Професорсько-викладацький склад кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку

Ірина Вікторівна Жиглей
Ірина Вікторівна Жиглей

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, доктор економічних наук, професор.
Член лабораторії “Бізнес та університети” Центру “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”, член 2-х спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Наукові інтереси: проблеми обліково-аналітичного забезпечення соціально відповідальної діяльності; проблеми облікового відображення операцій, виражених в іноземній валюті.
E-mail: IV_Zhygley@ukr.net

Ірина Валеріївна Замула
Ірина Валеріївна Замула

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, доктор економічних наук, професор.
Наукові інтереси: проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю й аналізу природно-ресурсного потенціалу країни.
E-mail: zamulairina@gmail.com

Олена Адамівна Лаговська
Олена Адамівна Лаговська

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, доктор економічних наук, професор.
Учений секретар спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій (Д.14.052.01), сертифікований аудитор України.
Наукові інтереси: проблеми обліково-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління.
E-mail: lagovskaya1@meta.ua

Оксана Вікторівна Олійник
Оксана Вікторівна Олійник

Перший проректор Державного університету «Житомирська політехніка», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Наукові інтереси: теорія та методологія економічного аналізу.
E-mail: oov76@ukr.net

Людмила Віталіївна Чижевська
Людмила Віталіївна Чижевська

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Керівник Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі Державного університету «Житомирська політехніка», очолює Житомирське територіальне відділення громадської професійної бухгалтерської організації Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, сертифікований аудитор України.
Наукові інтереси: фінансовий облік, бухгалтерська професійна діяльність, методика викладання облікових дисциплін.
E-mail: chizhev@ztu.edu.ua

Світлана Леонідівна Безручук
Світлана Леонідівна Безручук

Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: міжнародні аспекти обліку; проблеми викладання бухгалтерського обліку; якість бухгалтерської інформації.
E-mail: bezruchuksl@gmail.com

Ірина Миколаївна Вигівська
Ірина Миколаївна Вигівська

Заступник завідувача кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: проблеми бухгалтерського фінансового обліку; організація та методика бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику; обліково-аналітичне забезпечення процесу управління господарськими ризиками.
E-mail: virina1407@gmail.com

Катерина Олександрівна Вольська
Катерина Олександрівна Вольська

Асистент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук.
Наукові інтереси: розвиток документування з позицій процесного підходу.
E-mail: dudareva.katya@ukr.net

Микола Петрович Городиський
Микола Петрович Городиський

Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: проблеми бухгалтерського обліку i контролю в Україні, особливості обліку договірних відносин в будiвництвi.
E-mail: m.p.gorodysky@ztu.edu.ua

Ірина Леонідівна Грабчук
Ірина Леонідівна Грабчук

Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: комп’ютеризація бухгалтерського обліку.
E-mail: grabchuk0208@gmail.com

Світлана Михайлівна Лайчук
Світлана Михайлівна Лайчук

Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: організація бухгалтерського обліку, проблеми обліку орендних та лізингових операцій.
E-mail: laychuksm@gmail.com

Тетяна Петрівна Назаренко
Тетяна Петрівна Назаренко

Заступник декана факультету бізнесу та сфери обслуговування, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: маржинальний аналіз господарської діяльності підприємства.
E-mail: tatyana.nazarenko12@gmail.com

Iрина Романiвна Полiщук
Iрина Романiвна Полiщук

Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук, доцент.
Науковi iнтереси: методика облiку власного капiталу в господарських товариствах, методологія стратегічного аналізу, обліково-аналітичне забезпечення прогнозування фінансового стану підприємства.
E-mail: polishuk.irina.r@gmail.com

Ганна Юріївна Хоменко
Ганна Юріївна Хоменко

Заступник завідувача кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, кандидат економічних наук.
Наукові інтереси: проблеми бухгалтерського обліку і контролю операцій з венчурними інвестиціями.
E-mail: jakovets.anna@gmail.com