Вимоги до оформлення документів

Зразки оформлення титульних аркушів

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

ГIРНИЧО-ЕКОЛОГIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ