Професорсько-викладацький склад кафедри програмного забезпечення систем

Світлана Іванівна Яремчук
Світлана Іванівна Яремчук

Професор кафедри програмного забезпечення систем.
Закінчила Казахський державний університет у 1970 за спеціальністю математика.
Кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації: «Чисельні методи розв’язання одного класу оптимізаційних задач розміщення джерел фізичних полів». Під науковим керівництвом професора Яремчук С.І. захищено 3 кандидатські дисертації.
Наукові інтереси: оптимізація складних технічних систем, геометричне проектування.
E-mail: svetla_yarem@gmail.com

В’ячеслав Борисович Крижанівський
В’ячеслав Борисович Крижанівський

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення систем.
Закінчив у 1991 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.
Кандидат фізико-математичних наук з 1996 року,, спец.: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи; тема дисертації: «Оптимізація розміщення дискретних джерел фізичних полів, які описуються крайовими задачами для рівнянь еліптичного та параболічного типів».
Співавтор підручників: "Лінійне програмування", "Вступ в дискретну математику".
Наукові інтереси: оптимізація складних технічних систем, геометричне проектування, теорія різання.

Андрій Михайлович Ковальчук
Андрій Михайлович Ковальчук

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення систем.
Закінчив у 1996 році Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю автоматизоване управління в технічних та організаційних системах.
Кандидат технічних наук за спеціальністю математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем тема дисертації: «Розробка адаптивного інтерфейсу користувача програмного забезпечення».
Має 1 монографію, 1 методичне видання та, на даний момент, близько 26 статей. Розробник курсу "Business Information Technologies" в рамках міжнародного проекту Tempus CD_JEP 23250-2002 "Master of Business Administration & Information Technologies", принциповий дослідник в проекті NATO project LST.CLG.980461 "Food Safety: Risk Analysis of Living on Conraminated Territories". Взяв участь у міжнародній науковій конференції “Motivation via Natural Differentiation in Mathematics” (Iwonicz-Zdroj).
Наукові інтереси: програмне забезпечення математичного моделювання технічних та екологічних систем, використання обчислювальної техніки в навчальному процесі, методика викладання комп’ютерної графіки, конструювання інтерфейсів ПЗ.
E-mail: sekitochuk@gmail.com

Микола Федорович Єфремов
Микола Федорович Єфремов

Кандидат технічних, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення систем.
Випускник Львівського політехнічного інституту; рік закінчення: 1967; спеціальність: математичні та лічильно-розв’язувальні прилади і пристрої.
Кандидат технічних наук, спеціальність математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, тема дисертації: «Розробка та дослідження принципів побудови повноточних матриць, запам’ятовуючих пристроїв міні-ЕОМ».
Наукові інтереси: штучний інтелект, автоматизовані системи управління.
E-mail: efrem2012pzot@meta.ua

Ольга Іванівна Грабар
Ольга Іванівна Грабар

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення систем.
Випускниця Житомирського державного технологічного університету; рік закінчення: 2003; спеціальність: програмне забезпечення автоматизованих систем; кваліфікація: магістр з програмного забезпечення автоматизованих систем; Друга вища освіта: Житомирський державний технологічний університет; рік закінчення: 2004; спеціальність: менеджмент організацій; кваліфікація: менеджер-економіст.
Кандидат технічних наук, спец. 05.02.01 – матеріалознавство; доцент кафедри програмного забезпечення обчислювальної техніки; тема дисертації: «Моделювання, властивості та технології виготовлення багатофункціональної перколяційної кераміки з гідроксилапатиту».
Наукові інтереси: математичне моделювання перколяційно-фрактальних матеріалів.
E-mail: grabar-olga@rambler.ru

Юрій Миколайович Єфремов
Юрій Миколайович Єфремов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення систем.
Закінчив Житомирський політехнічний інститут у 1995 році за спеціальністю інженер-електрик.
Кандидат технічних наук, спеціальність математичне і програмне забезпечення обчислювальних систем і машин, тема дисертації: «Система засобів синтезуючого програмування і її використання для фінансово-економічних задач підприємства».
Наукові інтереси: штучний інтелект, автоматизовані системи управління.
E-mail: exuri@list.ru

Вікторія Наумівна Ковальчук
Вікторія Наумівна Ковальчук

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення систем.
Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка у1997 році за спеціальністю математика і фізика.
Кандидат педагогічних наук, спеціальність «Іінформаційно-комунікаційні технології в освіті», тема дисертації: «Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі».
Наукові інтереси: інформаційна безпека особистості, методика викладання профільних дисциплін спеціальності ПІ, автоматизовані системи перевірки завдань з програмування.
E-mail: bukachuk1@gmail.com

Лідія Василівна Рудюк
Лідія Василівна Рудюк

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри програмного забезпечення систем.
Магістр з комп’ютерних наук, диплом Житомирського державного технологічного університету з відзнакою 2001 року.
Кандидат фізико-математичних наук , спецыальність – математичне моделювання та обчислювальні методи, тема дисертації: «Математична модель та чисельні методи розв‘язання задачі оптимізації розміщення прямокутників».
Наукові інтереси: математичне та комп’ютерне моделювання, оптимізаційні чисельні методи.
E-mail: l.rudyuk@smile2mobile.net

Інна Іванівна Сугоняк
Інна Іванівна Сугоняк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення систем.
Випускниця Житомирського інженерно-технологічного інституту, рік закінчення: 2000; спеціальність: системи управління і автоматики.
Друга вища освіта: Житомирський інженерно-технологічний інститут; рік закінчення: 2001; спеціальність: облік і аудит.
Кандидат технічних наук, спеціальність системний аналіз і теорія оптимальних рішень, тема дисертації: «Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів»
Наукові інтереси: системний аналіз та багатовимірний аналіз даних.
E-mail: isygon@mail.ru

Антон Юрійович Левченко
Антон Юрійович Левченко

Закінчив Житомирський державний технологічний університету 2004; спеціальність: програмне забезпечення автоматизованих систем
Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю математичне моделювання та обчислювальні методи, тема дисертації «Методи прискорення обчислень в задачах оптимальної маршрутизації»
Наукові інтереси: комбінаторна оптимізація; побудова та аналіз алгоритмів.
E-mail: dear_anton@yahoo.com

Володимир Олександрович Скачков
Володимир Олександрович Скачков

Старший викладач кафедри програмного забезпечення систем.
Випускник Горьківського державного університету; факультет обчислювальної математики та кібернетики, рік закінчення: 1975; спеціальність: прикладна математика.
Наукові інтереси: бази знань, штучний інтелект.
E-mail: was@ztu.edu.ua

Олег Васильович Власенко
Олег Васильович Власенко

Старший викладач кафедри програмного забезпечення систем.
Закінчив з відзнакою Житомирський інженерно-технологічний інститут.
Співавтор методичних посібників: «Системне програмування у MS-DOS», «Системне програмування у Windows (Win32Api)».
Наукові інтереси: паралельні обчислення, обробка відео зображень, використання хмарних сховищ у базах данних.
E-mail: oleg-vls@i.ua

Світлана Миколаївна Кравченко
Світлана Миколаївна Кравченко

Старший викладач кафедри програмного забезпечення систем.
Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут у 2000 році; спеціальність: менеджмент організації. Друга вища освіта: Житомирський державний технологічний університет; рік закінчення: 2007;спеціальність: програмне забезпечення автоматизованих систем.
Наукові інтереси: економіка ПЗ та менеджмент проектів ПЗ.
E-mail: kravchenko-sveta2012@yandex.ua

Сергій Леонідович Кондратовець
Сергій Леонідович Кондратовець

Асистент кафедри програмного забезпечення систем, аспірант.
Закінчив Житомирський державний технологічний університет, рік закінчення: 2010 за спеціальністю: програмне забезпечення автоматизованих систем; кваліфікація: магістр з програмного забезпечення автоматизованих систем.
Наукові інтереси: задачі математичного моделювання та оптимізації.
E-mail: s.kondratovec@gmail.com

Юрій Іванович Лисогор
Юрій Іванович Лисогор

Старший викладач кафедри , сумісник
У 1996 р. закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю “Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах”.
У 1996–1999 рр. – аспірант Житомирського державного технологічного університету.
Наукові інтереси: Цифрова обробка сигналів, інформаційні системи і технології.
E-mail: yura@lysogor.com

Вадим Петрович Полторак
Вадим Петрович Полторак

К.т.н., доцент кафедри , сумісник
Наукові інтереси: Завадостійке кодування інформації, Криптографія і захист інформації, Передавання даних каналами зв"язку, Комп"ютерні мережі.
E-mail: poltorak_vp@online.ua

Олександр Вікторович Кузьменко
Олександр Вікторович Кузьменко

Старший викладач кафедри , сумісник
Закінчив у 2003 році Житомирський державний університет ім. Івана Франка.
У 2016 році вступив до аспірантури Житомирського державного технологічного університету.
Наукові інтереси: веб-розробка, машинне навчання.
E-mail: kuzmenko@ukr.net

Антон Вікторович Лисенко
Антон Вікторович Лисенко

Асистент кафедри , сумісник
В 2004 році закінчив Житомирський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю "Математика, фізика, астрономія та основи безпеки життєдіяльності" і отримав кваліфікацію спеціаліст. В ЖДТУ працює з вересня 2004 року.
Має 17 науково-методичних праць, з них 5 фахових видань, 5 апробації, 7 методичних розробок
E-mail: lysenkoanton@ukr.net

Олександр Миколайович Кривонос
Олександр Миколайович Кривонос

К.п.н., доцент кафедри , сумісник
Наукові інтереси: методика викладання інформатики, хмарні технології.
E-mail: krupton@ztu.edu.ua

Євгеній Олександрович Гришкун
Євгеній Олександрович Гришкун

Асистент, аспірант кафедри, сумісник
Закінчив у 2013 році Житомирський державний технологічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Програмне забезпечення систем». З 2013 року навчається в аспірантурі університету за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Наукові інтереси: Геоінформаційні сервіси, веб-програмування, задача комівояжера та задача про призначення.
E-mail: evgenii2081991@gmail.com

Віталій Леонідович Левківський
Віталій Леонідович Левківський

Старший викладач кафедри
E-mail: levkivskyy@i.ua

Галина Вікторівна Марчук
Галина Вікторівна Марчук

Асистент кафедри
Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки у 1989р. за спеціальністю "Прикладна математика".
Друга вища освіта: Житомирський інженерно-технологічний інститут; рік закінчення: 1996; спеціальність: облік і аудит.
Наукові інтереси: основи програмної інженерії, дискретна математика
E-mail: mgv_mg@ukr.net