Участь у міжнародних конференціях та семінарах

  • 3-5 листопада 2002 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук взяла участь у ІІІ-ій Міжнародній науковій конференції “Інвестиції у бухгалтерському обліку”, організованою кафедрою фінансового обліку та контролю Економічної академії ім. Оскара Лангего (м. Вроцлав, Польща)
  • у листопаді 2011 р. к.е.н., доц. К.В. Шиманська взяла участь у ХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти” (Ужгород-Мішкольц-Кошице)
  • 25-26 квітня 2013 р. к.е.н. В.В. Бондарчук взяв участь в IV Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективи інноваційного розвитку Республіки Білорусь” (організатор – Брестський державний технічний університет, м. Брест, Республіка Білорусь), що підтверджується відповідним сертифікатом.
  • 21-24 травня 2013 р. к.е.н., доц. К.В. Шиманська взяла участь у ХХVІ міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток єдиного європейського освітнього простору: поєднання найкращого міжнародного досвіду з національними традиціями”, яка проводилася на базі Університету м. Мішкольц (Угорщина). Серед організаторів: Національна академія педагогічних наук України, Міжнародне академічне товариство ім. Михайла Балудянського (Словаччина).
  • 16 листопада 2015 р. декан факультету обліку і фінансів д.е.н., проф. О.А. Лаговська, завідувач кафедри міжнародної економіки д.е.н., доц. К.В. Романчук та доцент кафедри міжнародної економіки к.е.н., доц. К.В. Шиманська взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Стан та розвиток двостороннього економічного співробітництва Польщі та України, про що свідчать відповідні сертифікати. Конференція проходила у м. Варшава (Польща) на базі Академії фінансів та бізнесу Вістула під патронатом Польсько-української економічної палати та була присвячена актуальним питанням польсько-українського економічного співробітництва. Представники факультету виступили з наступними доповідями:
    • «Розрив у рівнях економічного розвитку України та держав ЄС як об’єктивна реальність євроінтеграції України» (завідувач кафедри міжнародної економіки д.е.н., доц. К.В. Романчук);
    • «Стан та перспективи зовнішньої торгівлі між Республікою Польща та Україною» (доцент кафедри міжнародної економіки к.е.н. К.В. Шиманська);
  • «Перспективи співпраці України та Польщі у сфері освітніх програм» (декан факультету обліку і фінансів д.е.н., проф. О.А. Лаговська).