Професорсько-викладацький склад кафедри екології

Володимир Павлович Краснов
Володимир Павлович Краснов

Професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Наукові інтереси: лісова радіоекологія, лісівництво.
Тема дисертації: «Наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення».
Назва ЗВО, що був закінчений: Українська сільськогосподарська академія.
Спеціальність: Лісове господарство.
Рік закінчення: 1973 рік.
Кваліфікація: інженер лісового господарства.
Стаж роботи: 42 років 10 місяців.
Контакти: аудиторія 119 а, e-mail: volodkrasnov@gmail.com

Михайло Маркович Вінічук
Михайло Маркович Вінічук

Професор кафедри екології, доктор біологічних наук, професор.
Наукові інтереси: поведінка радіонуклідів як у природних (лісових), так і аграрних екосистемах, участь у цьому процесі ектомікорізних та ендомікоризних (везикулярно-арбускулярних) грибів, а також пошуки шляхів зниження радіонуклідів (137 Cs) у рослини обох екосистем.
Тема дисертації: «Роль грибів у колообігу та утриманні радіоцезію у лісових екосистемах».
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський сільськогосподарський інститут.
Спеціальність: Агрономія.
Рік закінчення: 1987 рік.
Кваліфікація: учений агроном.
Стаж роботи: 34 роки.
Контакти: аудиторія 308 а, e-mail: mykhailo.vinichuk@slu.se

Олена Іванівна Уваєва
Олена Іванівна Уваєва

Професор кафедри екології, доктор біологічних наук, професор.
Наукові інтереси: гідрологія, екологія, зоологія, паразитологія, малакологія.
Тема дисертації: «Молюски родини Viviparidae (Gastropoda, Pectinibranchia): структурно-функціональна організація популяцій, біоіндикаційні можливості та роль в очищенні водойм Українського Полісся» (спеціальність 03.00.17 — гідробіологія).
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Спеціальність: Біологія і хімія.
Рік закінчення: 2002 рік.
Кваліфікація: вчитель біології, хімії, валеології та основи екології.
Стаж роботи: 15 років 9 місяців.
Контакти: аудиторія 314, e-mail: bio-2016@ukr.net

Зоя Михайлівна Шелест
Зоя Михайлівна Шелест

Доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент.
Наукові інтереси: лісові екосистеми, радіоекологічні проблеми Українського Полісся, реабілітація радіоактивно забруднених територій, екологічна освіта.
Тема дисертації: «Закономірності надходження цезію-137 в організм козулі європейської в лісових екосистемах Центрального Полісся».
Назва ЗВО, що був закінчений: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Спеціальність: Біофізика.
Рік закінчення: 1983 рік.
Кваліфікація: біолог-біофізик, викладач біології та хімії.
Стаж роботи: 38 років.
Контакти: аудиторія 119а, e-mail: szm05121960@gmail.com

Тетяна Володимирівна Курбет
Тетяна Володимирівна Курбет

Доцент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Наукові інтереси: радіоекологія, міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі, реабілітація радіоактивно забруднених територій, токсикологія, лісові екосистеми, прикладна статистика.
Тема дисертації: «Екологічні особливості накопичення 137Cs їстівними макроміцетами лісів Полісся України».
Назва ЗВО, що був закінчений: Київський університет імені Тараса Шевченка.
Спеціальність: Біологія.
Рік закінчення: 1997 рік.
Кваліфікація: біолог-ботанік, викладач біології.
Стаж роботи: загальний – 33 роки 2 місяці, науково-педагогічний – 20 років 9 місяців.
Контакти: аудиторія 308 а, e-mail: meraviglia@ukr.net

Галина Віталіївна Скиба
Галина Віталіївна Скиба

Доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: нанотехнології, золь-гель синтез, аналітичні методи дослідження якості об’єктів навколишнього середовища.
Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин».
Назва ЗВО, що був закінчений: Дніпропетровський державний університет.
Спеціальність: Хімія.
Рік закінчення: 1984 рік.
Кваліфікація: хімік-викладач.
Стаж роботи: 33 роки.
Контакти: аудиторія 403, 308 а, e-mail: skybagalyna26@gmail.com

Тетяна Олександрівна Єльнікова
Тетяна Олександрівна Єльнікова

Доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: водні ресурси, гідроекологічні дослідження, моделювання та прогнозування стану довкілля.
Тема дисертації: «Автоматизована система для вимірювання геометричних характеристик фітопланктонів у водоймах».
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний технологічний університет.
Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища.
Рік закінчення: 2004 рік.
Кваліфікація: магістр з екології.
Стаж роботи: 17 років 1 місяць.
Контакти: аудиторія 308 а, e-mail: kpn_shto@ztu.edu.ua

Ірина Володимирівна Давидова
Ірина Володимирівна Давидова

Докторант, доцент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Наукові інтереси: промислова екологія, ландшафтна екологія, охорона атмосфери.
Тема дисертації: «Екологічна оцінка забруднення водних об’єктів і ґрунтового покриву у процесі проведення вибухових робіт при розробці гранітних кар’єрів на Житомирському Поліссі».
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний технологічний університет.
Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища.
Рік закінчення: 2003 рік.
Кваліфікація: інженер-еколог.
Стаж роботи: 16 років 11 місяців.
Контакти: аудиторія 119а, e-mail: davydvairina2@gmail.com

Марія Броніславівна Корбут
Марія Броніславівна Корбут

Доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: поводження з відходами, менеджмент відходів, сталий розвиток, екологічна освіта.
Тема дисертації: «Забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів».
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний технологічний університет.
Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища.
Рік закінчення: 2003 рік.
Кваліфікація: інженер-еколог.
Стаж роботи: 17 років.
Контакти: аудиторія 119а, e-mail: korbutmari81@gmail.com

Ганна Вікторівна Кірейцева
Ганна Вікторівна Кірейцева

Доцент кафедри екології, кандидат економічних наук, доцент.
Наукові інтереси: екологічний облік контроль , екологічний менеджмент і аудит, сталий розвиток, аналіз та аудит.
Тема дисертації: «Бухгалтерський облік операцій з охорони атмосферного повітря».
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний технологічний університет.
Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища.
Рік закінчення: 2000 рік.
Кваліфікація: магістр з екології.
Стаж роботи: 16 років.
Контакти: аудиторія 314, e-mail: anna.kireyceva@gmail.com

Олена Леонтіївна Герасимчук
Олена Леонтіївна Герасимчук

Доцент кафедри екології, кандидат педагогічних наук, доцент.
Наукові інтереси: моніторинг показників стану навколишнього природного середовища, екологічна освіта фахівців технічного спрямування.
Тема дисертації: «Формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки».
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка.
Спеціальність: Біологія і хімія.
Рік закінчення: 1997 рік.
Кваліфікація: вчитель біології і хімії.
Стаж роботи: 21 рік.
Контакти: аудиторія 308 а, e-mail: olena_1409@ukr.net

Василь Володимирович Дорощенко
Василь Володимирович Дорощенко

Доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: гідрологія.
Тема дисертації: «Оценка тепловлагообеспеченности Юго-Востока Западной Сибири».
Назва ЗВО, що був закінчений: Омський сільськогосподарський інститут.
Спеціальність: Гідромеліорація.
Рік закінчення: 1963 рік.
Кваліфікація: інженер-гідротехнік.
Стаж роботи: педагогічний стаж 47 років.
Контакти: аудиторія 119 а

Вікторія Вікторівна Мельник
Вікторія Вікторівна Мельник

Викладач кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук.
Наукові інтереси: лісові екосистеми, радіоекологічні проблеми Українського Полісся, реабілітація радіоактивно забруднених територій.
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний технологічний університет.
Спеціальність: Радіоекологія.
Рік закінчення: 2014.
Кваліфікація: інженер-радіолог.
Стаж роботи: загальний – 7 років 7 місяців (педагогічний – 3 роки 9 місяців).
Контакти: аудиторія 217, e-mail: melnyk_vika91@ukr.net

Людмила Іванівна Демчук
Людмила Іванівна Демчук

Доцент кафедри екології, кандидат педагогічних наук, доцент.
Наукові інтереси: екологічна та цивільна безпека, відповідальне ставлення до природи, екологія, океанологія, валеологія.
Тема дисертації: “Формування відповідального ставлення до природи в учнів 5 - 9 класів сільської школи у процесі позакласної виховної роботи”
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Спеціальність : біологія і хімія
Рік закінчення: 2002 рік
Кваліфікація : вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.
Стаж роботи: загальний - 19 років, науково-педагогічний - 9 років.
Контакти : аудиторія 119а, е-mail: lyudvig1980@i.ua

Олександр Володимирович Медвідь
Олександр Володимирович Медвідь

Асистент кафедри екології, директор ТОВ «ЕКО-МБ».
Наукові інтереси: охорона навколишнього природного середовища, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, дозвільна документація в сфері екологічної безпеки.
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський державний технологічний університет.
Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища.
Рік закінчення: 2003 рік.
Кваліфікація: інженер-еколог.
Стаж роботи: в сфері екології – 16 років.
Контакти: аудиторія 308 а, e-mail: med.ov@ukr.net

Григорій Іванович Парфенюк
Григорій Іванович Парфенюк

Доцент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
Наукові інтереси: екологічні аспекти функціювання агроекосистем.
Тема дисертації: «Системи удобрення та режими використання довготривалих лук Західного Полісся України».
Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський сільськогосподарський інститут.
Спеціальність: «Агрономія».
Рік закінчення: 1975 рік.
Кваліфікація: «вчений агроном».
Стаж роботи: загальний – 48 років, науково-педагогічний – 38 років.
Контакти: аудиторія 119а, e-mail: gr27011950@gmail.com