Відомості про присвоєння вчених звань професора та доцента за навчальний рік

Професори

Відомості про присвоєння вченого звання професор
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017-2018 роки
1 Соболевський Руслан Вадимович професор Протокол № 7 від 29.01.2018 р.

Доценти

Відомості про присвоєння вченого звання доцент
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017-2018 роки
1 Лозинський Дмитро Леонідович Доцент кафедри обліку і аудит Протокол № 15 від 29.06.2017 р.
2 Толкач Олександр Миколайович Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка Протокол № 5 від 27.12.2017 р.
3 Бондарчук Віталій Вікторович Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Протокол № 7 від 29.01.2018 р.