Відділ моніторингу та забезпечення якості

Завідувач відділу

Ігор Іванович Світлишин
Ігор Іванович Світлишин

Начальник відділу моніторингу та забезпечення якості Державного університету «Житомирська політехніка», к.е.н., доцент кафедри менеджменту і підприємництва.

У 2001 р. закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

У січні 2005 р. захистив дисертацію на тему: «Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах радіоактивно забруднених районів Полісся».

Викладає такі дисципліни: «Прогнозування та аналіз економічних процесів», «Основи стандартизації та управління якістю», «Обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності».

Науково-педагогічний стаж, 11 років.

Сфера наукових інтересів - проблеми ефективності функціонування підприємств.

Контакти кабінет 217; телефон: +38 (097) 605-64-06; e-mail: igor.svetlishin@gmail.com

Інформація про відділ

Державний університет «Житомирська політехніка» здійснює діяльність відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів якості ISO. У 2017 році Житомирська політехніка отримала сертифікат на систему управління якістю стосовно послуг у сфері вищої освіти університетського рівня і щороку підтверджує відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 під час наглядових аудитів. У жовтні 2020 року за результатами сертифікаційного аудиту Житомирська політехніка підтвердила відповідність власної діяльності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 і отримала новий сертифікат на систему управління якістю стосовно послуг у сфері вищої освіти університетського рівня (№ UA.8О027.СУЯ.058-20).

Відділ моніторингу та забезпечення якості створено у грудні 2019 року (наказ Державного університету «Житомирська політехніка від 28 грудня 2019 року № 607/од). Основними напрямками діяльності відділу є:

 • Моніторинг якості процесів університету;
 • Розробка і запровадження коригувальних заходів щодо покращення якості в університеті;
 • Розвиток культури якості та запровадження кращих практик щодо забезпечення якості в університеті;
 • Покращення співпраці із стейкхолдерами університету для забезпечення якості.

Діяльність відділу моніторингу та забезпечення якості включає:

 • Здійснення моніторингу потреб та задоволеності стейкхолдерів університету;
 • Аналізування даних моніторингу, внесення пропозицій керівництву щодо найповнішого врахування і задоволення потреб стейкхолдерів університету;
 • Оцінювання середовища функціонування процесів університету та формування пропозицій щодо управління ризиками в діяльності структурних підрозділів;
 • Організація та проведення семінарів, тренінгів та інших навчальних (інформаційних) заходів для персоналу університету з метою запровадження кращих практик забезпечення якості;
 • Організація та проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах університету, формування висновків і пропозицій за результатами аудитів;
 • Організація розробки та контроль запровадження коригувальних заходів за результатами аудитів;
 • Організація заходів щодо покращення співпраці із стейкхолдерами університету для забезпечення якості;
 • Актуалізація документів системи управління якістю університету, а також відділу моніторингу та забезпечення якості;
 • Контроль процесу актуалізації документів структурних підрозділів університету;
 • Внесення пропозицій щодо вдосконалення політики у сфері якості, цілей у сфері якості та інших внутрішніх нормативних документів університету;
 • Залучення персоналу та здобувачів вищої освіти у процеси системи управління якістю університету;
 • Забезпечення в межах компетенції результативного функціонування процесів системи управління якістю університету;
 • Інформування про результати діяльності відділу моніторингу та забезпечення якості на офіційному сайті університету.

Нормативні документи

Документи відділу моніторингу та забезпечення якості розміщені на сайті Нормативна база Державного університету «Житомирська політехніка» у розділі Система управління якістю Житомирської політехніки.

Звіти про внутрішній аудит

Звіти за результатами анкетування стейкхолдерів

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних і педагогічних працівників

Співробітники відділу

Нетикша Людмила Дмитрівна

Нетикша Людмила Дмитрівна

Іванова Галина Павлівна

Іванова Галина Павлівна

Чернова Тетяна Олегівна

Чернова Тетяна Олегівна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 217
E-mail: Netukcha_lyda@ukr.net