Професорсько-викладацький склад кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій

Доктори наук, професори
Сергій Анатолійович Клименко
Сергій Анатолійович Клименко

Заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України доктор технічних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.
Закінчив Брянський інститут транспортного машинобудування (нині – Брянський державний технічний університет, спеціальність «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», 1978 рік). Нині працює на посаді заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Фахівець з процесів механічної обробки металів, матеріалознавства інструментальних матеріалів, зносу різального інструменту, технології машинобудування, технологічного забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей машин. Має науково-технічні досягнення у створенні моделей механічної та фізико-хімічної контактної взаємодії інструменту з оброблюваним матеріалом. Розробив з одержанням авторських свідоцтв та патентів комплекс експери- ментальних методів для вивчення властивостей матеріалів і процесу контактної взаємодії в зоні різання. Має особистий творчий внесок в розробку основ теорії різання з використанням положень фрактального формалізму у відношенні властивостей контактуючих матеріалів, закономірностей процесу різання та формування стану поверхневого шару виробів. Встановив й об-ґрунтував шляхи підвищення ефективності процесу обробки високотвердих металевих матеріалів та працездатності різального інструменту з надтвердих матеріалів. Розробив наукові основи процесів високоефективної лезової обробки матеріалів з гетерогенною структурою, зокрема наплавлених і напилених. Створив ряд конструкцій нових металорізальних інструментів і процесів обробки ними матеріалів в промисловості.
Автор 700 наукових праць, у тому числі 19 монографій та навчальних посібників, 40 авторських свідоцтв та патентів.
Клименко С.А. відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки (2009 рік), Подякою Прем'єр-міністра України (2009 рік), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011 рік).
У 2012 р. Клименко Сергій Анатолійович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.
Профіль на Scopus.

Наталія Сергіївна Равська
Наталія Сергіївна Равська

Доктор технічних наук, професор.
В 1960 році закінчила Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".
На заводі "Генератор" пройшла шлях від інженера до начальника технологічної лабораторії Мінелектронпрому СРСР.
В 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Дослідження області застосування та різальних властивостей інструменту з безвольфрамових твердих сплавів.
В 1991 році захистила докторську дисертацію на тему “Розробка прогресивних різальних інструментів на основі моделювання їх роботи за методом самоорганізації”. З 1992 року - професор.
В 1998 році присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
З 1996 по 2010 рік завідувала кафедрою інструментального виробництва (зараз - кафедра інтегрованих технологій машинобудування).
Викладач-дослідник НТУУ "КПІ" 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 років.
Викладає дисциліни: "Теорiя проектування iнструменту", "Математичне моделювання процесiв різання", "Системи автоматизованого проектування різвльного інструменту".
Наукові інтереси: теорія формоутворення поверхонь при механічному обробленні, моделювання процесів різання та роботи різальних інструментів

Кандидати наук, доценти
Георгій Миколайович Виговський
Георгій Миколайович Виговський

Кандидат технічних наук, доцент
Почесні звання
Заслужений працівник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
Тема дисертацiї
"Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь"
Наукова спеціальність
Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
Наукова тематика
процеси чистової обробки деталей інструментами, оснащеними надтвердими матеріалами;
високошвидкісні процеси механічної обробки металів;
конструювання різальних інструментів.
Основні наукові роботи
Основні підручники:
Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні (А.І. Грабченко, М.В. Веризуб, Ю.М. Внуков, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2011 - 451 с.)
Геометрія спряжених поверхонь (Н.С. Равська, П.Р. Родін, Т.П. Ніколаєнко, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2001 - 319 с.)
Основні дисципліни, які викладаються
Теорія різання
Теплові процеси технологічних систем
Сучасні методи обробки
Профіль на Scopus.

Олексій Андрійович Громовий
Олексій Андрійович Громовий

Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив ЖІТІ в 1995 р. Спеціальність: "Металорізальні верстати та інструменти", кваліфікація – інженер-механік.
З 1995 по 1998 рік навчався в аспірантурі при ЖІТІ.
В 2000 році захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук, тема дисертації "Розробка чистових косокутних торцевих фрез з комбінованими схемами різання".
Має 28 публікацій, з них 26 наукового та 2 навчально-методичного характеру.
Викладає дисціплини: "Інформатика", "Основи програмування", "Обчислювальна техніка і програмування".

Володимир Матвійович Ночвай
Володимир Матвійович Ночвай

Кандидат технічних наук, доцент кафедри.
Закінчив ЖФКПІ. Кваліфікація інженер-електрик. Спеціальність автоматика та телемеханіка.
Працював в 1973 р. електрогазозварювальником на Миколаївському кораблебудівному заводі ім. 61 Комунара, з 1975-1978 р.р. – в комбінаті Житомирпромбуд. З 1978-1984 р.р. майстер виробничого навчання професійно-технічного училища. З 1984 р. на цій кафедрі на посадах: старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента. З 2010 р. доцент кафедри. Тема дисертації «Метод та засіб контролю витрат кисню пальника за потоком випромінювання полум’я». Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Має більше 40 друкованих праць, 1 монографію, автор 4 патентів на винаходи.
Викладає дисципліни: „Автоматизований привід та теорія автоматичного керування“, „Автоматизація виробничих процесів“.
Викладає дисципліни за сумісництвом на кафедрі „Радіотехніка, радіоелектронні апарати, технології та телекомунікації“: „Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів“, „Основи виробництва електронних апаратів“, „Радіоавтоматика“.

Володимир Євгенович Юмашев
Володимир Євгенович Юмашев

Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Житомирський філіал КПІ в 1974 р. Спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".
Працював інженером-технологом, асистентом, старшим викладачем і доцентом ЖДТУ.
В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження процеса фрезерування алюмінієвих сплавів на верстатах з ЧПУ з введенням корекції". Диплом доцента отримав в 1985 р.
Має 31 науково-методичну працю, 1 авторське свідоцтво, 2 навчальних посібника.
Читає дисципліни: "Технологія автоматизованого виробництва", "Техпроцеси для верстатів з ЧПУ".

Валерій Анатолійович Яновський
Валерій Анатолійович Яновський

Доцент. Закінчив Житомирський філіал КПІ в 1974 р. Спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент".
1976-1977 р.р. – асистент кафедри "Технологія машинобудування". 1977-1980 р.р. – навчання в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. 1980-1990 р.р. – асистент кафедри "Технологія машинобудування". 1990-2001 р.р. – ст. викладач цієї ж кафедри. З 2001 р. – доцент кафедри. Атестат доцента отримав 18.02.2003 р.
Має 42 науково-методичних публікації. У свівавторстві підготував 2 навчальних посібники.
Викладає дисципліни: "Технологічне оснащення", "Проектування пристроїв автоматизованих виробництв", "Теорія технічних систем", "Організація виробництва і системи технологій".

Андрій Миколайович Шостачук
Андрій Миколайович Шостачук

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Теорія механізмів і машин», «Технологічне проектування АТП і СТО».
Наукові інтереси: безпека експлуатації висотних споруд, механіка деформівного твердого тіла.
Е-mail: achostatchouk@mail.ru
Профіль на Scopus.

Вячеслав Дмитрович Головня
Вячеслав Дмитрович Головня

Кандидат педагогічних наук, доцент.
Має більше 19 друкованих публікацій та 2 патенти на винахід.
Читає дисципліни: «Деталі машин», «Інформатика».

Старші викладачі
Наталія Олександрівна Балицька
Наталія Олександрівна Балицька

Старший викладач. Закінчила ЖДТУ в 2004 р. Спеціальність «Металорізальні верстати та системи», кваліфікація – магістр.
2004-2009 р.р. – навчання в аспірантурі, 2005-2011 р.р.– асистент, з 2011 р.- старший викладач.
Працює над кандидатською дисертацією. Тема дисертації «Підвищення працездатності прорізних фрез».
Має 14 публікацій.
Викладає дисципліни: «Різальні інструменти», «Проектування спеціальних різальних інструментів», «Технологія інструментального виробництва».
Профіль на Scopus.

Асистенти
Олексій Олександрович Штегін
Олексій Олександрович Штегін

2017 — кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти, тема дисертації «Підвищення продуктивності процесу фрезерування просторово-складних поверхонь деталей забезпеченням динамічної стійкості технологічної оброблювальної системи».
2010 р. — магістр за напрямом «Інженерна механіка» ( Житомирський державний технологічний університет).
Профіль на ORCID, Scopus.
Основні публікації:

  1. Shtehin O. O. et al. Stability of ball-end milling on warped surface: semi-analytical and experimental analysis //The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2017. – Т. 89. – №. 9-12. – С. 2557-2569.
  2. Штегін О.О. Метод побудови діаграм сталості при фрезеруванні похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами. Частина 2: Побудова діаграм [Текст] / О.О. Штегін // Журнал інженерних наук. - 2015. - Т.2, №1. - С. А 1–А 9.
  3. Штегін О. О. Метод побудови діаграм сталості при фрезеруванні похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами. Частина 1. Вихідні дані / О. О. Штегін // Журнал інженерних наук. - 2014. - Т. 1, № 2. - С. A25-A31.
Наукові інтереси: верстати з ЧПК; вібрації при різанні; динаміка процесу різання.
Е-mail: shtegin@ztu.edu.ua

Аспіранти
Надія Миколаївна Білоусова
Надія Миколаївна Білоусова

Науковий керівник — Клименко Сергій Анатолійович.
Тема дисертації «Вплив параметрів структури твердого сплаву на ефективність різального інструменту при точінні деталей із залізовуглецевих сплавів».
Термін роботи над дисертацією: 2016–2020 рр.
2012 р. — спеціаліст за напрямом «Інженерна механіка» ( Житомирський державний технологічний університет).
Основні публікації:

  1. Клименко C. и др. Механические свойства поверхностного слоя режущих элементов из поликристаллических сверхтвердых композитов на основе кубического нитрида бора //Mechanics and Advanced Technologies. – 2017. – Т. 1. – №. 79. – С. 108-114.