Відомості про присвоєння вчених звань професора та доцента

Професори

Відомості про присвоєння вченого звання професор
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017 рік
1 Соболевський Руслан Вадимович Професор, кафедра маркшейдерії Протокол №7 від 29.01.2018 р.
2018 рік
2 Грицишен Димитрій Олександрович Професор, кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Протокол №9 від 24.09.2018 р.
2019 рік
3 Валінкевич Наталії Василівни Професор по кафедрі економіки та підприємництва Протокол №8 від 30.08.2019 р.
4 Коробійчук Валентин Вацлавович Професор по кафедрі розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Протокол №10 від 30.09.2019 р.
2020 рік
5 Драган Іван Олександрович Професор по кафедрі економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Протокол №2 від 21.02.2020 р.

Доценти

Відомості про присвоєння вченого звання доцент
№ з/п ПІБ Вчене звання № протоколу Вченої ради, дата засідання
2017 рік
1 Лозинський Дмитро Леонідович Доцент, кафедра обліку і аудиту Протокол №15 від 29.06.2017 р.
2 Толкач Олександр Миколайович Доцент, кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка Протокол №5 від 27.12.2017 р.
2018 рік
3 Бондарчук Віталій Вікторович Доцент, кафедра міжнародних економічних відносин Протокол №7 від 29.01.2018 р.
4 Левицький Володимир Григорович Доцент, кафедра маркшейдерії Протокол №8 від 26.02.2018 р.
5 Шлапак Володимир Олександрович Доцент, кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Протокол №8 від 26.02.2018 р.
6 Балицька Наталія Олександрівна Доцент, кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Протокол №9 від 24.09.2018 р.
2019 рік
7 Ксендзук Валентина Віталіївна Доцент, кафедра міжнародних економічних відносин Протокол №2 від 25.02.2019 р.
8 Сазонов Артем Юрійович Доцент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологійімені професора Б.Б. Самотокіна Протокол №2 від 25.02.2019 р.
9 Ткачук Андрій Геннадійович Доцент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологійімені професора Б.Б. Самотокіна Протокол №3 від 25.03.2019 р.
10 Коваль Антон Валерійович Доцент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологійімені професора Б.Б. Самотокіна Протокол №6 від 31.05.2019 р.
11 Орлова Катерина Євгеніївна Доцент кафедри економіки та підприємництва Протокол №8 від 30.08. 2019 р.
12 Корбут Марія Броніславівна Доцент кафедри екології Протокол №14 від 26.12.2019 р.
13 Кірейцева Ганна Вікторівна Доцент кафедри екології Протокол №14 від 26.12.2019 р.
14 Колос Катерина Ростиславівна Доцент кафедри комп’ютерних наук Протокол №14 від 26.12.2019 р.
2020 рік
15 Дубина Олександр Федорович Доцент по кафедрі біомедичної інженерії та телекомунікацій Протокол №2 від 21.02.2020 р.
16 Антонюк Дмитро Сергійович Доцент по кафедрі інженерії програмного забезпечення Протокол №3 від 22.05.2020 р.
17 Герасимчук Олена Леонтіївна Доцент по кафедрі екології Протокол №3 від 22.05.2020 р.
18 Хоменко Ганна Юріївна Доцент по кафедрі обліку і аудиту Протокол №3 від 22.05.2020 р.