Викладання за кордоном іноземною мовою

Показником високого рівня педагогічної майстерності є запрошення викладачів кафедри до читання лекцій іноземною мовою в зарубіжних університетах – партнерах ЖДТУ.

  • 13-16 жовтня 2010 р. к.е.н, доц. А.В. Рабошук взяла участь в заході “Міжнародні дні 2010” в Університеті прикладних наук в м. Бохум (Німеччина), де проведено лекційні заняття англійською мовою з проблем стандартизації бухгалтерського обліку на фоні глобалізаційних процесів та впровадження МСФЗ для студентів, які навчаються на англо-німецьких магістерських програмах з бізнес-адміністрування та міжнародного менеджменту, що підтверджується відповідним свідоцтвом.
  • 3-6 листопада 2014 р. к.е.н., доц. А.В. Рабошук взяла участь в навчальному процесі закладу вищої освіти «Брестський державний технічний університет» (БрДТУ) в рамках Державної програми розвитку вищої освіти Республіки Білорусь на 2011-2015 рр., що засвідчується відповідним Свідоцтвом про участь у навчальному процесі від 06.11.2014 р. Відповідно до затвердженого графіку проведення занять к.е.н., доц. А.В. Рабошук прочитала лекційні, семінарські та практичні заняття для студентів 2-го, 3-го та 4-го курсів спеціальностей «Фінанси та кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» з дисциплін «Теорія бухгалтерського обліку», «Управлінський облік», «Міжнародні стандарти фінансової звітності» англійською мовою, а також лекції-консультації для професорсько-викладацького складу економічного факультету.
  • 24-25 жовтня 2015 р. та 30-31 січня 2016 р. у м. Сопот (Республіка Польща) відбулися лекції д.е.н., завідувача кафедри міжнародної економіки Катерини Василівни Романчук для студентів Сопотської Вищої Школи. На запрошення Сопотської Вищої Школи (м. Сопот, Польща) д.е.н. Катерина Романчук прочитала лекції з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Лекції відбулися польською мовою. У ході лекцій висвітлено проблеми формування фінансової звітності в умовах глобального ринку; розглянуті існуючі моделі бухгалтерського обліку; окреслено діяльність організацій, які розробляють МСФЗ; розкрито особливості застосування МСФЗ в ЄС та у Республіці Польщі; визначено особливості застосування та призначення Концептуальної основи фінансової звітності, а також порядок застосування МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 2 “Запаси”, МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”, МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”, МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”, МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”. Під час зустрічей відбулися жваві дискусії із зазначеної проблематики.