Кафедра іноземних мов

Iсторiя створення кафедри

Історія кафедри іноземних мов починається з 1960 р. з моменту заснування інституту. Тоді це була секція іноземних мов при кафедрі гуманітарних дисциплін, від якої у 1975 р. відокремилась кафедра іноземних мов. Зав. секцією, а потім і завідувачем кафедри іноземних мов протягом багатьох років була Рогач Ганна Сергіївна. Поряд з нею у 70-ті роки працювали Яковчук А.Є., Добрякова Л.В., Кулявець В.А., Марченко Н.І., Цюра Л.П., Чала Н.Ф., Погребенник Я.Д. У 80-ті роки завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук Бєлов В’ячеслав Леонідович. З лютого 1991 р. у зв’язку з реорганізацією структур вузу кафедра стає секцією іноземних мов при кафедрі соціально-політичних і гуманітарних наук. Зав. секцією працювала Добрякова Лідія Василівна.

У 1994 р. на базі секції іноземних мов знову заснована кафедра іноземних мов. Завідувала кафедрою з 1994 по 2009 роки Курносова Наталія Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук. За цей період була створена матеріально-технічна база кафедри та сформований кадровий склад. З вересня 2009 року кафедрою завідує Могельницька Людмила Францівна – доцент, кандидат філологічних наук.

Наше сьогодення

На кафедрі працюють 12 штатних викладачів, з них два доценти: Курносова Н. О., Могельницька Л. Ф., п’ять старших викладачів: Кур’ята С. Г., Фурсова Л. І., Суховецька С. В., Шадура В. А., Кобзар С. К., та шість викладачі: Ларіна О. С., Крушинська Н. І., Муратова І. С., Сивак О. Б., Ковальчук І. С.,Колодій О. А., та провідний інженер-програміст: Отдєльнова Л. Л.

Кафедрою здійснюється викладання двох іноземних мов: англійської, німецької. Проводиться підготовка і прийом кандидатських іспитів з іноземних мов, вступних іспитів до аспірантури й магістратури. Викладачі кафедри беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, виступаючи уповноваженими особами, інструкторами, старшими інструкторами Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти на зовнішньому тестуванні з різних предметів.

Викладачі кафедри демонструють високу якість аудиторних занять і додаткових занять по Skype (Кур’ята С. Г., Колодій О. А.), виконують переклади статей, анотацій (Фурсова Л. І., Суховецька С. В., Ларіна О. С., Мельниченко І. С.), забезпечують викладання англійської та німецької мов професійного спрямування (Суховецька С. В., Фурсова Л. І., Шадура В. А., Кобзар С. К., Крушинська Н. І., Сивак О. Б., Ковальчук І. С., Кур’ята С. Г.). Могельницька Л. Ф., Курносова Н. О., Кур’ята С. Г. беруть участь у рецензії курсових та дипломних робіт, методичних рекомендацій, навчальних і методичних видань.

Викладачі постійно працюють над удосконаленням своєї майстерності. Вони підвищують кваліфікацію у Житомирському агроекологічному університеті, університеті «Києво-Могилянська академія», Житомирському державному університеті ім. І. Франка, Житомирському військовому інституті ім. С. П.Корольова; у рамках міжнародного проекту TEMPUS в університетах Італії, Швеції та Польщі. Викладач Крушинська Н. І. склала міжнародний екзамен з англійської мови IELTS та отримала міжнародний сертифікат.

Уже традиційною стала співпраця кафедри іноземних мов з Корпусом Миру США в Україні, яка триває з 2001 року. Між ЖДТУ та Корпусом Миру укладаються угоди про співпрацю, в рамках яких до викладання англійської мови залучаються носії мови. У 2012 – 2013 н. р. спільно з волонтером Корпусу Мира Крістен Несбіт здійснено проект, спрямований на підвищення мовленнєвого рівня студентів і молодих науковців університету. Співпраця з волонтерами Корпусу Мира США в Україні Ліндою і Девідом Хебенстрейт (2015 - 2016) стала початком проведення лекторіїв для учнів 10-х, 11-х класів ЗОШ м. Житомира і Житомирської області, щотижневих засідань «Movie Club», «Speaking Club» для всіх бажаючих, організації роботи літньої англомовної школи для студентів, зимової англомовної школи для викладачів ЖДТУ, літньої англомовної школи для вчителів ЗОШ і викладачів англійської мови вищих навчальних закладів м. Житомира і Житомирської області. Щорічно в університеті організовуються олімпіади з іноземних мов, які складаються з двох турів. Переможці другого туру беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, посідають призові місця: у 2011 р. Халілова Валентина – ІІІ місце у ХНПУ ім. Г. Сковороди. Студенти також отримують дипломи олімпіад “За найкращу доповідь”, “За найкращу письмову роботу”, “За найкращі навички проведення наукового диспуту”, “За найкращу презентацію доповіді на науковій конференції”. Могельницька Л.Ф. брала участь у роботі журі на Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови серед мовних ВУЗів, що проходила у ЖДУ імені Івана Франка. Кобзар С.К. неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов у різних вищих навчальних закладах України. У 2009 р. Кобзар С.К. була головою журі секції гуманітарного напрямку у Донецькому державному університеті управління і отримала грамоту “За відмінну організацію роботи журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови”.

Для більш поглибленого вивчення іноземних мов створені спеціальні групи для студентів 1-2 курсів і блоки “Іноземна мова” для студентів 3-4 курсів з навантаженням 6 годин на тиждень. З цією метою використовуються оригінальні аудіо та відео матеріали, комп’ютерні навчальні програми, сучасні методики вивчення іноземних мов. У позааудиторний час кафедра працює зі студентами, які бажають вдосконалити свої знання з іноземних мов. Тому, в університеті. працюють платні курси для бажаючих вивчити та вдосконалити свої знання з іноземних мов поза навчальною програмою університету. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді, з якими виступають на наукових конференціях ЖДТУ та Всеукраїнських міжвузівських конференціях. Кращі доповіді студентів і викладачів друкуються у “Віснику ЖДТУ” і збірках матеріалів конференцій.

З червня 2016 року на кафедрі працює мультимедійна аудиторія.З 2014 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрів, молодих учених «Актуальні напрями досліджень в іншомовному просторі». За матеріалами роботи конференції видається збірка тез. Проблеми викладання та вивчення іноземних мов обговорюються на щорічній Всеукраїнській науково-методичній конференції «Сучасні комунікативні методи навчання іноземних мов» з 2013 року.

Завідувач кафедри

Людмила Францівна Могельницька
Людмила Францівна Могельницька

Доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедрою іноземних мов.

У 1997 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська і німецька мови” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”. У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі при Київському національному лінгвістичному університеті. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)” по науковій спеціальності “Германські мови”.

Наукові інтереси: лінгвокогнітивні та комунікативні особливості текстів з кінематографічної проблематики.

Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення.

Контакти кабінет: 412; телефон: +38 (0412) 37-21-45

Склад кафедри

Читати далi...

Новини

12.01.2018 English Winter School 2018

11.05.2017 Англійська мова і інтеграція

19.04.2017 Молодь на шляху до майбутнього

01.03.2017 Перший етап олімпіади з англійської мови

28.02.2017 Speaking Club

17.01.2017 Зимова школа англійської мови

21.12.2016 WINTER SCHOOL 2017

01.11.2016 Спілкуйтесь англійською

18.10.2016 IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»

30.09.2016 English Speaking Movie Club

Переглянути архів новин.

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри іноземних мов.

Кафедрою здійснюється викладання трьох іноземних мов: англійської, німецької та французької на всіх факультетах університету. Проводиться підготовка і прийом кандидатських іспитів з іноземних мов та вступних іспитів до аспірантури.

Навчально-методична робота

Уся навчально-методична робота спрямовується на організацію та методичне забезпечення навчального процесу. У зв’язку зі змінами у навчальних планах вносяться зміни і до навчальних програм з дисципліни “Іноземна мова”, розробляються нові робочі програми та поновлюється методична база.

Одним із головних завдань кафедри є забезпечення студентів методичною та навчальною літературою, про що постійно піклуються наші викладачі. За роки свого існування кафедра підготувала та видала десятки методичних та навчальних посібників, зокрема за останні п’ять років (2011-2016 н.р.) видавнича діяльність нараховує 3 друкованих та 3 електронних навчальні посібники, та 6 методичних розробок і вказівок для студентів денної та заочної форм навчання. Планується подальша публікація навчальних і методичних посібників для студентів різних спеціальностей ЖДТУ.

На кафедрі проводяться методичні семінари, на яких викладачі обмінюються досвідом організації роботи зі студентами, інформують про нові методики викладання іноземних мов, демонструють практичне використання тих чи інших методик.

З 1999 р. при кафедрі працює Методичний кабінет, де студенти мають можливість ознайомитися з такими оригінальними навчальними курсами як “Headway”, “New American Streamline”, “Look Ahead”, “The New Cambridge English Course”, “Market Leader” та учбовими відеоматеріалами. Викладачі кафедри являються членами таких міжнародних навчально-методичних центрів, як: ГетеІнститут, British Council, English Teaching Resource Center, Французький методичний центр.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу за тематикою “Методичні та лінгвістичні проблеми викладання іноземних мов у немовному вузі”, друкують свої статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, “Вісниках ЖДТУ”, беруть участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях та міжнародних програмах на здобуття грантів (міжнародний індивідуальний грант: TEMPUS CD-JEP-24224-2003 “EU Standards in Teaching International Tourism Economics” – Technological Educational Institute of Western Macedonia, м. Касторія, Греція, міжнародний проект Європейської Комісії Темпус “Безпека (охорона навколишнього середовища, контроль якості продуктів харчування, охорона здоров’я та соціальний захист) на територіях забруднених радіоактивними речовинами”) – Швецький аграрний університет).

У межах вказаної теми проводиться робота за наступними напрямками:

 1. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) – Могельницька Л.Ф.
 2. Проблеми перекладу науково-технічних текстів – Курносова Н. О.
 3. Особливості еволюції сучасної англійської економічної лексики – Фурсова Л. І.
 4. Особливості викладання англійської мови для груп поглибленого вивчення –Шадура В.А.
 5. Деякі аспекти викладання ESP у технічному вузі – Суховецька С.В., Ларіна О.С.
 6. Психологічні аспекти викладання іноземних мов в технічному вузі – Кобзар С.К.
 7. Особливості вивчення другої іноземної мови в немовному ВНЗ – Кур’ята С. Г.
 8. Формування комунікативної культури студентів, педагогічних коледжів США у II половині XX – на початку XXI ст. – Крушинська Н. І.
 9. Знаки вербальної агресії в англомовному політичному дискусі – Муратова І.С.
 10. Особливості викладання ділової англійської мови – Сивак О. Б.
 11. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах – Ковальчук І. С.
 12. Деякі аспекти підготовки студентів до участі у конференціях – Колодій О. А.

Протягом 2011-2016 н.р. кафедрою іноземних мов:

 • опубліковано 65тез, 21 стаття, з них 5 у фахових виданнях, 5 у міжнародних y науково метричних базах даних (SCOPUS);
 • 2014 -2016 рр. опубліковано 99 тез за участю студентів;
 • викладачі брали участь у 23 конференціях (11 міжнародні, 3 міжвузівські, 9 Всеукраїнські), 3 міжнародних та 4 Всеукраїнських семінарах.

З 2014 р. кафедра проводить науково-практичну конференцію студентів, магістрів, молодих учених «Актуальні напрями досліджень в іншомовному просторі». Проблеми викладання та вивчення іноземних мов обговорюються на науково-методичній конференції «Сучасні комунікативні методи навчання іноземних мов». За матеріалами роботи конференцій видаються збірки тез.

Студентська наука

Під керівництвом викладачів кафедри студенти проводять наукові дослідження і готують доповіді, з якими виступають на наукових конференціях ЖДТУ, міських міжуніверситетських конференціях та Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях. Кращі доповіді студентів і викладачів друкуються у “Віснику ЖДТУ” та матеріалах Всеукраїнських конференцій.

У 2011 – 2014 рр. на кафедрі проводився міжкафедральний студентський науковий семінар «Досягнення молодих учених», на якому студенти мали змогу представити й обговорити результати своїх досліджень іноземними мовами. З 2014 р. кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрів, молодих учених «Актуальні напрями досліджень в іншомовному просторі». За матеріалами роботи конференції видається збірка тез.

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу серед студентів під час аудиторної та позааудиторної діяльності. Викладачі кафедри є кураторами студентських груп на ГЕФі, беруть участь у батьківських зборах, відвідують студентські гуртожитки для ознайомлення з умовами проживання та підготовки студентів до занять.

Позааудиторна робота є невід’ємною частиною загального навчально-виховного процесу, вона сприяє удосконаленню вмінь і навичок практичного володіння мовою як засобу спілкування, розвиває творчу активність студентів. Викладачі кафедри приймають участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-масових заходах університету. Вже протягом багатьох років кафедра проводить Дні іноземних мов, у рамках яких студенти беруть участь у багатьох заходах: вікторини, виставка стінних газет, фонетичний конкурс, конкурс поетичного перекладу, конференції, демонстрація навчальних, художніх та анімаційних фільмів англійською мовою, конкурс на краще виконання пісні іноземною мовою.

Міжнародне співробітництво

Сорбонська декларація, прийнята 25.05.98 р. в Парижі підкреслила, що "студенти мають заохочуватися до навчання, принаймні один семестр, в університетах поза межами своєї країни. Водночас, усе більша кількість викладацького й дослідницького персоналу повинна працювати в Європейських країнах, відмінних від своєї". Впроваджуючи в життя положення даної декларації, викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці студентів, магістрів та викладачів ЖДТУ до стажування в межах грантів за кордоном.

Викладачі кафедри прямо і опосередковано залучаються до міжнародних проектів, які були і є актуальними для університету. Ще з 2000 р. з метою поліпшення навичок усного та письмового мовлення викладачів кафедра започаткувала курси англійської мови, орієнтовані на професорсько-викладацький склад. У зв’язку з посиленням міжнародної діяльності університету, курси мали значний попит і допомогли підняти або здобути певний рівень володіння англійською мовою. Як результат, слухачі цих курсів наразі можуть повністю, або частково задовольняти потреби професійного спілкування.

Невід’ємною частиною співпраці професорсько-викладацького складу ЖДТУ з кафедрою є надання послуг перекладу як в контексті міжнародної, так і наукової діяльності. Переклад технічної документації, анотацій, тез, звітів і т.д. – це те, чим кафедра іноземних мов завжди допомагає університету.

Уже традиційною стала співпраця кафедри іноземних з волонтерами Корпусу Миру, яка триває з 2001 року. Між ЖДТУ та Корпусом Миру укладаються угоди про співпрацю, в рамках яких до викладання англійської мови залучаються носії мовиУ 2012 – 2013 н. р. спільно з волонтером Корпусу Мира Крістен Несбіт здійснено проект, спрямований на підвищення мовленнєвого рівня студентів і молодих науковців університету. Співпраця з волонтерами Корпусу Мира США в Україні Ліндою і Девідом Хебенстрейт (2015 - 2016) стала початком проведення лекторіїв для учнів 10-х, 11-х класів ЗОШ м. Житомира і Житомирської області, щотижневих засідань «Movie Club», «Speaking Club» для всіх бажаючих, організації роботи літньої англомовної школи для студентів, зимової англомовної школи для викладачів ЖДТУ, літньої англомовної школи для вчителів ЗОШ і викладачів англійської мови вищих навчальних закладів м. Житомира і Житомирської області. Наші викладачі постійно працюють над удосконаленням своєї майстерності. Вони підвищують кваліфікацію у Житомирському агроекологічному університеті, університеті “Києво-Могилянська академія”, Житомирському державному університеті ім. І.Франка, Житомирському військовому інституті ім. С. П.Корольова; у рамках міжнародного проекту TEMPUS – в університетах Італії, Швеції. та Польщі. Викладач Крушинська Н. І. склала міжнародний екзамен з англійської мови IELTS та отримала міжнародний сертифікат.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 412 (завідувач кафедри), 408 (кафедра), 407-а (методичний кабінет)
Блог: https://kim-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 37-21-45