Професорсько-викладацький склад кафедри комп'ютеризованих систем управління та автоматики

Віталій Васильович Гніліцький
Віталій Васильович Гніліцький

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж роботи за спеціальністю 43 роки. Закінчив з відзнакою Ленінградський електротехнічний інститут зв’язку (ЛЕІЗ) ім. проф. М.А.Бонч-Бруєвича, отримавши спеціальність інженера електрозв’язку, у 1966 році. Після закінчення працював за фахом у науково-дослідних та учбових інститутах. З 1968 по 1972 рік навчався в аспірантурі у ЛЕІЗ, кандидатську дисертацію захистив у 1974 році. В ЖДТУ (ЖІТІ, ЖФ КПІ) працює з грудня 1977 року. Завідуючий кафедрою АУТС з 1994 року по липень 2012 р. Керує аспірантами, очолює науково-дослідну лабораторію з цифрової обробки сигналів.

Петро Михайлович Повідайко
Петро Михайлович Повідайко

Кандидат технічних наук, доцент.
У 1973 р. закінчив з відзнакою Ленінградський електротехнічний інститут (ЛЕТІ) і розпочав роботу в конструкторському бюро цього інституту.
В січні 1976 року переїхав на постійне проживання в м. Житомир і розпочав роботу в науково-дослідній лабораторії кафедри автоматики ЖФКПІ. На основі виконаних досліджень підготував кандидатську дисертацію на тему застосування методів акустооптики для оцінки параметрів сигналів, яку успішно захистив в 1987 р. В цьому ж році отримав пропозицію роботи в Житомирському НДІ радіосистем на посаді керівника відділу проектування цифрових систем обробки інформації.
В 1990 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри АУТС ЖФКПІ, де працює і в теперішній час.
В серпні 1995 р. був призначений на посаду декана факультету ІКТ ЖІТІ. Функції декана ФІКТ виконував до червеня 2002 року.
У 2001/2002 навчальному році закінчив факультет післядипломної освіти за напрямком “Менеджмент Вищої Школи” в Краківському Ягелонському Університеті.
За час роботи опублікував понад 100 науково-методичних праць. З них два навчальних посібники з мікропроцесорної техніки з грифом МОН України, 18 авторських свідоцтв СРСР. Активно публікується в наукових фахових виданнях України, в друкованих органах ближнього та дальнього зарубіжжя.
Співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України і Європи.
Наукові інтереси: цифрові методи і системи обробки радіотехнічних сигналів, проектування та програмування цифрових автоматів і мікропроцесорних систем управління.

Ларина Олексіївна Чепюк
Ларина Олексіївна Чепюк

Кандидат технічних наук. . Стаж роботи за спеціальністю – 28 років, в тому числі науково-педагогічний – 22 роки. Закінчила Житомирську філію Київського політехнічного інституту в 1984 році з відзнакою. Працює на кафедрі з 1984 року. З 1994 по 1997 роки пройшла підготовку в аспірантурі при Житомирському інженерно-технологічному інституті за спеціальністю 05.13.03 "Системи та процеси керування".

Тамара Миколаївна Локтікова
Тамара Миколаївна Локтікова

Старший викладач. Стаж роботи за спеціальністю – 26 років, в тому числі науково-педагогічний – 21 рік. Закінчила Житомирську філію Київського політехнічного інституту в 1985 році з відзнакою. На кафедрі працює з 1985 року. З вересня 1996 року на посаді старшого викладача. Працює над кандидатською дисертацією.

Тетяна Станіславівна Воронова
Тетяна Станіславівна Воронова

Асистент. Закінчила Житомирський філіал КПІ в 1989 році. На кафедрі АУТС працює з 1990 року.

Наталія Віталіївна Мужицька
Наталія Віталіївна Мужицька

Кандидат технічних наук Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут в 2003 році за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». З 2003 по 2007 роки пройшла підготовку в аспірантурі при Житомирському інженерно-технологічному інституті за спеціальністю 05.13.03 «Системи та процеси керування». В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Експрес-діагностика на основі дискретного вейвлет-аналізу пульсограм».

Руслан Валерикович Петросян
Руслан Валерикович Петросян

Старший викладач. Закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут в 1998 році з відзнакою. На кафедрі працює з 1999 року. Закінчив аспірантуру в 2001 році. Готує до захисту кандидатську дисертацію.

Оксана Олександрівна Лугових
Оксана Олександрівна Лугових

Асистент. У 2010 році закінчила з відзнакою Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Системна інженерія» і здобула кваліфікацію магістра з системної інженерії. У тому ж році вступила до аспірантури університету за спеціальністю 05.13.06 «Системи та процеси керування». Тема наукового дослідження «Автоматизована система для вимірювання та контролю параметрів переміщень механічних конструкцій» (науковий керівник – д.т.н., проф, Подчашинський Ю.О.). Автор 20 наукових праць. Матеріали наукових досліджень апробовані на 9 науково-практичних конференціях. 4 навчально-методичні праці. 2 патенти України на винахід.

Олександр Анатолійович Поліщук
Олександр Анатолійович Поліщук

Асистент. Закінчив Житомирський філіал КПІ в 2007 році. Закінчив аспірантуру в 2009 р. На кафедрі КСУ та А працює з 2010 року. Готує до захисту кандидатську дисертацію.