Законодавчо-нормативні акти

Закони
 1. Закон України "Про вищу освіту"
 2. Закон України "Про дошкільну освіту"
 3. Закон України "Про загальну середню освіту"
 4. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 5. Закон України "Про освіту"
 6. Закон України "Про позашкільну освіту"
 7. Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Листи
 1. Лист МОНМСУ "Щодо змін у сфері ліцензування та акредитації"
 2. Лист МОНМСУ "Щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти"

Накази
 1. Наказ МОНУ №847 від 24.12.2003 р. "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів"
 2. Наказ МОУ №58 від 27.01.2007 р. "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
 3. Наказ МОУ №161 від 02.06.1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"
 4. Наказ МОУ №370 від 27.10.1999 р. "Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України"
 5. Наказ МОНУ №604 від 13.07.2007 р. "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"
 6. Наказ МОНМСУ від 13.06.2012 р. №689 "Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу"
 7. Наказ МОНМСУ від 17.09.2012 р. №1021 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"
 8. Наказ МОНМСУ від 17 вересня 2012 року №1022 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг"
 9. Наказ МОНУ від 09.11.2010 р. №1067 "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №787"
 10. Наказ МОНМСУ №1377 від 29.11.2011 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 №847"
 11. Постанова КМУ "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 і від 8 серпня 2007 р. №1019"
 12. Наказ МОНУ №450 від 07.08.2002 р. "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"
 13. Наказ МОНУ №794 від 07.09.2007 р. "Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1019"
 14. Наказ МОНУ №384 від 29.03.2012 р. "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації"
 15. Наказ МОНУ №683 від 05.06.2013 р. "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року №384"

Норми
 1. Державнi будiвельнi норми України "Будинки та споруди навчальних закладiв"

Постанови
 1. Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. №228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 2. Постанова КМУ від 8 серпня 2007 р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 3. Постанова КМУ від 9 серпня 2001 р. №978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"
 4. Постанова КМУ від 10 серпня 2011 р. №865 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 5. Постанова КМУ від 12 лютого 1996 р. №200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"
 6. Постанова КМУ №1260 від 12.11.1997 року "Про документи про освіту та вчені звання"
 7. Постанова КМУ від 13 грудня 2006 р. №1719"Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
 8. Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р. №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"
 9. Постанова КМУ від 15 серпня 2012 р. №801 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 10. Постанова КМУ від 17 серпня 2002 р. №1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності"
 11. Постанова КМУ від 20 червня 2007 р. №839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"
 12. Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. №787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра"
 13. Постанова КМУ від 29 серпня 2003 р. №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"