UA / EN

Вибіркові навчальні дисципліни


З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (стаття 62 пункт 15), кожний здобувач вищої освіти Університету має право на вільний вибір варіативної складової освітньої програми. 

Обсяг дисциплін вільного вибору складає не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітніх програм відповідного рівня вищої освіти.

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей. 

Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору для конкретного семестру вказана в навчальному плані відповідної освітньої програми. Здобувач вищої освіти має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі. 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі