Відомості про присвоєння вчених звань професора та доцента

Професори

Відомості про присвоєння вченого звання професор
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017 рік
1 Соболевський Руслан Вадимович Професор, кафедра маркшейдерії Протокол №7 від 29.01.2018 р.
2018 рік
2 Грицишен Димитрій Олександрович Професор, кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Протокол №9 від 24.09.2018 р.
2019 рік
3 Валінкевич Наталії Василівни Професор по кафедрі економіки та підприємництва Протокол №8 від 30.08.2019 р.
4 Коробійчук Валентин Вацлавович Професор по кафедрі розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Протокол №10 від 30.09.2019 р.
2020 рік
5 Драган Іван Олександрович Професор по кафедрі економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Протокол №2 від 21.02.2020 р.
6 Вакалюк Тетяна Анатоліївна Професор по кафедрі інженерії програмного забезпечення Протокол №10 від 30.10.2020 р.
7 Остапчук Тетяна Петрівна Професор по кафедрі менеджменту і підприємництва Протокол №10 від 30.10.2020 р.
8 Уваєва Олена Іванівна Професор по кафедрі екології Протокол №10 від 30.10.2020 р.
9 Колос Катерина Ростиславівна Професор по кафедрі комп’ютерних наук Протокол №12 від 07.12.2020 р.

Доценти

Відомості про присвоєння вченого звання доцент
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017 рік
1 Лозинський Дмитро Леонідович Доцент по кафедрі обліку і аудиту Протокол №15 від 29.06.2017 р.
2 Толкач Олександр Миколайович Доцент по кафедрі розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка Протокол №5 від 27.12.2017 р.
2018 рік
3 Бондарчук Віталій Вікторович Доцент по кафедрі міжнародних економічних відносин Протокол №7 від 29.01.2018 р.
4 Левицький Володимир Григорович Доцент по кафедрі маркшейдерії Протокол №8 від 26.02.2018 р.
5 Шлапак Володимир Олександрович Доцент по кафедрі розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Протокол №8 від 26.02.2018 р.
6 Балицька Наталія Олександрівна Доцент по кафедрі прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Протокол №9 від 24.09.2018 р.
2019 рік
7 Ксендзук Валентина Віталіївна Доцент по кафедрі міжнародних економічних відносин Протокол №2 від 25.02.2019 р.
8 Сазонов Артем Юрійович Доцент по кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологійімені професора Б.Б. Самотокіна Протокол №2 від 25.02.2019 р.
9 Ткачук Андрій Геннадійович Доцент по кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологійімені професора Б.Б. Самотокіна Протокол №3 від 25.03.2019 р.
10 Коваль Антон Валерійович Доцент по кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологійімені професора Б.Б. Самотокіна Протокол №6 від 31.05.2019 р.
11 Орлова Катерина Євгеніївна Доцент по кафедрі економіки та підприємництва Протокол №8 від 30.08. 2019 р.
12 Корбут Марія Броніславівна Доцент по кафедрі екології Протокол №14 від 26.12.2019 р.
13 Кірейцева Ганна Вікторівна Доцент по кафедрі екології Протокол №14 від 26.12.2019 р.
14 Колос Катерина Ростиславівна Доцент по кафедрі комп’ютерних наук Протокол №14 від 26.12.2019 р.
2020 рік
15 Дубина Олександр Федорович Доцент по кафедрі біомедичної інженерії та телекомунікацій Протокол №2 від 21.02.2020 р.
16 Антонюк Дмитро Сергійович Доцент по кафедрі інженерії програмного забезпечення Протокол №3 від 22.05.2020 р.
17 Герасимчук Олена Леонтіївна Доцент по кафедрі екології Протокол №3 від 22.05.2020 р.
18 Хоменко Ганна Юріївна Доцент по кафедрі обліку і аудиту Протокол №3 від 22.05.2020 р.
19 Єфремов Юрій Миколайович Доцент по кафедрі інженерії програмного забезпечення Протокол №4 від 26.06.2020 р.
20 Мельник Олександр Леонідович Доцент по кафедрі галузевого машинобудування Протокол №6 від 31.08.2020 р.
21 Виговський Володимир Георгійович Доцент по кафедрі менеджменту і підприємництва Протокол №10 від 30.10.2020 р.
22 Леган Ірина Миколаївна Доцент по кафедрі економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Протокол №10 від 30.10.2020 р.
23 Мельник Тетяна Юріївна Доцент по кафедрі цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Протокол №10 від 30.10.2020 р.
24 Нонік Валерій Вікторович Доцент по кафедрі права та правоохоронної діяльності Протокол №10 від 30.10.2020 р.
25 Сивак Олена Борисівна Доцент по кафедрі теоретичної та прикладної лінгвістики Протокол №12 від 07.12.2020 р.