Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Інформація про кафедру

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи була створена в 2019 році в наслідок реорганізації кафедри менеджменту та туризму (Наказ № 205/од від 30 серпня 2019 р.).

Виконувачем обов’язків завідувача кафедри призначено к.е.н., доцента Давидюк Юлію Володимирівну.

Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері туристичних та готельно-ресторанних послуг за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

Підготовка фахівців в сфері туризму та готельно-ресторанної справи здійснюється за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями:

  • 242 «Туризм»:
    • освітньо-професійна програма «Туризм» за освітнім ступенем бакалавр;
    • освітньо-професійна програма «Туризмознавство» за освітнім ступенем магістр.
  • 241 «Готельно-ресторанна справа»
    • освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» за освітнім ступенем бакалавр.

Навчальний процес організовано за сучасними програмами та у відповідності до чинних вимог ринку праці.

На кафедрі функціонує Туристичне екскурсійне бюро.

Підготовку фахівців здійснюють 9 штатних викладачів, з них 1 професор, доктор економічних наук, 3 доценти, кандидати економічних наук, 1 доцент кандидат географічних наук, 1 доцент, кандидат технічних наук, 1 старший викладач та 2 асистенти. До складу кафедри на засадах зовнішнього сумісництва залучений 1 професор, доктор економічних наук. Крім того, на кафедрі працює 1 інженер.

Основне завдання кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців здатних успішно працювати в сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Завідувач кафедри

Юлія Володимирівна Давидюк
Юлія Володимирівна Давидюк

Доцент, кандидат економічних наук, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У 1999 р. закінчила з відзнакою Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку і аудиту”.

У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету водного господарства та природокористування захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-економічне регулювання промислового виробництва в ринкових умовах».

Наукові інтереси: економіка природокористування в рекреаційно-туристичній діяльності, туризм, готельно-ресторанна справа.

Контакти: кабінет: 415-а; e-mail: yuliya_dav@ukr.net

Склад кафедри

Якісний рівень професорсько-викладацького складу кафедри, який залучений до навчального процесу з підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи: 1 професор, доктор економічних наук, 3 доценти, кандидати економічних наук, 1 доцент кандидат географічних наук, 1 доцент, кандидат технічних наук, 1 старший викладач та 2 асистенти. На засадах зовнішнього сумісництва залучений 1 професор, доктор економічних наук. Читати далi...

Наукова діяльність

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи працюють над виконанням науково-дослідної теми «Удосконалення територіальної організації розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Житомирської області» (номер державної реєстрації 0117U005469), метою якої є обґрунтування концепції розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу регіону і територій міжрегіональних туристських інтересів сусідніх областей. Якісними результатами виконання науково-дослідної теми є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, застосування наукових досліджень у навчальному процесі.

Міжнародне співробітництво

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму та готельно-ресторанної справи бере активну участь у міжнародних та вітчизняних проектах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації та стажуваннях.

Кафедра активно співпрацює з управлінням культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирським обласним туристичним інформаційним центром.

Відповідно до навчальних планів студенти мають можливість проходити практичну підготовку на провідних підприємствах сфери обслуговування міста Житомира та Житомирської області, таких як: клуб мандрів «Патріот», туристична агенція «Coraltravel», мережа туристичних агенцій «Феєрія мандрів», туристична компанія «Акорд-тур», мережа ресторанів «Salad», мережа ресторанів «Сімейна ресторація Покровських», Reikartz Hotel Group. Студенти беруть участь у майстер-класах з кулінарного та кондитерського мистецтва, готельно-ресторанного обслуговування.

Відповідно до укладених договорів з провідними підприємствами туристичної інфраструктури Болгарії (готелями «Емералд», «Андалусія», «Роял Касл», «Роял Парк», «Роял Бей») та Туреччини для студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» передбачена літня закордонна практика.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103