Науково-методична рада

Методична робота у вищому навчальному закладі є невід’ємною складовою організації навчально-виховного процесу. Вона спрямована на вдосконалення навчального процесу, підвищення рівня його наукового та методичного забезпечення, надання практичної допомоги викладачам та студентам. Науково-методична робота передбачає проведення наукових досліджень з проблем вищої школи, а організаційно-методична – впровадженні результатів наукових досліджень в організацію навчально-виховного процесу. Основними завданнями Науково-методичної ради (НМР) ЖДТУ є координація науково-методичної та організаційно-методичної роботи всіх підрозділів університету. Науково-методична рада ЖДТУ є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при Вченій раді університету. В практичні роботі науково-методична рада ЖДТУ керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України, чинним положенням, наказами ректора, рішеннями Вченої ради університету.

Положення

Положення про науково-методичну раду ЖДТУ

Положення про методичні комісії факультетів ЖДТУ

Положення про організацію методичної роботи на кафедрах ЖДТУ

Склад НМР

Склад науково-методичної ради Житомирського державного технологічного університету:

№ з/п ПІБ Вч. ступінь, вч. звання Посада
1. Виговський Георгій Миколайович К.т.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри менеджменту, голова науково-методичної ради
2. Олійник Оксана Вікторівна Д.е.н., доцент Перший проректор
3. Шелест Зоя Михайлівна К.біол.н., доцент Завідувач кафедри природничих наук, начальник НМУ, секретар науково-методичної ради ЖДТУ
4. Данилко Валерій Кирилович Д.е.н., професор Проректор з наукової роботи, завідувач кафедри економіки
5. Громовий Андрій Петрович К.т.н., доцент Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
6. Остапчук Тетяна Петрівна К.е.н., доцент Декан обліково-фінансового факультету
7. Котенко Володимир Володимирович К.т.н., доцент Декан гірничо-екологічного факультету
8. Опалов Олександр Анатолійович К.е.н., доцент Декан факультету економіки та менеджменту
9. Вакалюк В’ячеслав Анатолійович К.е.н., доцент Завідувач центру післядипломної освіти
10. Прилипко Олександр Іванович К.ф-м.н., доцент Завідувач підготовчим відділенням
11. Сєров Володимир Володимирович К.т.н., доцент Декан факультету інженерної механіки
12. Андреєв Олександр Володимирович К.т.н., доцент Доцент кафедри радіотехніки
13. Бужимська Катерина Олександрівна К.е.н. Доцент кафедри економіки
14. Глущук Олена Миколаївна К.е.н., доцент Доцент кафедри бухгалтерського обліку і контролю
15. Гніліцький Віталій Васильович К.т.н., доцент Завідувач кафедри автоматики і управління в технічних системах
16. Данильченко Олександр Михайлович К.т.н., доцент Завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерної техніки
17. Кальчук Сергій Володимирович К.т.н., доцент Завідувач кафедри геотехнологій імені професора М.Т. Бакка
18. Каргополова Надія Петрівна Доцент Доцент кафедри автоматизації і комп’ютеризованих технологій
19. Коваль Валерій Олександрович Д.фіз.-мат.н., професор Завідувач кафедри вищої математики
20. Краснов Володимир Павлович Д.с.-г.н., професор Завідувач кафедри екології
21. Купкін Євгеній Савелійович К.т.н., доцент Доцент кафедри автоматики і управління в технічних системах
22. Могельницька Людмила Францівна К.філол.н., доцент Завідувач кафедри іноземних мов
23. Малюга Наталія Михайлівна Д.е.н., професор Завідувач кафедри аналізу і статистики
24. Маслова Світлана Олексіївна   Доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
25. Мельничук Дмитро Петрович К.е.н., доцент Завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці
26. Мельничук Сергій Володимирович К.т.н., доцент Доцент кафедри автомобілів і механіки технічних систем
27. Москвін Павло Петрович Д.ф-м.н., професор Завідувач кафедри фізики
28. Муляр Володимир Ілліч Д.філос.н., професор Завідувач кафедри гуманітарних наук
29. Панішев Анатолій Васильович Д.т.н., професор Завідувач кафедри інформатики і комп’ютерного моделювання
30. Панченко Інна Анатоліївна К.е.н., доцент Доцент кафедри бухгалтерського обліку і контролю
31. Петренко Іван Іванович К.пед.н., доцент Завідувач кафедри фізичного виховання
32. Петрук Олександр Михайлович Д.е.н., професор Завідувач кафедри фінансів
33. Полонський Леонід Григорович Д.т.н., професор Заступник завідувача кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем
34. Скачков Володимир Олександрович   Старший викладач кафедри програмного забезпечення обчислювальної техніки
35. Соболевський Руслан Вадимович К.т.н., доцент Заступник завідувача кафедри маркшейдерії
36. Солонінко Костянтин Степанович К.е.н., професор Завідувач кафедри економічної теорії
37. Тарасюк Галина Миколаївна Д.е.н., доцент Професор кафедри економіки
38. Чухов Владислав Вікторович К.т.н. Доцент кафедри електронних апаратів