Первинна профспілкова організація викладачів та співробітників ЖДТУ

«Лише соціально-захищені викладачі та співробітники можуть підготувати високоякісного спеціаліста, а сприйняти знання можуть лише соціально-захищені студенти».

Голова профкому

Тетяна Петрівна Назаренко
Тетяна Петрівна Назаренко

Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудит, заступник декана факультету обліку і фінансів, голова Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ.

Назаренко Т.П. у 2001 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний університет за спеціальністю – “Облік і аудит”. З вересня 2005 року працювала асистентом кафедри бухгалтерського обліку і контролю в Житомирському державному технологічному університеті.

В 2011 р захистила дисертацію на тему «Бухгалтерський облік і аналіз маржинального доходу: теоретико-методичні засади» на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

В 2013 році рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського і фінансового контролю.

За період роботи на кафедрі опубліковано більше 60 наукових праць.

Наукові інтереси: маржинальний аналіз господарської діяльності підприємства, організація і методика аудиту.

Контакти e-mail: tatyana.nazarenko12@gmail.com, 0634692480

Склад профкому

  • Назаренко Тетяна Петрівна - голова профспілкового комітету викладачів та співробітників ЖДТУ, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, член Вченої ради університету.
  • Коваль Жанна Цезарівна – заступник голови профкому та відповідальна за дотримання положень колективного договору; завідуюча аспірантурою.
  • Кальчук Світлана Степанівна – скарбник профкому; бухгалтер-касир
  • Білодід Неля Миколаївна – секретар профкому; асистент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.
  • Коцюба Ірина Григорівна – відповідальна з організаційно-соціальних питань, к.т.н., доцент кафедри екології, член Вченої ради університету.
  • Семенова Ірина Василівна – відповідальна з питань охорони праці та техніки безпеки та голова комісії з питань умов та охорони праці й техніки безпеки; завідуюча складом.
  • Давидюк Юлія Володимирівна – відповідальна за культурно-оздоровчу роботу; доцент кафедри менеджменту і туризму.
  • Шараковський Василь Миколайович – відповідальний за організаційно-масову роботу.

Нормативне забезпечення

Наші екскурсії

Будапешт | Відень | Дрезден | Прага | Карпати | Урочисті події

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 222
Телефон: +38 (0412) 24-14-22