Викладання за кордоном іноземною мовою

Показником високого рівня педагогічної майстерності є запрошення викладачів кафедри до читання лекцій іноземною мовою в зарубіжних університетах – партнерах ЖДТУ.

  • Протягом 2015-2018 рр. на запрошення Сопотської Вищої Школи (м. Сопот, Польща) д.е.н. Катерина Романчук читає лекції з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Лекції відбуваються польською мовою.