Первинна профспілкова організація викладачів та співробітників ЖДТУ

«Лише соціально-захищені викладачі та співробітники можуть підготувати високоякісного спеціаліста, а сприйняти знання можуть лише соціально-захищені студенти».

Голова профкому

Євгенія Броніславівна Коцюбинська
Євгенія Броніславівна Коцюбинська

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, член Вченої ради університету, голова Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ. В 2004 році закінчила Житомирський державний технологічний університет та отримала диплом за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит». Кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Бухгалтерський облік і контроль операцій з фінансовими інвестиціями: теорія і методика» захистила в 2012 р. в Спеціалізованій вчені раді Житомирського державного технологічного університету). Вчене звання доцента отримала в 2013 році. Стаж педагогічної роботи Коцюбинська Є.Б. у ВНЗ IV-го рівня акредитації 10 років, всі – в Житомирському державному технологічному університеті. З 1999 до 2000 року була матеріально відповідальною особою кафедри фінансів. Протягом 2002 – 2013 р. була профгрупоргом кафедри фінансів і кредиту.

Читає лекції, проводить практичні заняття з таких дисциплін: “Бюджетна система”, “Гроші і кредит”, “Бюджетний менеджмент”, “Вища освіта і Болонський процес”, “Університетська освіта”, “Фінанси”, “Фінанси підприємств”.

Має 30 публікацій, з них 22 наукового та 8 навчально-методичного характеру, в т.ч. 1 монографія у співавторстві, 16 публікацій у фахових виданнях. Є також співавтором підручника з грифом МОН України «Бухгалтерський фінансовий облік».

Наукові інтереси: проблеми теорії та практики бюджету та бюджетного менеджменту; питання модернізації вищої освіти та Болонського процесу в Україні.

Контакти e-mail: gin1@pisem.net

Склад профкому

  • Євгенія Броніславівна Коцюбинська – голова профспілкового комітету викладачів та співробітників ЖДТУ – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, член Вченої ради університету.
  • Коваль Жанна Цезарівна – заступник голови профкому та відповідальна за дотримання положень колективного договору; завідуюча аспірантурою.
  • Кушнірук Лілія Олександрівна – скарбник профкому; заступник головного бухгалтера.
  • Білодід Неля Миколаївна – секретар профкому; асистент кафедри ПЗОТ.
  • Семенова Ірина Василівна – відповідальна з питань охорони праці та техніки безпеки та голова комісії з питань умов та охорони праці й техніки безпеки; завідуюча складом.
  • Кобзар Світлана Казимирівна – відповідальна з соціальних питань та голова комісії з соціальних питань; старший викладач кафедри іноземних мов.
  • Давидюк Юлія Володимирівна – відповідальна за культурно-оздоровчу роботу; доцент кафедри менеджменту.
  • Шараковський Василь Миколайович - відповідальний за організаційно-масову роботу
Колектив профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ

Колектив профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ

Новини

Нормативне забезпечення

Наші ювіляри

Наші екскурсії

Будапешт | Відень | Дрезден | Прага | Карпати | Урочисті події

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 222
Телефон: +38 (0412) 24-14-22