Кафедра психології та соціального забезпечення

Інформація про кафедру

Кафедра психології та соціального забезпечення створена 21 лютого 2020 р. відповідно до наказу Ректора Державного університету «Житомирська політехніка» №83/од від 21 лютого 2020 р. враховуючи існуючу потребу у підготовці фахівців, які володіють знаннями та вміннями у сфері соціального забезпечення та психології.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 053«Психологія» та 232 «Соціальне забезпечення» за освітнім ступенем «бакалавр».

Якщо ти мріяв стати юристом і допомагати людям, то у тебе з’явилася унікальна можливість реалізувати свої прагнення. На кафедрі психології та соціального забезпечення ти зможеш вивчати психологічні явища, механізми та закономірності, які пов'язані з правом, його виникненням, застосуванням і впливом у цілісній системі «людина - суспільство – право», «людина – екстремальні умови», ти зможеш допомагати правоохоронцям визначити психологічний портрет злочинця, визначити причини задоволення власних потреб незаконним шляхом, а також допомагати реабілітуватись тим, хто вже скоїв злочин, допомогти тим, хто постраждав чи опинився в екстремальних ситуаціях чи пережив кризи індивідуального життєвого шляху, ти зможеш стати помічником для тих, хто обрав екстремальну професію тощо.

Мрієш стати посередником в системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми та здійснювати психологічні дослідження в межах екстремальної психології та інтернет-адикції, тоді обирай особливу спеціальність «Психологія».

Основна мета спеціальності 053 «Психологія» – надати освіту в галузі соціальних та поведінкових наук із широкими можливостями працевлаштування для успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за іншими програмами з психології.

Метою освітньо-професійної програми «Юридична психологія» є формування у студентів теоретичних уявлень про інтегральну психічну діяльність особистості в системі «людина-право». Юридична психологія озброює фахівців знанням значущих феноменів і закономірностей таких специфічних видів людської активності, як правова і асоціальна поведінка, становлення і функціонування цих форм поведінки, шляхів і видів деструкції когнітивної, регулятивної і комунікативної сфер людської особистості, умов її ресоціалізації.

Освітньо-професійна програма «Екстремальна психологія» орієнтована на придбання випускником компетенцій, знань і умінь в області психології, прикладної та практичної роботи, на підготовку до роботи в якості психолога, помічника психолога, асистента практичного психолога, пов'язаної з діагностично-корекційної роботою з людьми, які постраждали в екстремальних ситуаціях, фахівцями професій особливого ризику, в організаціях різного типу (включаючи освітні установи, Центри психолого-медико-соціального супроводу, установи соціального захисту населення, у справах сім'ї та молоді, органи опіки та піклування, силові структури, наукові та громадські організації.

Випускники за спеціальністю 053 «Психологія» мають можливість навчитися управляти персоналом, проводити тренінги, працювати з поліграфом (детектором брехні), здійснювати психодіагностику особистості та психотерапевтичну роботу, складати психологічний портрет злочинця, проводити судово-психологічну експертизу тощо.

Хочеш аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави, управлінням людськими ресурсами та штучним інтелектом, розуміти нормативно-правову базу соціальної роботи та соціального забезпечення, використовуючи технології big-data та вивчаючи іноземні мови, тоді спеціальність «Соціальне забезпечення» - для тебе.

Основна мета спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» – зорієнтувати майбутнього фахівця в широкому колі нормативних актів та сприяти підвищенню рівня правової культури проблем соціального забезпечення в Україні, державних пільг і гарантій, які забезпечують реалізацію найважливіших прав і свобод громадянина, отримати впорядковані знання, необхідні як для фахівців-правознавців, так для соціальних працівників у їх майбутній практичній діяльності.

Освітньо-професійна програма «Управління людськими ресурсами та штучний інтелект» орієнтована на придбання випускником компетенцій, знань і умінь управління людськими ресурсами, інтелектуальних технологій у сфері HR-менеджменту, аналізу прикладів соціоекономічної активності суспільства, що дає змогу сформулювати для нього конкретні соціально-економічні завдання, а також виявити необхідний для їх реалізації інструментарій.

Освітньо-професійна програма «Управлінський консалтинг в HR та ризик менеджменті» направлена на освоєння знань та вмінь ключових напрямів формування активної управлінської соціальної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності соціально вразливих груп та зниження ризиків вразливості у суспільстві, оптимізації управлінських команд, консультування з питань інтеграції управлінських команд в HR та ризик менеджменті.

Завідувач кафедри

Ірина Миколаївна Леган
Ірина Миколаївна Леган

Завідувач кафедри психології та соціального забезпечення, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила аспірантуру Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України. У 2016 році захистила дисертацію на тему: «Конкурентоспроможність молоді на ринку праці: шляхи забезпечення та напрями підвищення» за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та отримала ступінь кандидата економічних наук. У 2020 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 40 наукових праць за спеціальністю.

Наукові інтереси: соціальні проблеми ринку праці, управління персоналом в органах публічної влади, HR-менеджмент в державному секторі

E-mail: legan.i@ukr.net

Склад кафедри

Читати далi...

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103