Центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами

Інформація про центр

Центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами Житомирського державного технологічного університету здійснює роботу за наступними напрямами діяльності:

 • підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади;
 • підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
 • паспортно-візова робота з іноземними громадянами, які навчаються в університеті за базовими напрямами і спеціальностями.

Завідувач центру

Оксана Андріївна Черниш
Оксана Андріївна Черниш

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

У 2011 році здобула ступінь магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. І. Франка.

12 травня 2016 року захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. Дисертаційна робота на тему: «Медіажанр «Слово редактора»: лінгвостилістичний та лінгвокомунікативний аспекти (на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів».

Опубліковано близько 40 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: дискурсологія, жанрологія, медіалінгвістика, лінгвостатистика, комунікативна, комп’ютерна, корпусна лінгвістики, НЛП програмування у лінгвістиці.

Контакти кабінет 117-a; телефон: +38 (0412) 24-07-04; e-mail: chernyshoxana@gmail.com

Співробітники центру

Гайдай Ірина Олегівна

Гайдай Ірина Олегівна

Якимчук Світлана Ростиславівна

Якимчук Світлана Ростиславівна

Підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

Центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами Житомирського державного технологічного університету здійснює підготовку слухачів на платних підготовчих курсах за такими формами навчання:

Вечірня форма навчання

Заняття проводяться з 1 жовтня 2017 р. по 30 квітня 2018 р.
7 місяців (15 днів новорічні канікули).

Кількість годин:

 • математика – 48 годин лекційного матеріалу та 48 годин практичних занять
 • українська мова – 48 годин
 • українська література – 24 години
 • історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька) – 48 годин з кожного предмету

Вибір предметів здійснюється за бажанням абітурієнта. Заняття з відповідних предметів розпочинаються по мірі комплектації груп.

Суботня форма навчання

Заняття проводяться з 1 жовтня 2017 р. по 30 квітня 2018 р.
7 місяців (15 днів новорічні канікули).

Кількість годин:

 • математика - 48 годин
 • українська мова – 48 годин
 • українська література – 24 години
 • історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька) – 48 годин з кожного предмету

Вибір предметів здійснюється за бажанням абітурієнта. Заняття з відповідних предметів розпочинаються по мірі комплектації груп.

Заняття на підготовчих курсах ЖДТУ проводяться за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська 103.

Програми занять на підготовчих курсах ЖДТУ та методика їх проведення орієнтовані на поглиблення знань з математики, української мови і літератури, історії України, біології, фізики, хімії, географії та іноземної мови (англійська, німецька) з чіткою орієнтацією на вимоги, що пред’являються до абітурієнтів при здачі тестів зовнішнього незалежного оцінювання.

ЖДТУ має більш як 50-річний досвід проведення довузівської підготовки. При здачі тестів зовнішнього незалежного оцінювання особи, які навчались на підготовчих курсах, як правило, виявляють глибокі знання. Крім того, навчання на підготовчих курсах допомагає учням систематизувати знання, отримані під час навчання в школі, що дуже потрібно для успішного складання випускних іспитів у школі.

На підготовчих курсах ЖДТУ працюють провідні викладачі Житомирського державного технологічного університету та інших навчальних закладів міста. Викладачі підготовчих курсів намагаються створити всі умови для того, щоб слухачі курсів отримали глибокі, міцні та ґрунтовні знання.

Підготовка іноземних громадян

Житомирський державний технологічний університет здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади за інженерно-технічним та економічним напрямами.

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки та спеціальностями здійснюється у Житомирському державному технологічному університеті з 1992 року. На сьогодні в університеті навчається 27 іноземних громадян.

Історична довідка про центр

Довузівська підготовка громадян України проводилась в Житомирському державному технологічному університеті майже з моменту його відкриття в 1960 році, як загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Спочатку це були чотирьохмісячні підготовчі курси з математики, фізики, хімії, української та російської мови для вступників до вищих навчальних закладів. Така форма підготовки учнівської молоді відкрита в 1961 р. і проводиться по сьогоднішній день.

В 1976 році було відкрито і підготовче відділення для громадян нашої країни, які відслужили в армії або мали річний стаж роботи по закінченні середньої школи. Слухачі підготовчого відділення протягом одного навчального року повторювали курс шкільних дисциплін, необхідних для подальшого у вузі навчання. Випускний екзамен на підготовчому відділенні був для слухачів одночасно і вступним у наш вуз та в Київський політехнічний інститут. Останній набір на підготовче відділення було здійснено в Житомирському філіалі КПІ (ЖФ КПІ - таку назву наш вуз отримав в січні 1975 року) в 1990-1991 навчальному році. Слухачі, які успішно закінчили відділення стали студентами в 1991 році.

Першим керівником підготовчого відділення ЖФ КПІ був кандидат технічних наук, доцент Соколов Георгій Петрович (з грудня 1976 р. по жовтень 1978 р.). В наступні роки підготовчим відділенням керували: кандидат фізико-математичних наук, доцент Салогуб Віктор Анатолійович, старший викладач Дідківський Анатолій Никифорович, старший викладач Хоменко Адам Адамович, викладач Невдобенко-Івашина Валентина Степанівна та викладач Добрякова Лідія Василівна. Протягом всієї роботи підготовчого відділення на ньому працювали такі викладачі: Левакова А.В., Гумінська Г.В., Грабар І.Г., Капустін В.В., Тичина О.Р., Камінський Б.Т., Івахненкова В.В., Михайленко Р.А.

Набір на підготовче відділення ЖФ КПІ здійснювався щорічно в кількості 150 слухачів.

За роки свого існування (1976-1991 рр.) підготовче відділення нашого університету підготувало до вступу у вищі навчальні заклади велику кількість слухачів, переважна більшість яких стала студентами і успішно закінчила навчання, отримавши дипломи про вищу технічну освіту.

У 1989 р. на базі Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту було відкрито Житомирську середню загальноосвітню школу № 4 фізико-математичного профілю з метою цілеспрямованої підготовки учнів VIII-XI класів загальноосвітніх шкіл до вступу в наш вуз. Робота по створенню цієї школи фактично розпочалась у 1987 році, коли в Житомирській середній загальноосвітній школі № 22 було відібрано шляхом конкурсних випробувань з кількох класів два класи підвищеної фізико-математичної підготовки. Два викладачі ЖФ КПІ Письменчук Н.В. (математик) і Хоменко А.А. (фізик) протягом двох років підготували 9-й та 10-й класи, які повністю перейшли в перший набір Житомирської середньої загальноосвітньої школи № 4 фізико-математичного профілю. Першим директором цієї школи був Дідківський Анатолій Никифорович. З 1991 року школу очолив доцент Громовий А. П.

В листопаді 1991 році в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту було створено факультет довузівської підготовки (ФДП), який об’єднав в собі довузівську підготовку громадян України та Житомирську середню загальноосвітню школу № 4 фізико-математичного профілю. Згідно наказу № 47-26-л від 1 листопада 1991 року першим деканом факультету був призначений кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики ЖФ КПІ, директор Житомирської середньої загальноосвітньої школи № 4 фізико-математичного профілю Громовий Андрій Петрович.

У 1992 році Житомирська середня загальноосвітня школа № 4 фізико-математичного профілю була реорганізована в технічний ліцей.

В цьому ж 1992 році на факультеті довузівської підготовки Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту було відкрито філію підготовчого відділення для іноземних громадян Київського політехнічного інституту. Факультет розширився і було введено посаду заступника декана ФДП. У листопаді 1992 року на цю посаду був призначений кандидат фізико-математичних наук Прилипко Олександр Іванович, який працював заступником декана до жовтня 1998 року.

З 1992 по 1994 рік підготовче відділення для іноземних громадян закінчило 15 громадян Пакистану. Випускники підготовчого відділення для іноземних громадян продовжили своє навчання в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту та у вузах Києва і Вінниці. На підготовчому відділенні для іноземних громадян ЖФ КПІ викладали Забашта О.В., Янчевський В.Ф., Камінський Б.Т., Громовий А.П., Прилипко О.І., Олексюк В.Ю., Кругляк Б.А., Редчиць В.С., Громовий О.А.

У жовтні 1998 року підготовче відділення для іноземних громадян перейшло до структури міжнародного відділу Житомирського інженерно-технологічного інституту (ЖІТІ – таку назву наш вуз отримав в 1994 році). В структурі факультету довузівської підготовки залишилась довузівська підготовка громадян України та Житомирський міський ліцей при ЖІТІ (таку назву отримав у 1995 році технічний ліцей).

В жовтні 2001 року факультет довузівської підготовки ЖІТІ очолив доктор фізико-математичних наук, професор і завідувач кафедри вищої математики Михайленко Василь Васильович, а його заступником став старший викладач кафедри вищої математики Головня Руслан Миколайович.

Крім підготовчих курсів та Житомирського міського ліцею при ЖІТІ в серпні 2000 р. до структури факультету увійшов навчальний комплекс "Менеджмент організацій" створений на базі ЗОШ № 4 м. Бердичева та розширений в 2001 р. на базі ЗОШ № 34 м. Житомира. Протягом 10-11 класів слухачі комплексу вивчали навчальні дисципліни за програмою першого курсу факультету економіки та менеджменту ЖІТІ. Після закінчення навчання на комплексі слухачі, які успішно складали випускні випробування, зараховувалися на другий курс факультету економіки та менеджменту ЖІТІ за спеціальністю менеджмент організацій. У вересні 2003 року навчальний комплекс припинив свою роботу, здійснивши кілька випусків.

З листопада 1991 року Житомирський міський ліцей при ЖІТІ знаходився в структурі факультету довузівської підготовки Житомирського інженерно-технологічного інституту. З жовтня 2003 року на факультеті залишилась лише довузівська підготовка громадян України.

З жовтня 2003 року до липня 2009 року факультет довузівської підготовки очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики Прилипко Олександр Іванович.

У липні 2009 року факультет довузівської підготовки Житомирського державного технологічного університету ( ЖДТУ – таку назву наш вуз отримав в березні 2003 року) реорганізовано у підготовче віділення, яке з серпня 2009 року до жовтня 2013 року очолював доцент Прилипко О.І.

У жовтні 2013 року підготовче віділення ЖДТУ реорганізовано у центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами (ЦДОРІС), на який покладено наступні функції: підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади (вказана освітня послуга у стадії ліцензування) та паспортно-візова робота з іноземними громадянами, які навчаються в університеті за базовими напрямами і спеціальностями. ЦДОРІС очолює доцент Прилипко О.І.

На сьогоднішній день центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами Житомирського державного технологічного університету (здійснює підготовку громадян України до здачі тестів зовнішнього незалежного оцінювання на вечірніх та суботніх підготовчих курсах.

На підготовчих курсах ЖДТУ працюють провідні викладачі Житомирського державного технологічного університету та інших навчальних закладів Житомирської області. Серед них доцент Прилипко О.І., викладачі Антонова Л.І., Борозенна О.С., Єфіменко О.К., Кобзар С.К., Маліновська Т.В., Очич В.М., Ткачов В.О. та інші. Викладачі підготовчих курсів намагаються створити всі умови для того, щоб слухачі курсів отримали глибокі, міцні та ґрунтовні знання з української мови та літератури, математики, фізики, історії України та інших предметів.

Центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами активно займається агітаційною та профорієнтаційною роботою серед учнів 11-х класів, надаючи майбутнім абітурієнтам всю необхідну інформацію для вступу в Житомирський державний технологічний університет.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 100, 117-a
Телефон: +38 (0412) 24-14-27, +38 (0412) 24-07-04
E-mail: chernyshoxana@gmail.com, iryna.gaidai@gmail.com