Участь у всеукраїнських та міжнародних семінарах, програмах і тренінгах

 • 1 жовтня 2013 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук взяла участь у Всеукраїнському форумі “Податки і захист бізнесу”
 • протягом жовтня-грудня 2013 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук та к.е.н., доц. К.В. Шиманська прослухали сертифікований курс “Використання прикладного рішення “Інформаційні системи бухгалтерського обліку:Бухгалтерія 8 для України” Редакція 1.2” у центрі сертифікованого навчання ЧФ “Своя справа”, про що є відповідні сертифікати
 • 26 травня 2014 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук взяла участь у семінарі «Навіщо платити більше? Оптимізуємо оподаткування» (м. Київ, Лектор – к.е.н., Заслужений економіст України, шеф-редактор журналу «Бухгалтер» О. Кірш)
 • у вересні-жовтні 2015 р. курси підготовки з Міжнародних стандартів фінансової звітності для професіоналів пройшли завідувач кафедри д.е.н. К.В. Романчук та доцент кафедри к.е.н. К.В. Шиманська. У червні 2015 року к.е.н. доцент кафедри міжнародної економіки В.В. Бондарчук пройшов навчання з курсу «Внутрішній аудит», організовані Інститутом фінансових бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial Accountants, UK), за результатами якого успішно склав іспит на отримання відповідного сертифіката. Міжнародна кваліфікація підтверджує високий рівень знань та компетенцій для розкриття інформації про діяльність компаній та групи у фінансовій звітності, а також формування професійного судження з питань практичного застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS/IFRS). Це дозволить на високому рівні викладати фахові дисципліни щодо застосування в діяльності фахівців з міжнародної економіки та обліку і аудиту міжнародних стандартів фінансової звітності.
 • щорічно д.е.н., доц. К.В. Романчук та к.е.н., доц. К.В. Шиманська проходять постійне удосконалення професійних знань аудиторів, що підтверджується Свідоцтвами Аудиторської палати України. Це дозволить на високому рівні викладати фахові дисципліни щодо застосування в діяльності фахівців з міжнародної економіки та обліку і аудиту міжнародних стандартів аудиту.
 • з 01 жовтня 2014 р. по 31 березня 2015 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук пройдено підвищення кваліфікації (стажування) в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі міжнародної економіки з навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», «Торгова політика та комерційна дипломатія», «Митні операції». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 011447
 • 01 жовтня 2014 р. по 31 березня 2015 р. к.е.н. В.В. Бондарчук пройдено підвищення кваліфікації (стажування) в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті з на кафедрі міжнародної економіки з навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Транснаціональні корпорації». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 011467
 • з 01 жовтня 2014 р. по 31 березня 2015 р. к.е.н., доц. К.В. Шиманською пройдено підвищення кваліфікації (стажування) в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі міжнародної економіки з навчальних дисциплін «Регіональна економіка», «Соціально-економічні типи країн», «Міжнародна економічна діяльність України». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 011460
 • 12.2014 р. к.е.н. В.В. Бондарчук взяв участь Всеукраїнський науковий круглий стіл “Розвиток аудиту в Україні у контексті європейської інтеграції”, м. Київ.
 • 05.2015 р. к.е.н. В.В. Бондарчук взяв участь у міждисциплінарному науково-методичному семінарі на тему: «Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в державних органах у контексті імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС» (м. Київ).
 • 22 квітня 2015 р. д.е.н. Романчук К.В. взяла участь у міжвузівському круглому столі “Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах трансформації системи управління”.
 • 25 вересня 2015 р. завідувач кафедри міжнародної економіки д.е.н. Катерина Романчук та доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н. Катерина Шиманська взяли участь у зустрічі-дискусії «Вихід на ринки ЄС. актуальні тренди», організованій Київською обласною державною адміністрацією у співпраці з Фундацією CentralEuropeanAcademyStudiesandCertification, (Бидгощ, Польща), ГО «Ліга розвитку науки» (Київ, Україна) та за підтримки Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації при КОДА (Кив, Україна). У ході зустрічі-дискусії обговорювалися питання: бізнес-стратегії та маркетинг у 2016 році; системи сертифікації та акредитації ЄС. Процедура сертифікації CE – крок за кроком. Маркування товарів знаком відповідності CE (ConformitéEuropéenne) та його наслідки при експорті продукції на внутрішній ринок ЄС. Стандарти ISO та управління через якість; фінансові інструменти підтримки бізнесу – дотації ЄС, програми 2014-2020; освіта-наука-МСБ: можливості співпраці на базі проектних офісів; роль інновації в сучасній економіці: регіональний контекст.
 • 19-20 листопада 2015 р. завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н. К.В. Романчук взяла участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні виклики розвитку світової економіки», що проводилася на базі кафедри міжнародної економіки та маркетингу Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України (що підтверджується відповідним сертифікатом участі). У ході конференції відбулися дискусії за напрямами: сучасні тенденції та закономірності розвитку світової економіки; глобальна валютно-фінансова нестабільність та перспективи розвитку ринків, що розвиваються; взаємодія та суперечності глобального та регіонального у світовій економіці; державні та ринкові механізми розвитку світової економіки; сучасні маркетингові технології в умовах невизначеності глобального та національного середовища; маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків; стратегії розвитку міжнародного бізнесу за умови трансформацій конкурентного середовища.
 • д.е.н., доц. К.В. Романчук та к.е.н., доц. К.В. Шиманська є авторами практичних статей з проблем бухгалтерського обліку та оподаткування інформаційного ресурсу Ютека та постійними авторами статей у професійному виданні “Аудитор України”.
 • д.е.н., доц. К.В. Романчук є постійним лектором Фінансової академії «Актив» – читає вебінари для бухгалтерів з проблем бухгалтерського обліку та оподаткування
 • з вересня 2016 р. к.е.н. В.В. Ксендзук є учасником Стипендіальної програми ім. Лейна Кіркладна, в рамках якої проходить 10-тимісячне стажування в Познанському економічному університету (Польща).