Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних економічних відносин

Катерина Василівна Романчук
Катерина Василівна Романчук

Професор кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, доцент.

Громадська діяльність та членство
  • Член редакційної колегії фахових видань України, що індексуються у наукометричних базах даних: «Економіка, управління та адміністрування» (до 01 вересня 2019 р. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки). Видання представлено у базах даних: IndexCopernicus, DOAJ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, eLibrary.ru (РИНЦ), BASE, Google Scholar
  • Член редакційної колегії єворпейських фахових видань, що індексуються у наукометричних базах даних: “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska (Наукове видання Сопотської вищої школи, м. Сопот, Республіка Польща). Видання представлено у базах даних: Index Copernicus
  • Член наукового семінару Житомирської політехніки з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
  • Член Спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук
  • Лектор Сопотської вищої школи (м. Сопот, Польща). Викладає навчальні дисципліни “Міжнародні стандарти фінансової звітності” та “Бухгалтерський облік у процесі ліквідації підприємства” польською мовою
Участь у міжнародних проектах
2018-2019 р. – участь у міжнародному освітньому проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза IV: Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа. (група Н)»
Сертифікати
Міжнародний сертифікат Інституту фінансових бухгалтерів Великобританії (IFA) за модулем «Міжнародні стандарти фінансової звітності», 2018 р.
Сертифікат про знання англійської мови на рівні В2 (згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти (CEFR) на рівень B2), 2019 р.
Наукові інтереси: організація та здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств; проблеми міжнародної логістики та митного оформлення.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська, англійська.
E-mail: kvromanchuk@gmail.com
Профіль автора на Google Scholar
Юлія Вячеславівна Богоявленська
Юлія Вячеславівна Богоявленська

Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент.
Має грамоту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за керівництво науковими дослідженнями студентів, Житомирської обласної державної адміністрації, подяку Виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у впровадженні проекту «Бюджет участі (громадський бюджет)», Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Житомирської міської ради.
Організовує та бере участь у міжнародних проектах (Erasmus+), програмах короткострокових стажувань.
У 2018 році викладала у Роттердамському університеті прикладних наук (Нідерланди) за програмою ERASMUS+.
У 2019 році – за цією ж програмою приймала участь у проекті з розвитку медіа грамотності і критичного мислення “Read between the Lines” (Вільнюс, Литва).
З 2017 року долучена до програми «Active Citizens» by British Council, а з 2019 року – є фасилітаторкою цієї програми в Україні, членкинею робочої групи з імплементації програми в університети України.
У 2017 році – тренерка у межах проекту «Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme (U-LEAD)».
Також з 2017 року долучена до впровадження в Україні програм Міжнародної Федерації Коучингу (США) англійською мовою, автори програм – доктор Вел Хастингз та доктор Вел Ейзенхауер.
З 2016 року – експерткиня і тренерка проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
У цьому ж році пройшла стажування у Польщі з впровадження партисипаційних (громадських) бюджетів.
У 2019 році розпочато діяльність з розвитку проекту UNIDO-GEF “Global Cleantech innovation program for small and medium enterprises in Ukraine” в Університетах України – за ініціативи Проекту та партнерів Університету Гронінгену (Нідерланди) та Київської Школи Економіки.
У цьому ж році виграно проект із залучення до Проекту Стратегічних практикумів “Higher“ для 30 кращих менеджерів(ок) університетів країни – за ініціативи Києво-Могилянської Академії та Hochschul-didaktisches Zentrum Sachsen (Німеччина).
У 2018 році стала героїнею проекту ”Жінки незвичайних професій“ (ГО “Скриня корисних справ“ і портал ukrainky.com).
Є спікеркою низки проектів «Прогресивні» (ТоТ), «Успішні» тощо.
З 2008 року є членкинею 3 редакційних колегій і рецензенткою міжнародних наукових фахових видань ЄС - “Baltic Journal of Economic Studies” (Web of Science, Latvia), “Tiltai” (Lithuania), “Bulletin Gas and Petroleum University” (Romania), міжнародних конференцій, має міжнародні наукові публікації за профілем кафедри у виданнях, що індексуються в IndexCopernicus, EBSCO, BusinessSourceComplete, Ulrich`sDOAJ, OAJL, ERIHPLUSandAcademicKeys.com.
Постійно проводить тренінги, фасилітацію, коуч-сесії, медіацію, надає експертно-консультативні послуги на запит стейкхолдерів (міжнародні організації, бізнес, органи державної влади і місцевого самоврядування, стартапи, громадські організації).
Забезпечує виконання НДР та виконання договорів за профілем кафедри.
Готує призерок Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, забезпечує підготовку наукових кадрів.
Членкиня робочих груп з розробки стратегії інноваційного розвитку України (МОН України), Національного плану дій щодо зайнятості молоді (Мінмолодьспорт України), соціально-економічного розвитку Житомирської області на період 2021-2027 рр. (Житомирська ОДА), програму розвитку дуальної освіти (Житомирська ОДА), бюджету участі у місті Житомир (Житомирська міська рада), паспорта міста Житомир, Концепції інтегрованого розвитку міст в Україні: Житомир-2030 (німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ ГмбХ), авторка і співавторка проектів Майстерні міста Житомир (Агенція розвтку міста Житомир, Житомирська міська рада).
З 2016 року очолює Центр розвитку професійної кар’єри Житомирської політехніки, забезпечує менеджмент академічного бізнес-інкубатора. До діяльності центру в якості співробітників і менторів запрошуються студенти спеціальностей кафедри.
Викладає дисципліни: психологія управління, управління конфліктами, управління міжнародними проектами та грантрайтинг.
E-mail: bjv@ukr.net

Віталій Вікторович Бондарчук
Віталій Вікторович Бондарчук

Заступник завідувача кафедри, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук.
Має сертифікат “The Diploma in Internal Audit” Institute of Financial Accountants, Registration Number 207949.
Закінчив програму “Управління публічними фінансами” в Київській школі економіки.
Має сертифікат, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні В2
Наукові інтереси: проблеми міжнародної економіки, циклічність економічного розвитку, вплив монетарної політики на економічне зростання.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: vitaliybondarchuk@ukr.net
Профіль автора на Google Scholar

Людмила Вікторівна Каленчук
Людмила Вікторівна Каленчук

Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук
Наукові інтереси: Теорія та практика міжнародного бізнесу, його сучасні форми. Методологія міжнародного маркетингу, його сучасний інструментарій, правові засади інтелектуальної власності в Україні та ЄС.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: lyudakalen@gmail.com
Профіль автора на Google Scholar

Світлана Вікторівна Обіход
Світлана Вікторівна Обіход

Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: цифрова економіка; використання інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами; управління людськими ресурсами в сучасній організації в умовах глобалізації та цифрової економіки; економіка праці.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: obihodsv@ukr.net
Профіль автора на Google Scholar

Наталія Львівна Овандер
Наталія Львівна Овандер

Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційна діяльність, економіко-математичне моделювання, структурні зрушення в економіці
Робочі мови спілкування: Українська, російська.
E-mail: natovan@ukr.net
Профіль автора на Google Scholar

Тетяна Юріївна Мельник
Тетяна Юріївна Мельник

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення контролювання фінансових результатів підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
Наукові інтереси: контроль та управління фінансовими результатами суб’єктів господарювання, аналітичні дослідження в економіці.
Робочі мови спілкування: українська, російська.
E-mail: melnyktanya09@gmail.com
Профіль автора на Google Scholar

Олександра Миколаївна Свінцицька
Олександра Миколаївна Свінцицька

Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук
Має сертифікат рівня В2 з англійської мови (згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти CEFR), 2019 р.
Проходження підвищення кваліфікації в Європейському університеті, м. Київ (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 085340 від 01.06.2015 р.), звіт про підвищення кваліфікації: «Методика та розробка дистанційного курсу «Економіка підприємств»».
Наукові інтереси: економіка креативних індустрій, менеджмент інвестиційної діяльності підприємств, планування діяльності підприємства.
Робочі мови спілкування: Українська, російська
E-mail: sasha_1904@ukr.net
Профіль автора на Google Scholar

Костянтин Степанович Солонінко
Костянтин Степанович Солонінко

Кандидат економічних наук, професор кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин
Наукові інтереси: інтеграційні процеси в економіці країн світу, макроекономічна рівновага, глобалізація сучасного світу, удосконалення методики викладання економічних дисциплін.

Анна Сергіївна Суходольська
Анна Сергіївна Суходольська

Старший викладач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук.
Наукові інтереси: комунікації, електронна комерція, цифрова економіка, соціальна політика.
E-mail: annetta888@ukr.net

Вячеслав Олександрович Ткачук
Вячеслав Олександрович Ткачук

Старший викладач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук.
Має сертифікат про знання англійської мови на рівні В2 (згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти (CEFR) на рівень B2), 2019 р.
Наукові інтереси: побудова персонального бренду, управління кар’єрою фахівця, цифровізація ринку праці, розвиток міжособистісних навичок, кадрове адміністрування, розвиток креативної економіки.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: tkachuk.viacheslav@gmail.com
Профіль автора на Google Scholar

Віталій Вікторович Травін
Віталій Вікторович Травін

Кандидат економічних наук, доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, доцент
Наукові інтереси: теорія систем, теорія сталого розвитку, теорія ренти, мікроекономічне моделювання, структура національного багатства, проблеми інтеграції бухгалтерського обліку та системи національних рахунків, інституційні аспекти функціонування бухгалтерського обліку.
E-mail: vitaliytravin2@gmail.com

Юрій Володимирович Ущаповський
Юрій Володимирович Ущаповський

доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент.
У 1988 році закінчив економічний факультет Московського університету ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю політична економія. Над кандидатською дисертацією працював на кафедрі економіки України Львівського національного університету ім. Івана Франка, яку захистив у 2004 році у Києві в Інституті світової економіки і міжнародних відносин.
Голова місцевого осередку ВГО «Всеукраїнської асоціації політичної економії» в Житомирській області. Голова президії Житомирського обласного об’єднання Спілки економістів України. Автор монографій «Еволюція теорії цінності в українській економічній думці» (2002), «Ідеї інституціоналізму в економічній думці України» (2019) та співавтор монографій «Соціально-економічні інституції економічної системи України» (2011), «М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець» (2015). Його публікації в наукових виданнях Києва, Львова, Харкова, Донецька, Дніпра, Житомира досліджують історичну спадщину української і світової економічної думки та методологію інституційного аналізу економічних систем.
Проходив стажування у Франції на факультеті економічних наук університету Ренн-I (RENNES-I) та на підприємстві EDUCATEL (м. Руан)
Наукові інтереси: методологічні аспекти інституційного аналізу економічних систем; проблеми теорії та історії економічної думки.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, французька, польська.
E-mail: ushch@i.ua

Олександр Йосипович Юрківський
Олександр Йосипович Юрківський

Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент.
Пройшов підвищення кваліфікації в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (2018)
Наукові інтереси: інституціоналізм, проблематика податків, управлінський облік, хмелярство
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: yurkivsky@gmail.com