UA / EN
Факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій,
мехатроніки і робототехніки

Про факультет


Про факультет


Розвиток державної політики України полягає у підтримки концепцій 4-ї промислової революції (Індустрії 4.0) – розвитку кластерів «Інжинірингу-Енергетики-Автоматизації-Машинобудування».

Факультет є центром підготовки фахівців з автоматизації, робототехніки, енергетики, автомобіле- та машинобудування, транспортних смарт-технологій на Житомирщині.

Навчання студентів відбувається в сучасних комп’ютерних класах, лабораторіях з робототехніки, матеріалообробки, інтелектуальних транспортних систем, інформаційно-вимірювальної техніки, лабораторій газотермічних покриттів, робототехніки та автоматизації виробництва. На факультеті працюють викладачі, які постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять міжнародне стажування. 

Співпраця з передовими стейкхолдерами – підприємствами Житомира і України забезпечує бази практик і працевлаштування студентів і випускників.

Факультет у цифрах

В.о. декана факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
Андрій Ткачук
кандидат технічних наук , доцент

В.о. декана факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з автоматизованого управління технологічними процесами, спеціаліст з економіки підприємства.

Наукові інтереси: автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи, мобільні роботизовані платформи, системи стабілізації озброєння.

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член Вченої ради Університету; Член Вченої ради факультету; Член науково-методичної ради Університету; Віце-академік Академії технічних наук України; Член Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Експерт конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”; Експерт Наукової ради МОН України конкурсу проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок; Експерт конкурс Національного фонду досліджень України.

Email: aikt_tag@ztu.edu.ua

Кабінет: 126

Структура факультету
Наукові гуртки та лабораторії
Заступники декана
Анна Гуменюк
кандидат технічних наук, доцент
Анна Гуменюк

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з автоматизованого управління технологічними процесами; спеціаліст з обліку та аудиту.

Наукові інтереси: автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи, гравіметрія, автоматизація проектування гнучких виробничих систем, метрологія та вимірювальні прилади.

Email: gum_ann@ztu.edu.ua

Кабінет: 126

Василь Бондарчук
Василь Бондарчук

Освіта: спеціаліст «Математика і фізика», кваліфікація «Вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності»

Наукові інтереси: Математичні методи та моделі, математичні методи аналізу, багатофакторний аналіз

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: секретар Вченої ради факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

Email: kvm_bvm@ztu.edu.ua

Кабінет: 126

Співробітники деканату

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі