділового адміністрування та інформаційних технологій”, а також бере участь в інших грантових програмах, які виконуються нашим університетом. Кафедри менеджменту і маркетингу 27.02.2006 7
15 Желько Шевич 1968 року народження, професор з бухгалтерського обліку, фінансів та громадської політики Університету Бізнес-школи Грінвіча, сертифікований бухгалтер (звання видане Асоціацією Бухгалтерів та аудиторів Сербії). Професор має великий досвід викладання дисциплін з таких наукових напрямків, як управлінський облік та соціальний облік, бухгалтерський облік та громадська політика, бухгалтерський облік та фінанси підприємств громадського сектору; бере активну участь в роботі Югославської та Сербської Асоціації бухгалтерів та аудиторів, Інституту з викладання у вищих навчальних закладах, NASDAQ академічного форуму. Є Президентом Югославської Асоціації дослідників Sasakawa, членом Сербської правової асоціації, Європейської мережі корпоративного управління, Європейської мережі досліджень організацій та зміни в бухгалтерському обліку, European Network for Research into Organizations and Accounting Change (ENROAC). Був запрошеним членом екзаменаційної комісії Програми Магістр бізнес-адміністрування, запрошеним членом Ради по захисту робіт на отримання ступеня доктора філософії (Університет Дербі, 2000; Данді, 2001). Неодноразово читав лекції на правах запрошеного професора в університетах Австралії, Болгарії, Китаю, Росії, Сербії, США, Японії, Югославії. Кафедри бухгалтерського обліку і контролю 26.06.2006 12
16 Мних Євген Володимирович 1948 року народження, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного торгівельно-економічного університету. Мних Євген Володимирович – автор більше 100 наукових праць з питань проблем розвитку паливно-енергетичного комплексу України, економічного аналізу господарської діяльності підприємств, аудиторської діяльності тощо. Сьогодні вчений тісно співпрацює з Житомирською науковою бухгалтерською школою. За період співпраці брав участь і був членом експертної комісії Міністерства освіти й науки України при акредитації магістратури за спеціальністю “Облік і аудит”, здійснював наукове керівництво кандидатською дисертацією Бутинець Т.А., а також виступав офіційним опонентом при захисті кандидатських та докторських дисертацій. Завдячуючи Євгену Володимировичу в ЖДТУ розвивається аналітичний напрям, зокрема професор є співавтором навчальних посібників з економічного аналізу. Кафедри бухгалтерського обліку і контролю 01.10.2007 2
17 Пушкар Михайло Семенович 1940 року народження, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку в промисловості Тернопільського національного економічного університету. Вченим опубліковано близько 130 наукових праць, в тому числі понад 60 підручників і посібників для вищих навчальних закладів, декілька монографій, статей та тез виступів на наукових конференціях. Сьогодні вчений тісно співпрацює з Житомирською науковою бухгалтерською школою. Михайло Семенович бере активну участь в організації науково-практичних конференцій, обговоренні монографій та навчальних посібників. Вчений виступав опонентом при захисті кандидатських дисертацій Жиглей І.В. (науковий кервник – д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець) та Бутинець Т.А. (науковий керівник – д.е.н., проф. Є.В. Мних), а також виступив з підтримкою наукових позицій, представлених у дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук Малюги Наталії Михайлівни. Кафедри бухгалтерського обліку і контролю 01.10.2007 2
18 Стоян Іванов Дурін 1937 року народження, доктор філософії, професор. З 1985 р. протягом 16 років обіймав керівні посади в дирекціях “Методологія бухгалтерської звітності” і “Національний бухгалтерський облік” при Міністерстві фінансів республіки Болгарії. З 1991 р. дипломований експерт-бухгалтер і зареєстрований аудитор. В 1999 р. обраний почесним професором Університету національного і світового господарства міста Софія. Стаж науково-педагогічної діяльності складає 43 роки. Сьогодні вчений тісно співпрацює з Житомирською науковою бухгалтерською школою, за період якої систематично забезпечує необхідною фаховою літературою болгарською мовою. Бере активну участь в роботі Міжнародних конференцій, присвячених проблемам теорії і методології бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, що проводяться на базі обліково-фінансового факультету. Є співавтором низки видань кафедри бухгалтерського обліку і контролю. Кафедри бухгалтерського обліку і контролю та аналізу і статистики 05.05.2008 9
19 Безвесільна Олена Миколаївна Завідувач кафедри приладобудування НТУУ "КШ" (05.1992-06.2001), начальник Головного управління акредитації МОН України (02.1996-08.1997), професор кафедри приладобудування (06.2001-по теперішній час). З 2003р. по теперішній час - завідувач кафедри АіКТ ЖДТУ, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник, академік Академії інж+C20енерних наук України (1994р.), дійсний член Нью-Йоркської Академії наук США (1997р.). З лютого 1996 року по серпень 1997 року працювала начальником Головного управління акредитації Міносвіти України; була членом Державної акредитаційної комісії Міносвіти Украйни, заступник+C21ом голови навчально - методичної комісії з приладобудування, членом науково - експертної Ради з приладобудування Міносвіти. Є головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій з приладобудування, членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій з автоматики, була членом оргкомітету журналу "Вісник ЖДТУ". Внесена до 16 видання світового довідника "Хто є Хто в Україні", "Імена України", "Жінки України", "Кияни", "Хто є Хто в НТУУ "КШ"", "Who's Who in the World", Центра в Кембриджі "Видатні люди 20-го століття", "Київський літопис XXI століття". Визнана інженером-дослідником НТУУ "КШ" у 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010рр. Кафедри автоматизації і компютеризованих технологій 28.11.2011 4
20 Малюга Наталія Михайлівна Академік Академії економічних наук, д.е.н., проф., завідувач кафедри аналізу і статистики ЖДТУ в період з 2004 по 2011 рр. З 2007 р. очолює кафедру теорії бухгалтерського обліку і Національній академії статистики, обліку і аудиту. Інституту обліку і фінансів 28.11.2011 4
21 Равська Наталія Сергіївна Д.т.н., професор, завідувач кафедри інструментального виробництва, голова спеціалізованої вченої ради (НТУУ "Київський політехнічний інститут"). Кафедри технології машинобудування та конструювання технічних систем 28.11.2011 4
22 Гавриш Анатолій Павлович Професор, д.т.н., професор кафедри технології машинобудування НТУУ "Київський політехнічний інститут", заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, відомий в Україні та за її межами вчений у галузі технології машинобудування. Кафедри технології машинобудування та конструювання технічних систем 28.11.2011 4
23 Франко Мілано Професор Ф.Мілано співпрацює з ЖДТУ більше 10 років. За цей час налагоджена система подвійного керівництва магістерськими роботами студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Під час стажування студентів-екологів в Університеті м. Флоренція Ф.Мілано виступає у ролі керівника їх стажування та співкерівника їх магістерських робіт. Крім того Ф.Мілано щорічно читає курс лекцій з дисципліни «Радіоекологія» для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ЖДТУ на англійській мові. У 2012 році в межах університету розпочато реалізацію проекту Темпус “Безпека людини (довкілля, продукти харчування, медицина, суспільство) на територіях забруднених радіоактивними речовинами”. Мета проекту – розробка заходів, направлених на мінімізацію наслідків радіаційного забруднення довкілля. В межах даного проекту на базі наявного на кафедрі екології наукового на науково-методичного досвіду планується розробити освітню програму підготовки магістрів з радіоекології, яка могла б стати основою для укладання угод про подвійні дипломи. Кординатором проекту від Університету м. Флоренція призначено проф. Ф.Мілано, що сприяє подальшому поглибленню співпраці ЖДТУ із професором. Кафедри екології, Гірничо-екологічного факультету ЖДТУ 21.06.2013 10
24 Ходаківський Євген Іванович Професор Є.І. Ходаківський співпрацює з ЖДТУ біля 17 років. Так, зокрема з 1997 року він – професор на умовах зовнішнього сумісництва кафедри виробничого менеджменту, а з травня 1999 року – професор кафедри економіки. Автор і співавтор понад 140 наукових праць, в тому числі біля 20 опубліковані у співавторстві з викладачами кафедри економіки, які користуються широким попитом серед фахівців і науковців у сфері економіки. Професор Ходаківський Є.І. приділяє велику увагу впровадженню сучасної методології наукових досліджень, спрямовує свою роботу на підготовку та забезпечення потреб суспільства і держави кваліфікованими фахівцями-економістами. Засновник і керівник програми підготовки магістрів, науковий керівник аспірантів. Під керівництвом Ходаківського Є.І. підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій, три з яких були аспірантами ЖДТУ. Ходаківський Євген Іванович користується заслуженим авторитетом серед студентів та співробітників університету, вдало поєднує педагогічну діяльність і виховну роботу під час навчального процесу. Бере активну участь у громадському житті кафедри економіки та університету в цілому. Кафедри економіки підприємства 28.04.2014 9
25 Грабченко Анатолій Іванович 1935 року народження, професор, доктор технічних наук, академік Академії Наук Вищої школи України, Заслужений працівник Вищої школи України, Почесний доктор Мішкольцького університету (Угорщина), дійсний член Асоціації інженерів-технологів США ASE/ASM, Лауреат Премії Автономної Республіки Крим, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Грабченко А.І. співпрацює з ЖДТУ понад 25 років. Наприкінці 1980-х рр. професор Грабченко А.І. був керівником студентів-ппрактикантів кафедри технології машинобудування Житомирського філіалу Київ-ського політехнічного інституту під час їх перебування на конструкторсько-техно-логічних і переддипломних практиках на підприємствах м. Харків. Протягом 1991–1992 рр. завдяки допомозі професора Грабченка А.І. на базі кафедри «Різання мета-лів та різальний інструмент», очолюваної ним, було проведено низку досліджень за темою кандидатської дисертації Полонського Л.Г. Надалі практична допомога з під-готовки дисертаційних робіт надавалася ним Виговському Г.М. і Громовому О.А. З 1999 р. професор Грабченко А.І. – постійний учасник Міжнародних науково-техніч-них конференцій «Процеси механічної обробки, верстати та інструмент», що проводяться в ЖДТУ, член редколегій наукового видання «Вісник ЖДТУ. Технічні науки» та збірника наукових праць ЖДТУ «Процеси механічної обробки в машинобуду-ванні». Постійно (через рік) читає відкриті лекції «Надтверді матеріали і процеси об-робки важкооброблюваних матеріалів» перед студентами факультету інженерної ме-ханіки ЖДТУ. Спільно зі співробітниками кафедри технологій машинобудування за участі професора Грабченка А.І. видано підручник (Грабченко А.І., Верезуб М.В., Внуков Ю.М., Мельничук П.П., Виговський Г.М. Робочі процеси високих техноло-гій у машинобудуванні. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 451 с.). Внаслідок підвищеного попиту на даний підручник у технічних вузах України, його у доповненому вигляді було перевидано 2011 р. Кафедри технологій машинобудування 29.09.2014 2
26 Струтинський Василь Борисович Струтинський Василь Борисович народився 5 жовтня 1950 року в місті Лубни Полтавської області. З вересня 1968 року по березень 1974 року навчався в Київському політехнічному інституті (КПІ) (зараз Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») з квітня 1974 року по лютий 1985 року працював у науково-дослідному інституті будівельних конструкцій Держбуду СРСР на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника. В цей же час без відриву від виробництва навчався в аспірантурі Київського інституту інженерів цивільної авіації (1976 - 1979 роки). В 1979 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З лютого 1985 року по 1992 рік займає посаду старшого наукового співробітника, а також виконує обов’язки доцента, професора, завідувача кафедрою НТУУ "КПІ". В 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З червня 1992 року по теперішній час завідувач кафедри конструювання верстатів і машин. У 1994 році Василю Борисовичу присвоєно вчене звання – професор. З 2002 року – заслужений діяч науки і техніки України. Струтинський Василь Борисович один із провідних фахівців України в галузі механіки. Автор близько 600 друкованих праць, в тому числі 10 підручників, 14-х монографій та 60 винаходів. Є членом 2 секцій комітету по державним преміям в галузі науки і техніки. Є членом 3-х спеціалізованих вчених рад. Віце-президент асоціації промислової гідравліки та пневматики. Віце-президент спілки інженерів-механіків КПІ. Є керівником наукової школи (підготував 15 докторів і 22 кандидатів наук) математичного моделювання процесів та систем металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин (заснована у 1974 році, галузь науки: машинобудування). Напрями науково-технічної діяльності школи: – розробка методів математичного моделювання робочих процесів в системах металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин; – теоретичні та експериментальні дослідження на основі методів імітаційного математичного моделювання систем металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин; – розробка теорії проектування окремих модулів систем металорізальних верстатів та іншого технологічного обладнання. Кафедри технологій машинобудування 28.09.2015 2
27 Хенрик Джвігол Професор Політехнічного Сілезького університету у м.Глівіце (Польща). Автор понад 200 наукових публікацій, керівник науково-дослідних проектів Сілецькій Політехніці; Рецензент та опонент докторських та кандидатських дисертацій; рецензент науково-дослідних праць; Член Академії наук (Польща); Автор програм по реструктуризації підприємств (Республіка Польща) Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 23.03.2018 3