UA / EN
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій

Про факультет


Про факультет


Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій  є визнаним лідером ІТ-освіти в регіоні. На факультеті здобувають знання за освітніми програмами «Інженерія програмного забезпечення», «Вебтехнології», «Розробка комп’ютерних ігор», «Комп’ютерна інженерія, «Кібербезпека», «Системи бізнес-аналітики», «Телекомунікації та радіотехніка», «Інформаційні відеосистеми та системи контролю доступу», «Біомедичний комп’ютинг».

Високий рівень взаємодії з компаніями-партнерами дозволяють впроваджувати в освітній процес елементи дуальної освіти.

На факультеті багато років успішно функціонує Академія Cisco, яка є Центром підготовки інструкторів Cisco та джерелом постійного вдосконалення навичок сотень студентів різних спеціальностей.

Факультет у цифрах

Декан факультету інформаційно-комп'ютерних технологій
Тетяна Нікітчук
Кандидат технічних наук, доцент

Декан факультету інформаційно-комп'ютерних технологій

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Магістр з біотехнічних та медичних апаратів і систем, магістр в галузі електроніки та телекомунікацій

Наукові інтереси: ІоТ в біомедичнй інженерії, методи та засоби реєстрації біосигналів, телекомукаційні системи та технології

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член Галузевої експертної ради 16 Хімічна інженерія та біоінженерія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, спеціальність 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»; член Експертної ради МОН України з експертизи науково-технічних проектів, секція №5 «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації»; член Вченої ради університету; голова Вченої ради факультету інформаційно-комп'ютерних технологій; член Науково-методичної ради університету; член Науково-технічної ради університету

Email: ntm@ztu.edu.ua

Кабінет: 328

Структура факультету
Наукові гуртки та лабораторії
Заступники декана
Ольга Коротун
кандидат педагогічних наук, доцент
Ольга Коротун

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з прикладної математики, спеціаліст з інформатики

Наукові інтереси: бази даних, інтелектуальний аналіз даних, чисельні методи в комп’ютерних науках, системи управління навчанням

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член Вченої Ради ФІКТ

Email: korotun-o@ztu.edu.ua

Кабінет: 332

Ірина Дмитренко
Ірина Дмитренко
Співробітники деканату

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі