Факультет бізнесу та сфери обслуговування

Декан факультету

Галина Миколаївна Тарасюк
Галина Миколаївна Тарасюк

Доктор економічних наук, професор. У 1994 році закінчила Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Економіка та управління в галузях АПК». Більше восьми років працювала на посадах інженера-економіста, бухгалтера, головного бухгалтера на підприємствах м. Житомира.

2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У квітні 2011 року отримала атестат професора. Автор більше 250 наукових праць та науково-методичних розробок. Є автором семи одноосібних та трьох колективних монографій, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Основні наукові праці.

Пройшла стажування у Державному Технологічному інституті Західної Македонії (Греція, м. Козані, 2005 р., 2019 р.), Технічному університеті Каталонії (Іспанія, м. Барселона, 2006, 2007 рр.). Була учасником Об’єднаного Європейського проекту 2004-2007 „Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму” (CD JEP-24244-2003 EU) та одним із авторів розробки Європейського стандарту викладання економіки міжнародного туризму.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України» в номінації «За наукові досягнення» (2007 р.). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2010 р.) та нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2015 р.).

Академік Академії економічних наук України, академік Академії соціального управління, член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій.

Керівник проекту створення студентського інноваційного бізнес-інкубатору "Житомирський обласний студентський інноваційний бізнес-інкубатор" за підтримки Програми розвитку малого підприємництва Житомирської обласної державної адміністрації (з жовтня 2010 р.).

Член обласного комітету з економічних реформ Житомирської обласної державної адміністрації.

Викладає дисципліни: планування і контроль на підприємстві, управління проектами, менеджмент.

Наукові інтереси: проблеми теорії та практики планування діяльності підприємств, корпоративний та фінансовий менеджмент, економіка підприємства, бізнес-освіта.

Контакти кабінет: 325а; e-mail: galinatar@ukr.net

Інформація про факультет

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО) створено 30.08.2019 р. (наказ ректора №205/од).

Факультет орієнтований на сучасні технології освіти, націлений на високий рівень підготовки фахівців в сфері економіки. Диплом спеціальностей факультету забезпечить випускникам значні конкурентні переваги на ринку праці. На факультеті Ви маєте можливість:

 • Отримати високий рівень освіти та професійних знань, які відповідають сучасним вимогам;
 • Підвищувати професійний рівень у наукових гуртках кафедр, обмінюватися досвідом на конференціях, наукових семінарах, конкурсах, олімпіадах, а в майбутньому – навчатися в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;
 • Навчатися в Бізнес-школі практичного менеджменту (безкоштовно), що надасть можливість Вам поглибити знання з основ управління, навчитися складати та презентувати реальні бізнес-плани, організувати власний бізнес, оволодіти сучасними інформаційними технологіями;
 • Навчатися у Школі лідерства і підприємництва факультету;
 • Брати участь у роботі круглих столів та слухати лекції успішних підприємців, керівників підприємств та менеджерів;
 • За бажанням поглиблювати знання з іноземних мов (англійської, чеської та польської);
 • Оформити індивідуальний графік навчання на старших курсах;
 • 100% забезпечення студентів гуртожитком поряд з навчальним корпусом;
 • Отримати допомогу в працевлаштуванні, а також із пошуком баз проходження навчальних практик;
 • Пройти військову підготовку в Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова за програмою офіцерів запасу;
 • Активно проводити студентське дозвілля, брати участь у культурно-масовій роботі факультету та університету.
Спеціальності

Факультет здійснює підготовку за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» та 292 «Міжнародні економічні відносини».

На факультеті діє Спеціалізована Вчена рада Д.14.052.01 по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Новини факультету

25.01.2021 Онлайн-тренінг «Сучасні підходи до роботи з відкритими даними у сфері фінансів»

22.01.2021 Економісти та міжнародники отримують практичні рекомендації з маркетингових комунікацій

30.12.2020 Економістки-міжнародниці у Хакатоні з проблем боротьби з контрабандою

22.12.2020 «Soft skills для фінансиста»: зустріч з випускником кафедри фінансів  і кредиту – Кучеруком Володимиром.

27.11.2020 Cтуденти та викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи взяли участь у роботі II Туристичного Форуму «Creative Tourism. Traveling and findihg yourself»

11.11.2020 Дистанційне навчання не захоплює, додамо до нього компонент такий як онлайн екскурсії в межах практичних занять

11.11.2020 Онлайн-стажування викладачами кафедри фінансів і кредиту у організації  CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

11.11.2020 Наші студенти «цифрові» уже з першого курсу!

04.11.2020 Участь викладачів кафедри фінансів і кредиту у семінарі Національного банку України

03.11.2020 У Державному університеті “Житомирська політехніка” студенти практикують бухгалтерію у програмному продукті MASTER:БУХГАЛТЕРІЯ

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Основними структурними підрозділами факультету є кафедри: обліку і аудиту (випускаюча кафедра), фінансів і кредиту (випускаюча кафедра), менеджменту і підприємництва (випускаюча кафедра), цифрової економіки та міжнародних економічних відносин (випускаюча кафедра), туризму та готельно-ресторанної справи (випускаюча кафедра) та кафедра гуманітарних і соціальних наук.

Кафедра обліку і аудиту

Завідувач: Легенчук Сергій Федорович

Кафедра фінансів і кредиту

Завідувач: Виговська Наталія Георгіївна

Кафедра менеджменту і підприємництва

Завідувач: Остапчук Тетяна Петрівна

Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин

Завідувач: Шиманська Катерина Володимирівна

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач: Давидюк Юлія Володимирівна

Кафедра гуманітарних і соціальних наук

Завідувач: Муляр Володимир Ілліч

Вчена рада факультету

Склад членів Вченої ради факультету бізнесу та сфери обслуговування:

Співробітники деканату

Назаренко Тетяна Петрівна

Назаренко Тетяна Петрівна

Пащенко Ольга Петрівна

Пащенко Ольга Петрівна

Желудько Тетяна Володимирівна

Желудько Тетяна Володимирівна

Савицька Лариса Леонтіївна

Савицька Лариса Леонтіївна

Гладищук Яна Андріївна

Гладищук Яна Андріївна

Бондар Дарина Сергіївна

Бондар Дарина Сергіївна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 330-а, 330-б
Блог:
Телефон: +38 (0412) 24-09-93, (067) 411-07-08, (093) 315-79-18
E-mail: zdtu_fbso@ukr.net