Відомості про присвоєння вчених звань професора та доцента

Професори

Відомості про присвоєння вченого звання професор
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017-2018 роки
1 Соболевський Руслан Вадимович Професор, кафедра маркшейдерії Протокол № 7 від 29.01.2018 р.
2 Грицишен Димитрій Олександрович Професор, кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Протокол №9 від 24.09.2018 р.

Доценти

Відомості про присвоєння вченого звання доцент
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017-2018 роки
1 Лозинський Дмитро Леонідович Доцент, кафедра обліку і аудиту Протокол № 15 від 29.06.2017 р.
2 Толкач Олександр Миколайович Доцент, кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка Протокол № 5 від 27.12.2017 р.
3 Бондарчук Віталій Вікторович Доцент, кафедра міжнародних економічних відносин Протокол № 7 від 29.01.2018 р.
4 Левицький Володимир Григорович Доцент, кафедра маркшейдерії Протокол № 8 від 26.02.2018 р.
5 Шлапак Володимир Олександрович Доцент, кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Протокол № 8 від 26.02.2018 р.
6 Балицька Наталія Олександрівна Доцент, кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Протокол №9 від 24.09.2018 р.