UA / EN

Реалізовані міжнародні проєкти


Магістерська програма з смарт транспорту і міської логістики / Smart Transport and Logistics for Cities
Вимірювання і моделювання теплових явищ в механічній обробці / Modelling and Measurement of Thermal Phenomena in Metal Cutting (MoMenT)
Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів
Безпека людини (охорона навколишнього середовища, контроль якості продуктів харчування, охорона здоров’я та соціальний захист) на територіях забруднених радіоактивними речовинами / HUMAN SECURITY (environment, quality of food public health and society) on Territories Contaminated by Radioactive Agents
Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки в ЄС - країнах партнерах / EU-PC Double Degree Master Program in Automation / Mechatronics
Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем / Communication and Information technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems (CITISET)
Підготовка українських інженерів в сфері комп’ютерного промислового проектування (дизайну) / Computer aided industrial design training for Ukrainian engineers
Впровадження дворівневої системи для спеціальностей напряму "Інженерна механіка" / Introduction of two-cycle system in Machine Building speciality 
Європейсько-український ступінь магістра з програмної інженерії / EU-UA Master Degree in Software Engineering
НАТО PDD (CP) – (EST. NUKR. ASI 981075)
Багатофункціональна перкольована наноструктурована кераміка, виготовлена з гіроксилопатиту / Multifunctional percolated nanostructured ceramics fabricated from hydroxylapatite
Європейські стандарти викладання економіки міжнародного туризму / EU Standards in Teaching International Tourism Economics" (EU_STITE)
Магістр ділового адміністрування та інформаційні технології / Master of Business Administration & Imformation Technologies" (MBA&IT)
Харчові продукти, аналіз ризиків проживання на забруднених територіях / Food Safety: Risk Analysis Of Living On Contaminated Territories
Наука про навколишнє середовище в частині впливу радіаційного випромінювання на здоров’я людини / Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in Health Care
Грант фонду ЄВРАЗІЯ на створення регіонального центру Internet 

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі