Професорсько-викладацький склад кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Олександр Миколайович Толкач
Олександр Миколайович Толкач

Заступник завідувача кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: геометризація родовищ, відкрита розробка родовищ корисних копалин.
Контакти: кабінет 307-а; e-mail: oltolkach@gmail.com

Валентин Вацлавович Коробійчук
Валентин Вацлавович Коробійчук

Професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., д.т.н., професор.
В 2004 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2004 по 2007 рік аспірант кафедри геотехнологій та промислової екології ЖДТУ очної форми навчання. Кандидат технічних наук з 2008 року. Тема дисертації: “Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп’ютерних технологій”. Доктор технічних наук з 2018 року. Тема дисертації: «Розробка наукових основ технології супутнього видобування блоків в умовах щебеневих гранітних кар’єрів».
За період викладацької роботи Коробійчуком В.В. було успішно пройдено міжнародне стажування:

  • Чеська Республіка, Чеський технічний університет в Празі, з 05.10.2014 р. по 03.05.2015 р.;
  • Німеччина, Фрайберська бергакадемія, м. Фрайберг, з 19.11.2017 р. по 02.12.2017 р.;
  • Іспанія, Університет Кордоби, м. Кордоба, з 08.04.2019 р. по 12.04.2019 р.
Має 140 науково-методичних праць, з них 80 фахових видань серед яких 15 публікацій, що включені до переліку міжнародних науково-метричних баз даних «Scopus» та «Web of Science», 14 навчальних посібників та підручників, в т.ч. 7 з грифом МОНУ, 2 монографії, 1 патент на винахід.
Контакти: e-mail: korobiichykv@gmail.com

Олександр Валерійович Камських
Олександр Валерійович Камських

Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: фізичні процеси гірничого виробництва.
Контакти: кабінет 309; e-mail: kamskikh.aleksandr@rambler.ru

Олег Володимирович Хоменчук
Олег Володимирович Хоменчук

Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: шахтне і підземне будівництво, моделювання систем гірничих підприємств, механіка сипучих середовищ, моделювання швидкоплинних процесів, використання нетрадиційних джерел енергії
Контакти: кабінет 309; e-mail: khomench@gmail.com

Олена Олександрівна Ремезова
Олена Олександрівна Ремезова

Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., доктор геологічних наук.
Наукові інтереси: геологія титанових руд, пошуки та розвідка бурштину
Контакти: кабінет 314; e-mail: remezova-e@mail.ru

Сергій Іванович Башинський
Сергій Іванович Башинський

Старший викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Наукові інтереси: технологія алмазно-канатного розпилювання природного каменю, моделювання процесів гірничого виробництва
Контакти: кабінет 314; e-mail: ip_bass@i.ua

Неля Миколаївна Остафійчук
Неля Миколаївна Остафійчук

Старший викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Наукові інтереси: геологія алмазів, пошук та розвідка родовищ камерних пегматитів
Контакти: кабінет 314; e-mail: onm.gef@ukr.net

Марина Анатоліївна Колодій
Марина Анатоліївна Колодій

Старший викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Наукові інтереси: створення стендів для випробування зразків крихких гірських порід
Контакти: кабінет 309; e-mail: kolodiimarina27@gmail.com

Володимир Олександрович Шлапак
Володимир Олександрович Шлапак

Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., к.т.н., доцент.
В 2000 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 7.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію гірничий інженер.
В 2016 році захистив дисертацію на тему "Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні декоративного каменю" (спеціальність 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корисних копалин") на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».
Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. з 2018 року.
За період викладацької діяльності було успішно пройдено міжнародне стажування:

  • стажування у Фрайберзькій гірничій академії (Німеччина), Erasmus+ KA107, 2017 р.
  • стажування у Фрайберзькій гірничій академії (Німеччина), Erasmus+ KA107, 2018 р.
  • cтажування у Університет Думпліпінар (Турція), Erasmus+ KA107, 2019 р.
  • стажування у Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, (Німеччина), Erasmus+ KA2, 2019 р.
Має 34 науково-методичних праць, з них 18 фахових видань серед яких 4 публікацій, що включені до переліку міжнародних науково-метричних баз даних «Scopus» та «Web of Science», 4 навчальних посібників та підручників.
Контакти: кабінет 309; e-mail: shlapakvo@gmail.com

Ніна Павлівна Карімбетова
Ніна Павлівна Карімбетова

Аспірант кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Наукові інтереси: видобування блочного облицювального каменю
Контакти: кабінет 314; e-mail: ninykla@bk.ru

Володимир Ігорович Шамрай
Володимир Ігорович Шамрай

Аспірант кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Наукові інтереси: процеси обробки природного каменю.
Контакти: кабінет 309; e-mail: vp97776@gmail.com

Тетяна Сергіївна Хмелюк
Тетяна Сергіївна Хмелюк

Аспірант кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Наукові інтереси: комбіновані способи розробки родовищ корисних копалин
Контакти: кабінет 309; e-mail: hmelyuktatyana@mail.com