UA / EN
Університет

Освітні програми Університету


Освітній ступінь "Молодший бакалавр"

Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування
Екологія
101 Екологія
Гірництво
184 Гірництво

Освітній ступінь "Бакалавр"

Середня освіта (Англійська мова і література)
014 Середня освіта
Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність
014 Середня освіта
Захист України та національне лідерство
014 Середня освіта
Масові комунікації, коучинг та консалтинг
033 Філософія
Філологія (прикладна лінгвістика)
035 Філологія
Цифрова економіка
051 Економіка
Політичний менеджмент і PR
052 Політологія
Клінічна та реабілітаційна психологія
053 Психологія
Юридична психологія
053 Психологія
Екстремальна психологія
053 Психологія
Облік, контроль і митна справа
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Менеджмент
073 Менеджмент
Маркетинг
075 Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право
081 Право
Екологія
101 Екологія
Управління земельними і водними ресурсами
103 Науки про Землю
Веб-технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
121 Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерна графіка та розробка ігор
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
125 Кібербезпека
Системи бізнес-аналітики
126 Інформаційні системи та технології
Комп'ютеризовані технології машинобудування
131 Прикладна механіка
Комп'ютерний інжиніринг в машинобудуванні
133 Галузеве машинобудування
Комп'ютеризоване управління енергетичними системами
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедичний комп’ютинг
163 Біомедична інженерія
Інформаційні відеосистеми та системи контролю доступу
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Інтелектуальні роботизовані системи управління
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Технології захисту навколишнього середовища
183 Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво
184 Гірництво
Промислове та цивільне будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
193 Геодезія та землеустрій
Агроінженерія: роботизація та автоматизація
208 Агроінженерія
Соціальне забезпечення
232 Соціальне забезпечення
Готельно-ресторанна справа
241 Готельно-ресторанна справа
Туризм
242 Туризм
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
256 Національна безпека
Правоохоронна діяльність
262 Правоохоронна діяльність
Автомобільний транспорт
274 Автомобільний транспорт
Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини і геополітична безпека
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні економічні відносини
292 Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь "Магістр"

Захист України та національне лідерство
014 Середня освіта
Економіка
051 Економіка
Політичний менеджмент і PR
052 Політологія
Клінічна та реабілітаційна психологія
053 Психологія
Психологія
053 Психологія
Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Менеджмент
073 Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право
081 Право
Екологія
101 Екологія
Інженерія програмного забезпечення
121 Інженерія програмного забезпечення
Управління ІТ-проектами
121 Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерні науки
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
125 Кібербезпека
Прикладна механіка
131 Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
133 Галузеве машинобудування
Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
163 Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Технології захисту навколишнього середовища
183 Технології захисту навколишнього середовища
Маркшейдерська справа
184 Гірництво
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
184 Гірництво
Готельно-ресторанна справа
241 Готельно-ресторанна справа
Туризмознавство
242 Туризм
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
256 Національна безпека
Правоохоронна діяльність
262 Правоохоронна діяльність
Автомобільний транспорт
274 Автомобільний транспорт
Розумний транспорт та міська логістика
275 Транспортні технології
Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародний бізнес
292 Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь "Доктор філософії"

Економіка
051 Економіка
Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Менеджмент
073 Менеджмент
Екологія
101 Екологія
Інженерія програмного забезпечення
121 Інженерія програмного забезпечення
Прикладна механіка
131 Прикладна механіка
Гірництво
184 Гірництво
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
256 Національна безпека
Автомобільний транспорт
274 Автомобільний транспорт
Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі