Плани роботи Вченої Ради на навчальний рік

І півріччя 2021 р.

Січень
 1. Про особливості умов прийому в 2021 році (інф. ректора В.В. Євдокимова, відповідального секретаря приймальної комісії)
 2. Підсумки фінансової діяльності Житомирської політехніки за 2020 рік (доп. головного бухгалтера А.Г. Мовчанової)
 3. Про затвердження фінансового плану та штатного розпису на 2021 рік (інф. ректора В.В. Євдокимова, помічника ректора з фінансових питань З.В. Дмитренко)
 4. Різне
Лютий
 1. Результати зимової екзаменаційної сесії (інф. проректора з науково-педагогічної роботи А.В. Морозова, деканів)
 2. Звіт про роботу гірничо-екологічного факультету та перспективи його розвитку на 2021-2022 рр. (доп. декана В.В. Котенка)
 3. Різне
Березень
 1. Про стан наукової роботи в університеті (інф. О.В. Олійник)
 2. Про організацію, планування та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу у Житомирській політехніці на 2021-2022 н.р. (інф. проректора з науково-педагогічної роботи А.В. Морозова, проректора з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань В.В. Нонік)
 3. Різне
Квітень
 1. Звіт про роботу центру післядипломної освіти за 2019-2021 рр. та перспективи його розвитку на 2021-2023 рр. (доп. керівника Центру В.О. Кучменка)
 2. Звіт про роботу бібліотеки університету, редакційно-видавничого відділу за 2019-2021 рр. та перспективи розвитку на 2021-2023 рр. (доп. директора бібліотеки О.М. Могиленко)
 3. Про стан та розвиток студентського спорту в університеті (доп. завідувача кафедри фізичного виховання Г.Б. Засіка)
 4. Різне
Травень
 1. Про стан та процес акредитації освітніх програм у 2019-2020 н.р. та завдання на 2020-2021 н.р. (інф. проректора з науково-педагогічної роботи А.В. Морозова)
 2. Звіт про роботу навчально-методичного відділу та перспективи його розвитку (доп. начальника навчально-методичного відділу І.М. Царук)
 3. Про роботу органу самоврядування студентів та центру культури студентської молоді (інф. студентського ректора І.В. Наумчука, керівника Центру Саннікової С.Б.)
 4. Звіт про роботу Центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами (інф. керівника Центру О.А. Черниш)
 5. Різне
Червень
 1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії та проходження державної атестації (інф. проректора з науково-педагогічної роботи А.В. Морозова, деканів)
 2. Про стан та перспективи молодіжної політики в університеті (доп. проректора з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики О.Г. Денисюк)
 3. Про напрями маркетингової політики в університеті (доп. керівника відділу маркетингу та зв’язків з громадськістю М.О. Псюка)
 4. Різне

ІІ півріччя 2021 р.

Серпень
 1. Про готовність університету до нового навчального року та основні завдання на 2021-2022 н.р. (інф. ректора В.В. Євдокимова).
 2. Обрання на вакантні посади завідувачів кафедрами, професорів
 3. Різне
Вересень
 1. Про організацію профорієнтаційних заходів та план роботи приймальної комісії на 2021-2022 н. р. (інф. ректора В.В. Євдокимова, відповідального секретаря приймальної комісії)
 2. Про політику академічної доброчесності в університеті та Кодекс корпоративної культури університету (доп. проректорів університету О.В. Олійник, О.Г. Денисюк, А.В. Морозова, В.В. Нонік)
 3. Про стан моніторингу та забезпечення якості в Державному університеті «Житомирська політехніка» (доп. начальника відділу моніторингу та забезпечення якості І.І. Світлишина)
 4. Різне
Жовтень
 1. Про процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Державному університеті «Житомирська політехніка» (інф. проректора з науково-педагогічної роботи А.В. Морозова, проректора з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики О.Г. Денисюк)
 2. Про напрями та результати роботи відділу міжнародних зв’язків (доп. начальника відділу міжнародних зв’язків В.В. Мамрая)
 3. Звіт про роботу факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки та перспективи його розвитку на 2022-2023 рр. (доп. декана О.А. Громового)
 4. Різне
Листопад
 1. Звіт про роботу факультету публічного управління та права та перспективи його розвитку на 2022-2023 рр. (доп. декана Д.О. Грицишена)
 2. Про особливості умов прийому в 2022 році (інф. ректора В.В. Євдокимова, відповідального секретаря приймальної комісії)
 3. Про стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки в підрозділах університету (інф. провідного спеціаліста з охорони праці Ю.М. Таловіра)
 4. Різне
Грудень
 1. Про основні результати діяльності університету у 2021 р. та перспективи розвитку на 2022 рік (доп. ректора В.В. Євдокимова)
 2. Звіт про роботу Спеціалізованих вчених рад у 2021 році (доп. голів спецрад П.П. Мельничука, О.М. Петрука, А.В. Антонова)
 3. Про стан виконання рішень Вченої ради у 2021 р. та планування роботи Ради на 2022 р. (доп. ученого секретаря Л.В. Сергієнко)