Первинна профспілкова організація викладачів та співробітників ЖДТУ

«Лише соціально-захищені викладачі та співробітники можуть підготувати високоякісного спеціаліста, а сприйняти знання можуть лише соціально-захищені студенти».

Голова профкому

Ірина Григорівна Коцюба
Ірина Григорівна Коцюба

04 жовтня 1983 р.н., кандидат технічних наук, доцент кафедри екологія Житомирського державного технологічного факультету, голова Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ.

Коцюба І.Г. у 2001 році закінчення ЗОШ №25 м. Житомира. В 2006 році закінчила з відзнакою повну вищу освіту та кваліфікацію магістра з екології та інженера з охорони навколишнього середовища за спеціальністю 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Житомирського державного технологічного факультету. З вересня 2006 року працювала асистентом кафедри екології ЖДТУ. З 2013 навчального року – доцент кафедри екології ЖДТУ. З грудня 2006 року навчалась в аспірантурі ЖДТУ за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія».

В 2013 р захистила дисертацію на тему «Обґрунтування наукових засад безпечного збирання та транспортування твердих побутових відходів (на прикладі м. Житомира)» на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – Екологічна безпека.

31 травня 2013 р. прийнято рішення Атестаційної колегії щодо присудження звання кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

В листопаді 2013 року пройдено курси з підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (ДСНС України Інститут державного управління у сфері ЦЗ).

23 вересня 2014 року рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

На даний момент працює на посаді доцента кафедри екології. Здійснює керівництво студентами, які неодноразово займали призові місця в II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, приймає активну участь в проведенні екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху», з 2015 до 2017 року була Головою Ради молодих вчених ЖДТУ. За період роботи на кафедрі опубліковано 76 наукових праць, отримано авторське свідоцтво та навчальний підручник.

Наукові інтереси: екологічна безпека, стан поводження з відходами, водні ресурси, екологічна логістика.

Контакти e-mail: chaszmin30@gmail.com, 0637451700

Склад профкому

  • Коцюба Ірина Григорівна – голова профспілкового комітету викладачів та співробітників ЖДТУ – к.т.н., доцент кафедри екології, член Вченої ради університету.
  • Коваль Жанна Цезарівна – заступник голови профкому та відповідальна за дотримання положень колективного договору; завідуюча аспірантурою.
  • Кальчук Світлана Степанівна – скарбник профкому; бухгалтер-касир.
  • Білодід Неля Миколаївна – секретар профкому; асистент кафедри ПЗОТ.
  • Назаренко Тетяна Петрівна – відповідальна з питань організаційно-соціальних питань, доцент, заступник декана ФОФ
  • Семенова Ірина Василівна – відповідальна з питань охорони праці та техніки безпеки та голова комісії з питань умов та охорони праці й техніки безпеки; завідуюча складом.
  • Кобзар Світлана Казимирівна – відповідальна з соціальних питань та голова комісії з соціальних питань; старший викладач кафедри іноземних мов.
  • Давидюк Юлія Володимирівна – відповідальна за культурно-оздоровчу роботу; доцент кафедри менеджменту.
  • Шараковський Василь Миколайович – відповідальний за організаційно-масову роботу.
Колектив профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ

Колектив профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ

Нормативне забезпечення

Наші екскурсії

Будапешт | Відень | Дрезден | Прага | Карпати | Урочисті події

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 222
Телефон: +38 (0412) 24-14-22