Професорсько-викладацький склад кафедри екології

Володимир Павлович Краснов
Володимир Павлович Краснов

Професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Наукові інтереси: радіоекологія, лісова радіоекологія.

Михайло Маркович Вінічук
Михайло Маркович Вінічук

професор кафедри екології, доктор біологічних наук, професор.
Наукові інтереси: радіоекологія, екологія лісу, ґрунтознавство.

Зоя Михайлівна Шелест
Зоя Михайлівна Шелест

доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент.
Наукові інтереси: екологічна освіта, радіоекологія.

Тетяна Володимирівна Курбет
Тетяна Володимирівна Курбет

доцент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Наукові інтереси: радіоекологія, екологія лісу.

Галина Віталіївна Скиба
Галина Віталіївна Скиба

доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: геохімічні міграції хімічних елементів.

Тетяна Олександрівна Єльнікова
Тетяна Олександрівна Єльнікова

доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: математичне моделювання в екології, гідрологія.

Ірина Володимирівна Давидова
Ірина Володимирівна Давидова

Докторант, доцент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Наукові інтереси: промислова екологія, ландшафтна екологія.

Марія Броніславівна Корбут
Марія Броніславівна Корбут

доцент кафедри екології, кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: управління та поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки звалищ ТПВ.

Ганна Вікторівна Кірейцева
Ганна Вікторівна Кірейцева

доцент кафедри екології, кандидат економічних наук.
Наукові інтереси: бухгалтерський облік екологічної діяльності, екологічний менеджмент і аудит.

Олена Леонтівна Герасимчук
Олена Леонтівна Герасимчук

старший викладач кафедри екології, кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси: методика викладання хімії, аналітична хімія.

Юрій Несторович Мандро
Юрій Несторович Мандро

асистент кафедри, лаборант.
Наукові інтереси: радіоекологія, фітоекологія.

Сергій Володимирович Кальчук
Сергій Володимирович Кальчук

докторант кафедри екологія, доцент, кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: відкрита розробка родовищ корисних копалин, моделювання процесів руйнування природного каменю, безвибухові технології видобування облицювальних порід.

Вікторія Вікторівна Мельник
Вікторія Вікторівна Мельник

Асистент, аспірант кафедри екологія.
Наукові інтереси: лісові екосистеми, радіоекологічні проблеми Українського Полісся.