UA / EN
Факультет гірничої справи,
природокористування та будівництва

Про факультет


Про факультет


Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва має славну історію та досвід освітньо-наукової діяльності, є єдиним в регіоні, що здійснює підготовку фахівців за унікальними освітніми програмами: «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», «Маркшейдерська справа» та «Управління земельними та водними ресурсами». Першим в Житомирській області розпочав підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», яка є важливою для відбудови нашої країни та розвитку промисловості регіону. 

Сучасним пріоритетним напрямком в розвитку України та Європи є збереження та захист навколишнього середовища і зменшення негативного впливу на нього. Для вирішення даної проблеми на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», які є серед найбільш актуальних професій XXI століття. 

Факультет у цифрах

Декан факультету гірничої справи, природокористування та будівництва
Володимир Котенко
кандидат технічних наук, доцент

Декан факультету гірничої справи, природокористування та будівництва

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: гірничий інженер

Наукові інтереси: відкрита розробка родовищ корисних копалин, геометризація родовищ корисних копалин

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член Вченої ради Житомирської політехніки Голова Вченої ради факультету гірничої справи, природокористування та будівництва

Email: gef_kvv@ztu.edu.ua

Кабінет: 307

Структура факультету
Центри
Наукові гуртки та лабораторії
Заступники декана
Володимир Шамрай
кандидат технічних наук , доцент
Володимир Шамрай

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з гірництва

Наукові інтереси: відкриті гірничі роботи, раціональне природокористування, видобуток та обробка природного каменю

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Заступник голови Вченої ради факультету

Email: kgt_shvi@ztu.edu.ua

Кабінет: 313

Ганна Кірейцева
кандидат економічних наук. Дисертацію захищено 18.12.2014 року за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: “Бухгалтерський облік операцій з охорони атмосферного повітря” (диплом кандидата наук ДК № 028067), доцент кафедри екології та природоохоронних технологій (атестат доцента АД № 004008 від 26.02.2020 р.)
Ганна Кірейцева

Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Дисертацію захищено 18.12.2014 року за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: “Бухгалтерський облік операцій з охорони атмосферного повітря” (диплом кандидата наук ДК № 028067)

Вчене звання: доцент кафедри екології та природоохоронних технологій (атестат доцента АД № 004008 від 26.02.2020 р.)

Освіта: вища, Житомирський державний технологічний університет, за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, кваліфікація: магістр з екології, 2005 р.

Наукові інтереси: сталий розвиток, екологічний облік, аналіз, контроль, екологічний менеджмент та аудит, квоти на викиди парникових газів, економіка природокористування

Email: gef_kgv@ztu.edu.ua

Кабінет: 308а

Співробітники деканату

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі