UA / EN

Навчання іноземних громадян


До університету приймаються громадяни зарубіжних країн та особи без громадянства, які мають повну середню освіту, незалежно від їх расової належності, статі, мови і віросповідання.

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставах: 

 • міжнародних договорів України; 
 • загальнодержавних програм; 
 • договорів Житомирської політехніки з юридичними та фізичними особами.

Для приїзду в Україну на навчання іноземний громадянин повинен отримати офіційне запрошення. Для отримання запрошення необхідно надати наступні документи:

 • копію ідентифікаційного документа;
 • копію документа про попередню освіту та академічну довідку;
 • копію документа про результати незалежного тестування (за наявності);
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).

Після опрацювання отриманих документів на відповідність з іноземним громадянином проводиться співбесіда (можливо у режимі он-лайн). У випадку отримання позитивної оцінки за результатами оформлюється запрошення на навчання на офіційному бланку Міністерства освіти і науки України. 

Після отримання запрошення іноземний громадянин повинен отримати візу на навчання (віза Д-13). По отриманню візи іноземний громадянин прибуває до Житомирської політехніки та надає наступні документи:

 • копію ідентифікаційного документа;
 • копію усіх сторінок міжнародного паспорту, зокрема з отриманою візою та реєстрацією контрольно-пропускного пункту Державного комітету прикордонної служби України;
 • нотаріально завірений переклад ідентифікаційного документа;
 • оригінал та копію документа про попередню освіту та академічну довідку;
 • нотаріально завірений переклад документа про попередню освіту та академічної довідки;
 • дійсний поліс медичного страхування; 
 • копію сертифікату про вакцинацією від COVID-19;
 • 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземних громадян, видані закладами вищої освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. За результатами процедури визнання Житомирська політехніка приймає рішення щодо продовження іноземним громадянином навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання. У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень, керівництво Житомирської політехніки приймає рішення про відрахування такого іноземця.

З метою своєчасного виявлення гострих чи хронічних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів фізичних та розумових навантажень, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб Житомирська політехніка рекомендує здійснити профілактичний медичний огляд, що передбачає обстеження у терапевта, фтизіатра, дерматолога, психіатра, нарколога, а також проходження флюорографії та здійснення амбулаторних досліджень на вірусні інфекції. За умови наявності обстеження у вищезазначених фахівців та його засвідчення у легалізованій медичній довідці повторне обстеження є необов’язковим. 

Іноземцям, які навчаються у Житомирській політехніці, гарантуються права і свободи, передбачені чинним законодавством України. Іноземці зобов’язані дотримуватися Конституції і законів України, Статуту Житомирської політехніки, а також Правил проживання у гуртожитку.

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі