Умови вступу

З 1 січня 2014 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1541 від 01.11.2013 р. введено новий порядок вступу іноземних громадян у вищі навчальні заклади України.

Для приїзду в Україну на навчання іноземний громадянин повинен отримати офіційне запрошення. Для цього він повинен подати в обраний навчальний заклад наступні документи (перекладені українською мовою):

 1. заяву-анкету;
 2. мотиваційний лист;
 3. копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
 4. копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
 5. копію документа про результати незалежного тестування (за наявності);
 6. письмову згоду на обробку персональних даних;
 7. копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).

Після аналізу відповідності отриманих документів приймальна комісія навчального закладу проводить співбесіду з іноземним громадянином (можливо у режимі он-лайн). У випадку отримання позитивної оцінки за результатами співбесіди навчальний заклад оформляє громадянину запрошення на навчання на офіційному бланку Міністерства освіти і науки України. Після цього вже ніякі вступні іспити і співбесіди не проводяться.

У випадку якщо мовна підготовка абітурієнта недостатня для подальшого навчання в університеті, то пропонується навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян.

Після отримання запрошення іноземний громадянин прибуває на навчання і для зарахування в навчальний заклад подає наступні документи:

 1. заяву-анкету;
 2. оригінал та копію документа про попередню освіту;
 3. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 4. копію документа про народження;
 5. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 6. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 7. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 8. 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
 9. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 4 цього перечня, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.