Професорсько-викладацький склад кафедри інженерії програмного забезпечення

Тетяна Анатоліївна Вакалюк
Тетяна Анатоліївна Вакалюк

Посада: професор кафедри інженерії програмного забезпечення
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Назва ВНЗ, що був закінчений: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Спеціальність: ПМСО. Математика та основи інформатики.
Рік закінчення: 2006
Кваліфікація: вчитель математики та інформатики
Сфера наукових інтересів: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, хмарні технології, цифровізація вищої освіти.
Контакти: аудиторія 235, e-mail: kik_vta@ztu.edu.ua

Юрій Миколайович Єфремов
Юрій Миколайович Єфремов

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступень, звання: кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: штучний інтелект та штучний розум, автоматизовані системи управління.
Дисципліни, що викладає: “Система управління базами даних”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Професійна практика програмної інженерії”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Моделі та метрики програмних систем”
E-mail: eyuri72@gmail.com

В’ячеслав Борисович Крижанівський
В’ячеслав Борисович Крижанівський

Посада: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Наукові інтереси: оптимізація складних технічних систем, геометричне проектування, теорія різання.
Дисципліни, що викладає: «Безпека програм та даних», «Безпека інформаційних систем»
E-mail: kryzhanivskyy@ztu.edu.ua

Олег Васильович Власенко
Олег Васильович Власенко

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: використання хмарних сховищ у базах даних
Дисципліни, що викладає: «Системне програмування», «Основи програмування»
E-mail: oleg@ztu.edu.ua

Тамара Миколаївна Локтікова
Тамара Миколаївна Локтікова

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: інформаційні системи та технології, комбінаторна оптимізація.
Дисципліни, що викладає: “Математичні методи дослідження операцій”, “Kомп’ютерна логіка”,”Oснови побудови автоматизованих систем управління”, “Mетоди та засоби обробки і передачі інформації”.
E-mail: tamlokt@ukr.net/a>

Євгеній Олександрович Гришкун
Євгеній Олександрович Гришкун

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: гео-інформаційні сервіси, задача комівояжера, Magento.
Дисципліни, що викладає: "Веб-дизайн", "Розроблення додатків за допомогою Node.js"
E-mail: evgenii2081991@gmail.com

Світлана Миколаївна Кравченко
Світлана Миколаївна Кравченко

Посада: заступник завідувача кафедри, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання:-
Наукові інтереси: Інформаційні системи та технології.
Дисципліни, що викладає: «Дискретні структури», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Людино-машинна взаємодія».
E-mail: svetlanakravcenko2012@gmail.com

Антон Юрійович Левченко
Антон Юрійович Левченко

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук
Наукові інтереси: комбінаторна оптимізація; побудова та аналіз алгоритмів
Дисципліни, що викладає: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Проектування інтерфейсів програмного забезпечення»
E-mail: software.architecture.design@gmail.com

Юрій Іванович Лисогор
Юрій Іванович Лисогор

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання:-
Наукові інтереси: інформаційні системи та технології, комп’ютерна графіка та дизайн, цифрова обробка сигналів.
Дисципліни, що викладає: «Комп’ютерна графіка», «WEB-дизайн»
E-mail: lysogor@ukr.net

Галина Вікторівна Марчук
Галина Вікторівна Марчук

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: теорія мов програмування, комп’ютерна лінгвістика
Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «Комп’ютерна дискретна інформація», «Конструювання програмного забезпечення», «Основи програмної інженерії»
E-mail: pzs_mgv@ztu.edu.ua

Лідія Василівна Рудюк
Лідія Василівна Рудюк

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук
Наукові інтереси: математичне та комп’ютерне моделювання, оптимізаційні чисельні методи.
Дисципліни, що викладає: «Емпіричні методи програмної інженерії»
E-mail: l.rudyuk@smile2mobile.net

Дмитро Сергійович Антонюк
Дмитро Сергійович Антонюк

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, зовнішній сумісник.
Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук
Наукові інтереси: економічна компетентність студентів технічних спеціальностей, програмно-імітаційні комплекси, менеджмент в IT, бізнес-симулятори.
Дисципліни, що викладає: «Основи бізнеса»
E-mail: dmitry_antonyuk@ztu.edu.ua

Олена Геннадіївна Чижмотря
Олена Геннадіївна Чижмотря

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: веб-технології, інформаційні технології в освіті.
Дисципліни, що викладає: "Веб-дизайн", "Інтернет-програмування".
E-mail: ch-o-g@ztu.edu.ua

Олексій Володимирович Чижмотря
Олексій Володимирович Чижмотря

Посада: старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: математичне моделювання, бази даних.
Дисципліни, що викладає: "Основи програмування", "Об’єктно-орієнтоване програмування".
E-mail: 4ov.ztu@gmail.com

Юрій Олександрович Кубрак
Юрій Олександрович Кубрак

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Електричне і електронне обладнання автомобілів», «Комп`ютери і системи автоматики в сучасних автомобілях».
Наукові інтереси: перколяційні процеси, синергетика, вимірювання механічних величин.
Е-mail: kubrak79@ukr.net

Ігор Анатолійович Толстой
Ігор Анатолійович Толстой

Посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення.
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: управління проектами.
Дисципліни, що викладає: "Менеджмент проектів ПЗ”
E-mail: 4ov.ztu@gmail.com

Антон Вікторович Лисенко
Антон Вікторович Лисенко

Посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення (внутрішній сумісник)
Вчений ступінь, звання:-
Наукові інтереси: методика викладання інформатики, математичне моделювання гірничих процесів.
Дисципліни, що викладає: «Інформатика»
E-mail: lysenkoanton@ukr.net

Артем Ігорович Сердюк
Артем Ігорович Сердюк

Посада: асистент кафедри інженерії програмного забезпечення
Вчений ступінь, звання: -
Наукові інтереси: гнучке управління проектами, самоорганізовані компанії.
Дисципліни, що викладає: управління проектами
E-mail: artem.serdyuk@gmail.com