Відомості про присвоєння вчених звань професора та доцента за навчальний рік

Професори

Відомості про присвоєння вченого звання професор
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2016-2017 роки

Доценти

Відомості про присвоєння вченого звання доцент
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2016-2017 роки
1 Лозинський Дмитро Леонідович Доцент кафедри обліку і аудит Протокол № 15 від 29.06.2017 р.