UA / EN

Ліцензований обсяг та контингент осіб, які навчаються


Ліцензовані обсяги на підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями
Рівень вищої освітиЛіцензований обсяг   
(на рік)
Рішення про видачу ліцензіїРішення про зміни у ліцензії
початковий рівень (короткий цикл)90Наказ МОН від 29.01.2021  
№ 11-л
 
перший (бакалаврський) рівень2200Наказ МОН від 29.01.2021  
№ 11-л
Наказ МОН від 27.09.2022  
№ 223-л
другий (магістерський) рівень1720Наказ МОН від 29.01.2021  
№ 11-л
 
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень130Наказ МОН від 29.01.2021  
№ 11-л
 

 

Ліцензовані обсяги на підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми програмами,  
що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання
Освітня програмаТип освітньої програмиНазва спеціальності (спеціалізації)Ліцензований обсяг   
(на рік)
Рішення про видачу ліцензії
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
 
Право (081) Право50Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
 
Право (081) Право75Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
Правоохоронна діяльність (262) Правоохоронна діяльність50Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (275) Транспортні технології  
275.03
30Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР
 
ПравоОсвітньо-професійна(081) Право50Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
Правоохоронна діяльністьОсвітньо-професійна(262) Правоохоронна діяльність50Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
Розумний транспорт та міська логістикаОсвітньо-професійна(275) Транспортні технології  
275.03
15Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

 

Контингент осіб, що навчаються (станом на 01.02.2023)
Назва спеціальності (спеціалізації)Кількість здобувачів
ДеннаЗаочна
БАКАЛАВР
(014) Середня освіта Українська мова і література3 
(014) Середня освіта Англійська мова і література23 
(014) Середня освіта Історія2 
(033) Філософія17 
(035) Філологія прикладна лінгвістика162 
(051) Економіка905
(052) Політологія19 
(053) Психологія9716
(071) Облік і оподаткування10937
(072) Фінанси, банківська справа та страхування13455
(073) Менеджмент183131
(075) Маркетинг34 
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність10353
(081) Право24541
(101) Екологія8043
(103) Науки про Землю4419
(121) Інженерія програмного забезпечення57077
(122) Комп'ютерні науки23511
(123) Комп’ютерна інженерія105 
(125) Кібербезпека210 
(126) Інформаційні системи та технології44 
(131) Прикладна механіка9112
(133) Галузеве машинобудування10112
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка920
(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології11826
(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка812
(163) Біомедична інженерія27 
(172) Телекомунікації та радіотехніка7817
(183) Технології захисту навколишнього середовища7547
(184) Гірництво22038
(192) Будівництво та цивільна інженерія2819
(232) Соціальне забезпечення434
(241) Готельно-ресторанна справа11224
(242) Туризм62 
(256) Національна безпека16267
(262) Правоохоронна діяльність189 
(274) Автомобільний транспорт13350
(281) Публічне управління та адміністрування5615
(291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії27 
(292) Міжнародні економічні відносини72 
МАГІСТР
(051) Економіка2211
(052) Політологія18 
(053) Психологія22 
(071) Облік і оподаткування2231
(072) Фінанси, банківська справа та страхування2632
(073) Менеджмент3285
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність2720
(081) Право2524
(101) Екологія2039
(121) Інженерія програмного забезпечення13824
(123) Комп’ютерна інженерія21 
(125) Кібербезпека388
(131) Прикладна механіка155
(133) Галузеве машинобудування46
(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології348
(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка151
(163) Біомедична інженерія13 
(172) Телекомунікації та радіотехніка3413
(183) Технології захисту навколишнього середовища4526
(184) Гірництво7426
(242) Туризм163
(256) Національна безпека4961
(262) Правоохоронна діяльність2434
(274) Автомобільний транспорт2111
(275) Транспортні технології на автомобільному транспорті96
(281) Публічне управління та адміністрування3092
(292) Міжнародні економічні відносини17 
МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
(071) Облік і оподаткування2514
(081) Право65
(101) Екологія255
(184) Гірництво113

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі