Професорсько-викладацький склад кафедри інженерії програмного забезпечення

Світлана Іванівна Яремчук
Світлана Іванівна Яремчук

Посада: професор кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, професор.
Наукові інтереси: оптимізація складних технічних систем, геометричне проектування.
Дисципліни, що викладає: «Математичні методи дослідження операцій».
E-mail: svetla.yarem@gmail.com

Ольга Іванівна Грабар
Ольга Іванівна Грабар

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: методи та інформаційні технології обробки інформації, сучасні Інтернет-технології, комп’ютерна графіка та дизайн.
Дисципліни, що викладає: «Проектування інтерфейсів програмного забезпечення», «Проектування і розробка Web-сервісів», «Комп’ютерно-правові системи».
E-mail: grabar-olga@ztu.edu.ua

Микола Федорович Єфремов
Микола Федорович Єфремов

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступень, звання:доцент, кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: штучний інтелект та штучний розум, автоматизовані системи управління.
Дисципліни, що викладає: “Система управління базами даних”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Професійна практика програмної інженерії”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Моделі та метрики програмних систем”,”Розподілені та паралельні системи”,”Основи програмної інженерії”.
E-mail: efremov.nikolay40@gmail.com

Юрій Миколайович Єфремов
Юрій Миколайович Єфремов

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступень, звання: кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: штучний інтелект та штучний розум, автоматизовані системи управління.
Дисципліни, що викладає: “Система управління базами даних”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Професійна практика програмної інженерії”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Моделі та метрики програмних систем”
E-mail: eyuri72@gmail.com

Андрій Михайлович Ковальчук
Андрій Михайлович Ковальчук

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: комп’ютерне та математичне моделювання технічних та екологічних систем, конструювання інтерфейсів ПЗ, функціональні мови програмування.
Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «BigData та інтелектуальний аналіз даних»
E-mail: sekitochuk@gmail.com

Вікторія Наумівна Ковальчук
Вікторія Наумівна Ковальчук

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси: інформаційна безпека особистості, методика викладання профільних дисциплін спеціальності ПІ, автоматизовані системи перевірки завдань з програмування.
Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення»
E-mail: bukachuk1@gmail.com

В’ячеслав Борисович Крижанівський
В’ячеслав Борисович Крижанівський

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Наукові інтереси: оптимізація складних технічних систем, геометричне проектування, теорія різання.
Дисципліни, що викладає: «Безпека програм та даних», «Безпека інформаційних систем»
E-mail: kryzhanivskyy@ztu.edu.ua

Інна Іванівна Сугоняк
Інна Іванівна Сугоняк

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: системний аналіз та теорія оптимальних рішень, проектування сховищ даних, інтелектуальний аналіз даних.
Дисципліни, що викладає: «Бази даних», «BigData та інтелектуальний аналіз даних», «Людино-машина взаємодія»
E-mail: org_sii@ztu.edu.ua

Олег Васильович Власенко
Олег Васильович Власенко

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: використання хмарних сховищ у базах даних
Дисципліни, що викладає: «Системне програмування», «Основи програмування»
E-mail: oleg@ztu.edu.ua

Євгеній Олександрович Гришкун
Євгеній Олександрович Гришкун

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: гео-інформаційні сервіси, задача комівояжера, Magento.
Дисципліни, що викладає: "Веб-дизайн", "Розроблення додатків за допомогою Node.js"
E-mail: evgenii2081991@gmail.com

Анна Олександрівна Данильченко
Анна Олександрівна Данильченко

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання:-
Наукові інтереси: математичне моделювання, якість програмного забезпечення, веб-технології.
Дисципліни, що викладає: «Бази даних», «Веб-дизайн», «Якість програмного забезпечення та тестування»
E-mail: kissann@ukr.net

Світлана Миколаївна Кравченко
Світлана Миколаївна Кравченко

Посада: заступник завідувача кафедри, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання:-
Наукові інтереси: менеджмент програмних систем, моделі та метрики програмного забезпечення.
Дисципліни, що викладає: «Менеджмент і економіка програмного забезпечення», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Людино-машинна взаємодія».
E-mail: svetlanakravcenko2012@gmail.com

Віталій Леонідович Левківський
Віталій Леонідович Левківський

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: захист інформації в інформаційно – комунікаційних системах (мережах), технічні засоби захисту інформації, технології розробки програмного забезпечення.
Дисципліни що викладає: «Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи програмної інженерії»
E-mail: levkivskyy@ztu.edu.ua

Антон Юрійович Левченко
Антон Юрійович Левченко

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук
Наукові інтереси: комбінаторна оптимізація; побудова та аналіз алгоритмів
Дисципліни, що викладає: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Проектування інтерфейсів програмного забезпечення»
E-mail: software.architecture.design@gmail.com

Юрій Іванович Лисогор
Юрій Іванович Лисогор

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання:-
Наукові інтереси: інформаційні системи та технології, комп’ютерна графіка та дизайн, цифрова обробка сигналів.
Дисципліни, що викладає: «Комп’ютерна графіка», «WEB-дизайн»
E-mail: lysogor@ukr.net

Галина Вікторівна Марчук
Галина Вікторівна Марчук

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: теорія мов програмування, комп’ютерна лінгвістика
Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «Комп’ютерна дискретна інформація», «Конструювання програмного забезпечення», «Основи програмної інженерії»
E-mail: pzs_mgv@ztu.edu.ua

Лідія Василівна Рудюк
Лідія Василівна Рудюк

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук
Наукові інтереси: математичне та комп’ютерне моделювання, оптимізаційні чисельні методи.
Дисципліни, що викладає: «Емпіричні методи програмної інженерії»
E-mail: l.rudyuk@smile2mobile.net

Володимир Олександрович Скачков
Володимир Олександрович Скачков

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: штучний інтелект, нечітка логіка
Дисципліни, що викладає: «Системи штучного інтелекту», «Сучасний штучний інтелект», «Інтелектуальні агенти», «Емпіричні методи програмної інженерії»
E-mail: was@ztu.edu.ua

Сергій Леонідович Кондратовець
Сергій Леонідович Кондратовець

Посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: персоналізація в електронній комерції, Big Data, штучний інтелект та машинне навчання.
Дисципліни, що викладає: «Архітектура та проектування програмного забезпечення»
E-mail: s.kondratovec@gmail.com

Олександр Миколайович Кривонос
Олександр Миколайович Кривонос

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Наукові інтереси: програмування, робототехніка, методика навчання інформатики
Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «Комп’ютерна дискретна математика»
E-mail: krupton@ztu.edu.ua

Юрій Олександрович Кубрак
Юрій Олександрович Кубрак

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, внутрішній сумісник.
Вчений ступінь, звання:
Наукові інтереси: методи та інформаційні технології обробки інформації, сучасні Інтернет-технології, інтереси: інформаційні технології, критичні явища, надчутливі сенсори, теорія хаосу.
Дисципліни, що викладає: «Проектування інтерфейсів програмного забезпечення», «Проектування і розробка Web-сервісів», «Групова динаміка».
E-mail: kubrak79@ukr.net

Дмитро Сергійович Антонюк
Дмитро Сергійович Антонюк

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, зовнішній сумісник.
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: економічна компетентність студентів технічних спеціальностей, програмно-імітаційні комплекси, менеджмент в IT, бізнес-симулятори.
Дисципліни, що викладає: «Основи бізнеса»
E-mail: dmitry_antonyuk@ztu.edu.ua

Марина Сергіївна Граф
Марина Сергіївна Граф

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, зовнішній сумісник.
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: методи та інформаційні технології обробки інформації, прийняття рішень в системі керування безпілотним повітряним судном, алгоритми навчання, нечітка логіка, сучасні Інтернет-технології.
Дисципліни, що викладає: «Дискретна математика», «Теорія інформації та кодування», «Системне програмування», «Методи аналізу «великих даних» (big data)», «Інтернет-програмування».
E-mail: graf.maryna@gmail.com

Олександр Вікторович Кузьменко
Олександр Вікторович Кузьменко

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, зовнішній сумісник.
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: Веб-технології, розподілені системи, аналіз даних, штучний інтелект
Дисципліни, що викладає: «Веб-дизайн», «Інтернет-програмування»
E-mail: kuzmenko@ukr.net

Віталій Миколайович Шатківський
Віталій Миколайович Шатківський

Посада: Старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення (зовнішній сумісник).
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: автоматизовані системи перевірки знань та навиків, використання обчислювальної техніки в навчальному процесі, методика формування інформаційно-цифрової компетентності.
Дисципліни, що викладає: «Дискретні структури».
E-mail: ztshat@gmail.com

Дмитро Васильович Гойчук
Дмитро Васильович Гойчук

Посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення (внутрішній сумісник).
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: Веб-технології, розподілені та паралельні системи.
Дисципліни, що викладає: «Проектування і розробка web-сервісів», «Розподілені та паралельні системи»
E-mail: dmgoychuk@ukr.net

Антон Вікторович Лисенко
Антон Вікторович Лисенко

Посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення (внутрішній сумісник)
Вчений ступінь, звання:-
Наукові інтереси: методика викладання інформатики, математичне моделювання гірничих процесів.
Дисципліни, що викладає: «Інформатика»
E-mail: lysenkoanton@ukr.net

Артем Ігорович Сердюк
Артем Ігорович Сердюк

Посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: гнучке управління проектами, самоорганізовані компанії.
Дисципліни, що викладає: управління проектами
E-mail: artem.serdyuk@gmail.com

Олексій Андрійович Шупіков
Олексій Андрійович Шупіков

посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення (внутрішній сумісник).
вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: задачі математичного моделювання та оптимізації, веб-програмування
Дисципліни що викладає: Математичні методи дослідження операцій
E-mail: shupikovalexey@gmail.com