UA / EN

Фахові видання


 

Економіка, управління та адміністрування

ISSN 2664-2468 (Online), ISSN 2664-245Х (Print)

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:

 • Економіка;
 • Облік і оподаткування;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Менеджмент;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Міжнародні економічні відносини.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

 

Детальніше

 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

ISSN 2708-4957 (Online), ISSN 1994-1749 (Print)

Періодичність 3 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:

 • Облік і оподаткування;
 • Менеджмент;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

 

Детальніше

 

Public Policy and Accounting  
Публічна політика та бухгалтерський облік

ISSN 2708-5236 (Online), ISSN 2707-9325 (Print)

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: англійська

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:

 • Облік і оподаткування;
 • Публічне управління та адміністрування.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

 

Детальніше

 

Технічна інженерія

ISSN 2707-9619 (Online), ISSN 2706-5847 (Print)

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, англійська.

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямками:

 • Галузеве машинобудування;
 • Прикладна механіка;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Гірництво.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

 

Детальніше

 

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі