Кафедра права та правоохоронної діяльності

Інформація про кафедру

Кафедра права та правоохоронної діяльності створена 02 травня 2018 р. відповідно до наказу Ректора Житомирського державного технологічного університету № 210од від 02 травня 2018 р. З моменту створення кафедрою завідує доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук НАН України Литвак Олег Михайлович.

Необхідність у створенні кафедри викликана існуючою потребою у підготовці фахівців з правоохоронної діяльності та реформуванням Національної поліції, системи цивільної безпеки та охорони правопорядку. Ринок праці потребує фахівців, які володіють знаннями та вміннями щодо правоохоронної діяльності, забезпечення кібербезпеки, боротьби з економічною злочинністю, можуть приймати ефективні правові управлінські рішення.

Навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань в забезпеченні правопорядку, цивільної безпеки, формуванні правової свідомості, які володіють навиками боротьби з кіберзлочинами та економічною злочинністю.

Державний університет «Житомирська політехніка» є єдиним в області закладом вищої освіти, що готує фахівців за спеціальністю «Правоохоронна діяльністю» та єдиним в Україні, який зважаючи на специфіку закладу, дозволяє підготувати фахівців з навиками боротьби з економічною злочинністю та кіберзлочинами.

Спеціальність «Правоохоронна діяльність» в Державному університеті «Житомирська політехніка» це:

 • підготовка правової еліти за міжнародними стандартами та викликами сучасності;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для забезпечення правопорядку в сфері кібербезпеки та економічних відносин;
 • практична підготовка на базі правоохоронних органів (Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут судових експертиз), органах виконавчої влади, державної фіскальної служби, юридичних та консалтингових компаніях;
 • отримання досвіду від провідних фахівців країн світу;
 • вивчення фахових іноземних мов.

Магістри спеціальності «Правоохоронна діяльність» мають можливість обрати один з комплексів варіативних дисциплін: «Боротьба з кіберзлочинністю» або «Боротьба з економічною злочинністю».

З метою фахової практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» заключенні договори про співробітництво з Управлінням патрульної поліції в Житомирській області, Головним управлінням державної фіскальної служби у Житомирській області, Житомирським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Бакалаври та магістри за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» можуть реалізувати набуті знання в правоохоронних органах, органах виконавчої влади, державній фіскальній службі, юридичних та консалтингових компаніях некомерційних організаціях, наукових та освітніх установах, державних та громадських фондах.

Завідувач кафедри

Олег Михайлович Литвак
Олег Михайлович Литвак

Завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка», доктор юридичних наук, професор, Член-кореспондент Академії правових наук України.

Заслужений юрист України (1996), Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Повний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 1999, 2008). Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2013). Отримав Подяку Генерального прокурора України до дня прокуратури України та святкування 20-річчя прокуратури України (2011) та Подяку «За сумлінну працю в органах прокуратури» (2008, 2014). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Працював на посадах прокурора міста, першого заступника Генерального прокурора України та виконуючого обов’язки Генерального прокурора України. Був помічником Президента України з правових питань, головою Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, першим директор Національного бюро розслідувань (НБР).

2007-2009 рр. – радник Президента України з правових питань. 2009-2010 рр. –керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента України, одночасно – провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2010 р. – завідувач кафедри теорії прокурорської діяльності та кримінального процесу Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України. З 2014-2015 рр. – ректор Національної академії прокуратури України. З 2015-2017 рр. – професор кафедри організації роботи та міжнародного співробітництва в органах прокуратури Національної академії прокуратури України. Працює в університеті з 2018 року.

Основні наукові роботи:

 1. Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009–2013 роки): моногр. / [Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Книженко О.О., Литвак О.М., Ярмиш О.Н. та ін.]. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 484 с.
 2. Литвак О. Реформування Морально-етичних вимог до прокурора / О. Литвак, П. Шумський // Вісник національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 5-10.
 3. Литвак О. Проблеми впровадження Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року / О. Литвак, П. Шумський // Вісник національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1 (39). – С. 5-10.
 4. Литвак О. Проблеми рефомування кримінальної юстиції / О. Литвак,П. Шумський // Вісник національної академії прокуратури України. – 2013. – № 2. – С. 19-24.
 5. Литвак О. Функції прокуратури на сучасному етапі реформування правоохоронних органів / О. Литвак, С. Однолько // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 2. – С. 11-16.
 6. Литвак О.М. Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України: монографія / С.В. Грачов, О.В. Шамара; ред.: О.М. Литвак. – Київ : Артек, 2015. – 285 c.

Склад кафедри

Читати далi...