Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) Житомирського державного технологічного університету розпочав свою діяльність у 1995 році у складі 4 чоловік. Очолила його Гончарук Лариса Василівна.

У 2009 році була проведена реорганізація структур ЖДТУ й на даний час обов’язки з керівництва відділом виконує Пекарєва Надія Сергіївна. Розташований редакційно-видавничий відділ у кабінеті 217.

РВВ університету забезпечує своєчасне та якісне виконання копіювальних і розмножувальних робіт для всіх структурних підрозділів закладу. Працівники відділу – спеціалісти своєї справи – мають вищу освіту. Редактор, програміст, інженери спільно працюють над виконанням поставлених завдань.

Відділ готує до друку та видає такі періодичні наукові видання – журнал “Вісник Житомирського державного технологічного університету” (“Вісник ЖДТУ”) / Технічні науки (4 рази на рік), збірник наукових праць "Процеси механічної обробки в машинобудуванні" (2 рази на рік), де публікуються статті провідних науковців України та зарубіжжя, присвячені розгляду стану, перспектив та концепцій розвитку процесів механічної обробки. А сюди входить: комплектація матеріалів, редагування, верстка та тиражування.

Також відділ видає “Вісник Житомирського державного технологічного університету” / Економічні науки (4 рази на рік); міжнародний збірник наукових праць "Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу" (3 рази на рік).

Усім переліченим вище фаховим науковим виданням відповідно до стандарту ISO 3297-86 “Документація. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань” надано Міжнародний стандартний номер ISSN.

“Вісники” / Технічні та Економічні науки, міжнародні збірники наукових праць "Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу" та “Процеси механічної обробки в машинобудуванні” – наукові фахові видання, зареєстровані Вищою атестаційною комісією України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видавництво журналів здійснюється за рахунок позабюджетних коштів Житомирського державного технологічного університету.

Основна тематика видань відповідає потребам навчального процесу закладу: технічні науки; економічні науки; фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти. В журналах публікуються статті викладачів, співробітників, студентів нашого університету, наукові роботи провідних фахівців вищих навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжжя.

Редакційно-видавничий відділ видає підручники, навчальні та навчально-методичні посібники і розробки, монографії викладачів та співробітників ЖДТУ, збірники текстів та тези доповідей за результатами міжвузівських та міжнародних науково-технічних конференцій, що проходять на базі Житомирського державного технологічного університету.

Щорічна поліграфічна потужність складає близько тисячі друкованих аркушів.

Географія розповсюдження наукових видань широка – вищі навчальні заклади України, центральні наукові бібліотеки, відомі видання і за кордоном.

РВВ регулярно надсилає реферативну інформацію про матеріали “Вісника ЖДТУ” / Технічні науки, “Вісника ЖДТУ” / Економічні науки, збірників наукових праць "Процеси механічної обробки в машинобудуванні" та "Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу" до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, яка створює загальнодержавну реферативну базу даних, що розкриває зміст вітчизняних наукових публікацій і на основі якої видається Український реферативний журнал.

Редакційно-видавничий відділ оснащений комп’ютерною та копіювально-розмножувальною технікою, що дозволяє власними силами відділу виконувати роботи на практично всіх етапах підготовки видань.

Кількість видань, що виготовлені протягом 2005–2009 років
Вид видання Роки Всього
2005 2006 2007 2008 2009
Підручники з грифом МОНМСУ132118
Навчальні та навчально-методичні посібники з грифом МОНМСУ/без грифу45152/51/1127/40
Навчальні та навчально-методичні посібники з грифом Вченої ради ЖДТУ/без грифу2125154/131479/88
Монографії7982834
Методичні вказівки та рекомендації756791120100453
 108109131129/141124/134601/623

Співробітники відділу

Співробітники редакційно-видавничого відділу

Колектив редакційно-видавничого відділу

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Черняховського, 103
Кабінети: 217
Телефон: +38 (0412) 41-85-41