Професорсько-викладацький склад кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна

Олена Миколаївна Безвесільна
Олена Миколаївна Безвесільна

Доктор технічних наук, професор кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна , Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Закінчила приладобудівний факультет НТУУ “КПІ” у 1972 р., захистила кандидатську дисертацію у 1977 р., захистила докторську дисертацію у 1991 р., завідувач кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна ЖДТУ з грудня 2003р, по червень 2017р. Заслужений діяч науки і техніки України з 1999р., професор з 1993р. Зробила значний внесок в науку і вищу освіту України, в якій вона працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора КПІ, начальника Головного управління акредитації Міністерства освіти і науки України, завідувача кафедри приладобудування НТУУ “КПІ”. Академік АІНУ, Нью-Йоркської Академії наук США. Нагороджена Почесною грамотою Верховної ради України (2011), Почесними Знаками “За наукові досягнення” (2007), “Відмінник освіти” (1996), почесними грамотами НТУУ “КПІ” “За наукові досягнення” (2007) та МОН України (1997), має Подяки міського Голови м. Київ (2002), Голови Київської міської державної адміністрації (1998). Внесена до біографічних довідників “Імена України”, “Жінки України”, “Who Is Who In The World”, центра в Кембриджі "Видатні люди 20-го століття", “Кияни”, “Науковий потенціал України. Київський літопис ХХI століття”, “Успішна жінка України”. Визнана інженером-дослідником НТУУ “КПІ” у 2006-2015 рр. Почесний професор НТУУ “КПІ”(2007) та ЖДТУ(2011).
Підготувала 6 докторів та 12 кандидатів наук. На запрошення проводила наукову роботу, читала лекції у міжнародних університетах. Член оргкомітету фахового журналу “Вісник ЖДТУ”.
Безвесільна О.М. є автором понад 1120 наукових і науково-педагогічних праць. З них 35 монографій, 45 авторських свідоцтва та патентів на винаходи, 14 підручників з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 40 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.
Наукові інтереси: фундаментальні і прикладні питання механіки гіроскопічних та навігаційних приладів рухомих об’єктів; розробка методів і комп’ютерних технологій обробки вимірювальної інформації навігаційного комплексу; створення нового автоматизованого прецизійного кутомірного засобу для попередньої виставки навігаційних елементів; енергозберігаючий витратомір моторних палив із альтернативної сировини з цифровою обробкою вимірювальної інформації; розвиток та удосконалення автоматизованих балістичних лазерних гравіметрів; використання штучних нейронних мереж у комплексах орієнтації і навігації рухомих об’єктів; розробка та узагальнення теорії та принципів побудови чутливих елементів автоматизованих гравіметричних систем.

Валерій Анатолійович Кирилович
Валерій Анатолійович Кирилович

Доктор технічних наук, професор кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Народився 28 квітня 1953 р. в м. Житомирі. В 1970 із золотою медаллю закінчив сш № 36 м. Житомира і вступив на перший курс Житомирського загально–технічного факультету Київського політехнічного інституту (ЖЗТФ КПІ), який закінчив у 1975 р. за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Як молодий спеціаліст працював інженером–конструктором відділу головного механіка Житомирського заводу верстатів-автоматів. Після служби в рядах Збройних сил почав працювати у науково-дослідному секторі ЖЗТФ КПІ на посаді інженера, а з 1 квітня 1978 р. – на викладацькій роботі в цьому ж навчальному закладі. Пройшов шлях від асистента кафедри металорізальних верстатів та інструментів до ректора приватного вищого навчального закладу "Інституту підприємництва та сучасних технологій" (м. Житомир), професора кафедри АУТП та КТ. З 1986 р. по 1990 р. – навчання в аспірантурі при КПІ. В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Вибір промислових роботів при технологічному проектуванні робототехнічних складальних систем". В 2015 р. захистив дисертацію доктора технічних наук на тему "Автоматизований синтез роботизованих механоскладальних технологій".
На сьогодні опублікував 235 науково-методичних праць. З них 1 підручник та 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 7 авторських свідоцтв СРСР та патентів України, 1 монографія, 1 охоронний документ – право на твір. Активно публікується в наукових фахових виданнях України, в друкованих органах ближнього та дальнього зарубіжжя. Бере активну участь у підготовці магістрів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та керує науковими дослідженнями аспірантів.
Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертації, готуються до захисту дисертації ще 2-х аспірантів та співшукачів.
Наукові інтереси: автоматизація технологічної підготовки гнучкого механоскладального виробництва; автоматизоване проектування роботизованих технологічних процесів механоскладання.
Хобі – спорт, майстер спорту з сучасного п‘ятиборства, неодноразовий переможець та призер першостей ДСТ "Авангард" та "Колос", а також Всеукраїнських змагань серед ветеранів, в минулому член збірної команди України серед ветеранів з цього виду спорту, учасник та призер Європейських змагань, неодноразовий учасник чемпіонатів світу та Європи із сучасного п‘ятиборства серед ветеранів, рекордсмен України з плавання серед ветеранів, в.о. президента Житомирської федерації сучасного п’ятиборства, член Президії федерації сучасного п’ятиборства України.

Анна Анатоліївна Гуменюк
Анна Анатоліївна Гуменюк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Закінчила Житомирський державний технологічний університет у 2007 р. та отримала кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Балістичний гравіметр з двовимірним відеозображенням” за спеціальністю 05.11.01 - “Прилади та методи вимірювання механічних величин”. У 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри автоматизованого управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій На даний момент має 40 наукових публікацій у фахових виданнях України та за кордоном.
Наукові інтереси: автоматизовані вимірювальні системи, гравіметрія, автоматизація проектування гнучких виробничих систем.

Олександр Владиславович Підтиченко
Олександр Владиславович Підтиченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна, заступник декана факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, робототехніки і мехатроніки. Закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут у 2002 р. та отримав кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Автоматизоване керування процесом структурно-параметричного синтезу складових гнучких інтегрованих систем” за спеціальністю 05.13.07 - “Автоматизація процесів керування”. На даний момент має 31 наукову публікацію та 4 навчально-методичні видання.
Наукові інтереси: автоматизація проектування гнучких виробничих систем, математичне моделювання процесів і систем, проектування АСУТП на базі програмованих логічних контролерів та мікропроцесорних систем, CAD/CAM/CAE.

Олександр Олексійович Добржанський
Олександр Олексійович Добржанський

Кандидат технічних наук, доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Закінчив Житомирський державний технологічний університет у 2005 р. та отримав кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Інтегруючий гіроскопічний гравіметр авіаційної гравіметричної системи” за спеціальністю 05.11.01 - “Прилади та методи вимірювання механічних величин”. На даний момент має понад 30 наукових публікацій.
Наукові інтереси: інформаційно-вимірювальні системи.

Валентин Миколайович Янчук
Валентин Миколайович Янчук

Кандидат технічних наук, доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут у 1997 р. за спеціальністю “Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах” за спеціальністю 01.05.02 - “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Менеджер проекту, розробник курсу "Analysis of Economical Databases" в рамках міжнародного проекту Tempus CD_JEP 23250-2002 "Master of Business Administration & Information Technologies", менеджер проекту та принциповий дослідник в проекті NATO project LST.CLG.980461 "Food Safety: Risk Analysis of Living on Conraminated Territories". На даний момент має 40 наукових публікацій та 4 навчально-методичні видання.
Наукові інтереси: математичне моделювання технологічних процесів, розробка програмного забезпечення, підтримка систем електронної комерції.

Антон Валерійович Коваль
Антон Валерійович Коваль

Кандидат технічних наук, доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Закінчив Житомирський державний технологічний університет у 2008 р. та отримав кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Двогіроскопний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи” за спеціальністю 05.11.01 - “Прилади та методи вимірювання механічних величин”. У 2013 р. отримав стипендію на проведення наукових досліджень за програмою уряду України 2201250 “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном”, та пройшов стажування у Вільному університеті Брюсселю (Брюссель, Бельгія) за темою “Керування мікробезпілотними літальними апаратами” (Micro-UAV control). У 2019 р. отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. На даний момент має 55 наукових публікацій.
Наукові інтереси: безпілотні літальні апарати, ідентифікація та моделювання процесів і систем, гіроскопія та навігація, проектування АСУТП на базі програмованих логічних контролерів та мікропроцесорних систем, CAD/CAM/CAE.

Ілона Володимирівна Крижанівська
Ілона Володимирівна Крижанівська

Кандидат технічних наук, доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. У 2000 р. закінчила ЖІТІ та отримала кваліфікацію магістра зі спеціальності "Автоматизація технологічних процесів та виробництв". Захистила дисертаційну роботу на тему "Автоматизований вибір агрегатномодульних промислових роботів для ГВС". Має 30 науково-методичних праць.
Наукові інтереси: автоматизація технологічної підготовки гнучкого виробництва, робото технічні системи, системний аналіз.

Юрій Олександрович Шавурський
Юрій Олександрович Шавурський

Кандидат технічних наук, доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Закінчив Житомирський державний технологічний університет у 2007 р. та отримав кваліфікацію спеціаліста з інженерної механіки. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Високоточний термоанемометричний витратомір біологічного палива з цифровою обробкою інформації” за спеціальністю 05.11.01 - “Прилади та методи вимірювання механічних величин”. У 2016 р. отримав вчене звання доцента кафедри автоматизованого управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій. На даний момент має понад 20 наукових публікацій у фахових виданнях України та за кордоном.
Наукові інтереси: автоматизовані вимірювальні системи, витратоміри біологічного палива.

Мартін Віталійович Богдановський
Мартін Віталійович Богдановський

Старший викладач кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут у 2002 р. за фахом "Автоматизація технологічних процесів та виробництв". З 2002 по 2005 р. навчався в аспірантурі ЖДТУ. На даний момент має 20 наукових публікацій та 3 науко-методичні видання. Учасник проекту Темпус МРАМ 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR. Куратор та організатор першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" та напряму підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
Наукові інтереси: робототехніка та мехатроніка, моделювання динамічних систем, автоматизація проектування гнучких виробничих систем.

Антон Романович Кравчук
Антон Романович Кравчук

Аспірант, асистент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна. Закінчив Житомирський державний технологічний університет у 2018 р. за спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". З 2019 р. навчається в аспірантурі за спеціальністю "Прикладна механіка".
Учасник проекту Erasmus+ 2017, проходив навчання в Університеті країни Басків (Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea) в Більбао, Іспанія, де працював над проектом з робототехніки (планування траєкторій рухів та загальне програмування роботизованих систем).
Наукові інтереси: робототехніка та мехатроніка, розробка 3D моделей деталей та FDM друк об’єктів.