Кафедра права та правоохоронної діяльності

Інформація про кафедру

Кафедра права та правоохоронної діяльності створена 23 березня 2018 р. відповідно до наказу № 155од1 від 23 березня 2018 р. На момент створення кафедрою завідував доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук НАН України Литвак Олег Михайлович.

Необхідність у створенні кафедри викликана існуючою потребою у підготовці фахівців з правоохоронної діяльності та реформуванням Національної поліції, системи цивільної безпеки та охорони правопорядку. Ринок праці потребує фахівців, які володіють знаннями та вміннями щодо правоохоронної діяльності, забезпечення кібербезпеки, боротьби з економічною злочинністю, можуть приймати ефективні правові управлінські рішення.

Кафедра права та правоохоронної діяльності займається підготовкою фахівців за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Юридична освіта в Державному університеті «Житомирська політехніка» націлена на підготовку фахівців з права, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

Перевагами навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 081 «Право» є:

  • отримання диплома державного зразка за обраною спеціалізацією;
  • навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
  • студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
  • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
  • під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими юристами та громадськими діячами.

Навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань в забезпеченні правопорядку, цивільної безпеки, формуванні правової свідомості, які володіють навиками боротьби з кіберзлочинами та економічною злочинністю.

Державний університет «Житомирська політехніка» є єдиним в області закладом вищої освіти, що готує фахівців за спеціальністю «Правоохоронна діяльністю» та єдиним в Україні, який зважаючи на специфіку закладу, дозволяє підготувати фахівців з навиками боротьби з економічною злочинністю та кіберзлочинами.

Спеціальність «Правоохоронна діяльність» в Державному університеті «Житомирська політехніка» це:

  • підготовка правової еліти за міжнародними стандартами та викликами сучасності;
  • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для забезпечення правопорядку в сфері кібербезпеки та економічних відносин;
  • практична підготовка на базі правоохоронних органів (Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут судових експертиз), органах виконавчої влади, державної фіскальної служби, юридичних та консалтингових компаніях;
  • отримання досвіду від провідних фахівців країн світу;
  • вивчення фахових іноземних мов.

Магістри спеціальності «Правоохоронна діяльність» мають можливість обрати один з комплексів варіативних дисциплін: «Боротьба з кіберзлочинністю» або «Боротьба з економічною злочинністю».

З метою фахової практичної підготовки фахівців з права та правоохоронної діяльності заключенні договори про співробітництво з Управлінням патрульної поліції в Житомирській області, Головним управлінням державної фіскальної служби у Житомирській області, Житомирським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Бакалаври та магістри за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» можуть реалізувати набуті знання в правоохоронних органах, органах виконавчої влади, державній фіскальній службі, юридичних та консалтингових компаніях некомерційних організаціях, наукових та освітніх установах, державних та громадських фондах.

Завідувач кафедри

Сергій Аркадійович Кузьмін
Сергій Аркадійович Кузьмін

Завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка», доцент кафедри права та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Склад кафедри

Читати далi...